Pohledy na národ a nacionalismus

Pohledy na národ a nacionalismus https://www.databazeknih.cz/img/books/67_/67038/bmid_pohledy-na-narod-a-nacionalismus-VyU-67038.jpeg 3 6 6

Problém národa a nacionalismu, jemuž je věnována tato čítanka, zaměstnával celé generace historiků, sociologů, filozofů, politologů, etnologů, antropologů, literárních vědců i lingvistů od poloviny 19. století. Výběr autorů pro tuto čítanku kombinuje několik hledisek. V prvé řadě vychází z toho, že v každé době působilo několik autorů, jejichž práce se četly – či přesně řečeno, panoval konsensus o tom, že tyto práce by se číst měly. Dále bere výběr v úvahu skutečnost, že „paměť“ badatelů byla obvykle velmi selektivní a reflektovala jen malou část toho, co dosud bylo k tématu napsáno. Jinak řečeno: zejména autoři, kteří neprošli přísnou historickou školou, která ukládá znalost předchozí literatury napsané k danému tématu, nepovažovali za nutné seznámit se soustavně s tím, co bylo v minulosti o národu a nacionalismu sepsáno, ale omezili se jen na několik autorů. Obvykle na ty, kteří jim byli blízcí, resp. naopak na ty, proti nimiž se jim dobře polemizovalo. V důsledku toho se kritérium významnosti pro starší práce zpřísňuje tím, že bychom vlastně měli brát v úvahu jen autory, kteří jsou dodnes čteni a citováni. Tuto okolnost je zajisté třeba respektovat: proto se do výběru "nevešla" bohatá meziválečná německá literatura, kterou neznají již ani sami současní němečtí autoři. Na druhé straně bylo nutno některé starší autory zařadit třeba již proto, aby byla demonstrována známá skutečnost, že to, co je publikováno později a tváří se moderně a originálně, nemusí zdaleka být tak originální. Současné bádání o národu a nacionalismu se vyznačuje silnou interdisciplinární podobou. V souboru najdeme zástupce základních vědních oborů, které se tematikou zabývají. Autoři zastoupení v čítance: Ernest Renan, Otto Bauer, Friedrich Meinecke, Karl W. Deutsch, Eugen Lemberg, Hans Kohn, Elie Kedourie, Eric Hobsbawm, Gale Stokes, Tom Nairn, Walker Connor, John A. Armstrong, Jozef Chlebowczyk, Raymond Grew, Etienne Balibar, Benedict Anderson, Anthony D. Smith, Hedva Ben-Israel, John Breuilly, Otto Dann, Shmuel Eisenstadt, Bernhard Giesen, Rogers Brubaker, Paul James, Ernest Gellner a Marek Waldenberg. Úvodní studii a medailony autorů napsal editor knihy Miroslav Hroch.... celý text

Přidat komentář

KejmlP
06.11.2017 5 z 5

Velmi potřebný přehled textů o fenoménu, který už dvě století do značné míry ovlivňuje pohyb dějin, a jak se zdá, ještě nějakou dobu ho ovlivňovat bude. Jednotlivé příspěvky teoretiků nacionalismu ukazují, kterak různě a jakými možnými způsoby lze národy a nacionalismus definovat, jak na ně lze pohlížet, a jaký smysl jim lze přikládat. Nejde o nějaké nacionalistické pamflety, ale o odborné pokusy o uchopení problému. Po přečtení si vnímavý čtenář uvědomí, jak složitý je nejen daný fenomén, ale i jaká je jeho houževnatost, a jak že je nemožné ho snadno zahodit o nějaké etické škatulky s nápisem "dějinné zlo". Jakkoliv si to někteří naši vševědoucí novináři myslí, svět kolem nás ukazuje, že tento fenomén je stále při plné síle, a ještě zdaleka neřekl v dějinách poslední slovo. A nejčastěji o sobě dá vědět ve chvíli, kdy oni už ho odepsali. I proto je třeba o něm něco vědět, chápat že nejde jen o nějaký relikt 19. století, a umět ho chápat ve vší složitosti. Tato kniha pro to poslouží perfektně.

Anet2106
29.10.2017 1 z 5

Některé články velmi čtivé a pochopitelné. U některých se i při největší snaze nepochopila pointu.