Opuštěná společnost

kniha od:


KoupitKoupit eknihuAudiokniha

Česká cesta od Masaryka k Babišovi. Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na Twitteru či Facebooku má větší dosah než systematická práce investigativních novinářů. Posilují populisté, kteří sbírají body kritikou establishmentu, i když sami mají z vlastního elitního postavení dlouhodobý prospěch. Výdobytky demokracie jako svoboda slova či nezávislost médií jsou necelých třicet let po listopadu 1989 zpochybňovány. Šéfredaktor týdeníku Respekt popisuje dobrodružnou českou cestu od vzniku republiky po současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události do historického a evropského kontextu. Je to svým způsobem rozmluva s minulostí o naší budoucnosti, v níž myšlenkový rámec dávají autorovi úvahy K. H. Borovského, H. G. Schauera, T. G. Masaryka, Ferdinanda Peroutky, Václava Černého, Jana Patočky, Erazima Koháka či Václava Havla. S odkazem na velké kritické duchy demokratické tradice Tabery jasně ukazuje, že rizikům přítomnosti se nejlépe čelí nikoliv panikou, ale chladnou hlavou a rozhodností....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/35_/350190/opustena-spolecnost-C20-350190.png 4.6946
Žánr
Politologie, mezinárodní vztahy, Sociologie, Žurnalistika, publicistika
Vydáno, Paseka
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (235)

Kniha Opuštěná společnost

Přidat komentář
misantroop
19. října

Erik Tabery v teto knize zkoumá vztah Čechů k politice, republice a demokracii. Nejedná se o knihu o historii ale o zamyšlení nad souvislostmi. Kniha obsahuje řadu citací a odkazů. Pro čtenáře, který si dává věci do souvislostí ideální čtivo.

modrofialova
01. září

Opuštěnou společnost tvoří soubor úvah o naší politické scéně a českém občanském myšlení. Skvěle je rozebrán úspěch Miloše Zemana i Babiše. Čtivě, srozumitelně, jasně a výstižně je vykreslena naše historicko-politická "dějová linka".
Jako velké plus hodnotím odkazy na zdroje, ze kterých Erik Tabery čerpá nebo je cituje. Najdeme zde i tipy na další knihy na toto téma.


Skalda
15. srpna

Soubor blabolu.

RHorse
11. srpna

Dnes by to měla být povinná četba pro všechny lidi s volebním právem. Krásně jednoduše vysvětleno naše české chování. A je až děsivé, jak se panu Taberymu povedlo předpovědět, jak se duo Babiš a Zeman budou chovat. Nebo například v knize varuje, že až přijde velký skutečný problém, nastane chaos. Přišla korona... a nastal chaos, neupřímnost, vše, co pan Tabery popisuje, že je naším největším problémem. Teď jsem jen zvědavá, jestli se náš vzorec chování podaří prolomit, nebo musí zase přijít velká sprcha.

tittanie
30. července

Velmi zajímavá kniha k zamyšlení, ovšem se obávám, že ne pro třicet procent obyvatel. Audioknihu pěkně namluvili Dvořák a Trojan.

Kartsy
24. červenceodpad!

Přečtěte si raději Slepé skvrny od Daniela Prokopa https://www.databazeknih.cz/knihy/slepe-skvrny-o-chudobe-vzdelavani-populismu-a-dalsich-vyzvach-ceske-spolecnosti-410685 . To je skutečná výpověď o naší společnosti a jejích perspektivách. Taberyho pohádky resp. snůšky propagandistických nesmyslů vycucaných z prstu jsou tak maximálně pro čtenáře Respektu...

engelbert
10. července

Velmi podnětné čtení. Obávám se však, že si ji přečtou jen ti, kteří nemají potíže s kritickým myšlením, a tedy že na společnost jako celek příliš nezapůsobí.

Rihatama
08. července

Prosté a geniální. Tabery sesbíral a do logických celků pospojoval mimořádné penzum informací napříč takřka celým uplynulým stoletím české, československé a světové historie. Jejich další analýzou, srovnáváním, dedukcí, syntézou... dochází k prakticky jediným správným závěrům. Prosté a pravdivé. Ale abych nezlehčovala. Ne každý, kdo má tytéž ingredience, upeče stejně dobrou buchtu. Tabery netahá králíky z klobouku, jak si dnes už mnohý z nás zvykl přI čtení podobných materiálů, ani nedeklamuje prázdná, zato úderná a líbivá hesla. Naopak, předkládá fundovaná, informativní stanoviska a dochází tak k podloženým závěrům (ne vždy zcela nestranným) s nimiž pokud byste však chtěli nesouhlasit, tak povětšinou jedině z důvodu ideologických. Říkám povětšinou, protože ani já s Taberym 100% nesouhlasím. To je však dáno zejména volbou/obhajobou některých ilustračních příkladů a někdy ne zcela vyčerpávající analýzou zvoleného tématu, což by bylo žádoucí s ohledem na následně vyvozované závěry. I on sám totiž dobře ví, že účel světí prostředky a ví, "kam" sáhnout na podporu svých názorů, či co jednoduše "opomenout". S mými drobnými výtkami by ale právě on neměl mít problém, pakliže sám obhajuje kritické myšlení :).

Opuštěná společnost. Tabery sám objasňuje proč zvolil tento název. Zajímavý pro mne je ale i v kontextu existence a výkladu fungování sociálních sítí a coby příčina se nabízí i celospolečenský a politický trend, který cílí takřka výhradně na individualitu a nikoli společnost jako celek. Velmi taky oceňuji volbu témat. Například kapitola hodnoty vs emoce je zcela aktuální, současně však platná bez ohledu na dobu, kdy se posuzuje. Čímž ale nelze opomenout ostatní stejně tak dobře zvolená témata. Jeho pregnantní analýza využívání a vlivu sociálních sítí je jednoduše dokonalá, stejně jako esej o populismu. Část k NGOs je zajímavá, ale určitě ne vyčerpávající a totéž lze říci o kapitole o EU, které připomíná nakouslé jablko, kterým navíc hlodá malý červ. Neříká žádný "euroskeptik" či "eurohujer", ale někdo, kdo tak trochu zná fungování EU. Nejde na každý pád o žádné nudné čtení. Ba naopak.

Takřka všechny zvolené aktéry Taberyho dějinných i současných politických a společenských dilemat člověk dobře zná. Čímž ovšem Tabery riskuje nemalý názorový střet, protože on má samozřejmě jasně nastavený kurz. Takže ti, co by si knihu měli přečíst nejvíce, tak s největší pravděpodobností neudělají. A pokud ano, tak se pouze utvrdí ve svém vlastním postoji, protože cestou interpretace nebo také nepochopení lze v zásadě dojít i ke zcela opačným závěrům. Tabery nám tak či onak udělal obrovskou službu, ať už má ve všem pravdu či nikoliv. Lidská paměť je krátká a vysoce selektivní.

"Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státní znaku slova Pravda vítězí. Jakoby tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv. Bože vrať světu pravdu!"

"Pokud někdo upozorní diskutujícího na nepravdy, stačí ho zablokovat či vymazat. Sociální sítě tak lidem umožňují nevystavovat své názory jakékoliv konfrontaci."

"Sociální sítě přiblížily lidi k sobě tak blízko, že si nikdy nebyli vzdálenější."

"Pojem intelektuál slouží především ke zhodnocení nebo devalvaci druhých. Už proto se stává jen zřídka, že by někdo sám sebe označil jako intelektuála."

milary
22. května

Nechystám se (výjímečně :)) nevybíravě tupit předřečníky (či spíše "předpisatele")
s odlišným pohledem na věc. Úroveň téhož je ostatně v knize vícečetně popsána dostatečně srozumitelně; užitečné vědět, což?
Jsem dost opatrná na sdílení, či dokonce šíření informací. A pro jistou lenost ověřovat skrumáž, co se lavinovitě na člověka hrne z nejrůznějších informačních zdrojů, sebezáchovně selektuju. To neznamená, že se uzavírám do krunýře vlastního názoru, ani že ho musím na všechno nutně mít. (A vědět, nejlépe s "křížkem po funuse", jak se dalo veslovat jinak, jinam a líp...). Znamená to, že se snažím vybírat co nejspolehlivější prameny a z více pohledů ověřitelné zdroje, lidi s dobrou pověstí, vzdělané a natolik při věci, že nepotřebují útočné a úskočné vycpávky argumentů, šmelení s důkazy, ani vtíravost podsouvání.
Ke čtení nepotřebujete slovník cizích slov, argumentace je opřena o sled věcí v širším dějinném kontextu a s užitečným využitím dohledatelných citací. Pojmenovávání jevů je zcela nadčasové. A přesto text nebrání nesouhlasit. Jen chce vyzvat ke zdůvodnění, proč a s čím nesouhlasíte. K dialogu.
Hodně jsem se dozvěděla. O sobě, o jiném. Je dobré si to přečíst. Občas...
(Audio skvěle načetli Jiří Dvořák a Ivan Trojan).

blackoutzuzi
11. května

Opuštěná společnost je jednou z mála knih, o kterých jsem přesvědčena, že patří na seznam povinné četby a to nejen z důvodu, že upadá zájem mladých o politické dění, ale především proto, aby lidé, kteří čerpají informace pouze z TV Barrandov a dalších pochybných zdrojů, četli také něco serióznějšího - třeba právě Opuštěnou společnost - a mohli si na základě těchto informací utvořit svůj vlastní názor. Ten můj se doslova a do písmene shoduje s tím autorovým - ano, žijeme v opuštěné společnosti, kde jsou morálka a humanismus sprostá slova.

Mrejča
27. dubna

Poslouchala jsem jako audioknihu. Jistě záslužné dílo, ale na poslech dost náročné. Pravděpodobně by mi papírová verze v tomto případě vyhovovala lépe.

Honza89
31. března

Obsahově mě dílo neoslovilo, po přečtení anotace jsem měl jinou představu. Nicméně oceňuji, že pan Tabery otevřeně pojmenoval problémy ve společnosti, dále oceňuji jeho probádání mnoha pramenů a i precizní zpracování textu. Díky tomu kniha dobře plynula.

TomHr
16. března

Ten člověk toho musel přečíst!
Sbírka esejů či úvah na téma ideálů českých dějin, úlohy českých osobností a jejich odkazu dnešku. Kompilát myšlenek, které nejsou úplně nové a originální, ale často podpořeny citáty a autory, které jsem neznal a které by snad stálo za to si přečíst. Většina tezí je tak nějak jasná, ovšem pokud člověk souzní s Taberyho světonázorem. Z čistě vědeckého hlediska je třeba poznamenat, že na některých místech přistihneme autora při citaci zdrojů obsolentních, když ignoruje práce odporující jeho tezím.
Knížka nabízí hodně témat k zamyšlení. A pokud se posluchač zamyslí, najednou zjistí, že kniha svižně a příjemně utekla.

Belbo
19. února

Každý se zájmem o historii (ne o pohádky, mýty a legendy) by si měl vybrat jinou knihu. Ostatním jen doporučuji.

stepan.z
28. ledna

Doporučuju každému se zájmem o historii.

Pablo7
26. ledna

Dobře napsaná kniha o české politice v minulosti i současnosti. Spoustu myšlenek už jsem ale četl i jinde. Nenajdete tam žádné objevné myšlenky, ale autor jako dobrý novinář podává informace z řady pramenů. Plný počet nedám, protože autor často nejde víc do hloubky a nenabízí vysvětlení natož řešení řady problémů, na které sám upozorňuje. Popis kariéry M.Zemana a A.Babiše je zajímavý, ale chybí větší zamyšlení nad důvody jejich úspěchu.

ijacek.007
12. ledna

Vše podstatné jsem napsal do kategorie recenze. Výborná kniha.

siikorka
28.12.2019

Aktuální i v roce 2019

cruela.devil
21.12.2019

Měla by se stát učebnicí, nebo aspoň povinnou četbou! Výborná kniha.

oněg_evženin
19.12.2019

Rozepisovat se o tom, že pan Tabery je skvělý novinář nemá příliš cenu, jelikož je to více než zřejmé. Jeho Opuštěná společnost je povinnou četbu pro kohokoli, kdo se zajímá o vývoj dění v naší zemi a chce jej co nejlépe pochopit. Kniha není v žádném případě vtíravá a nevnucuje žádný názor, přičemž je srozumitelná, čtivá a místy vtipná. A jako nádherný bonus je pak užití myšlenek Havla či Masaryka a já, hrdý vlastník převážné části Masarykova a Havlova díla, toto musím zmínit a ocenit. Nelze jinak, než udělit plný počet.

SAnthony
12.12.2019

[Audiokniha]
Naprosto parádní. Inspirovala mě ke čtení Hovorů s TGM.
Hodně pasáží k zamyšlení, hodně pasáží rozšiřující obzory.
Vřele doporučuji k přečtení/poslechu.

martinasudová
23.11.2019

Super... Donutí člověka přemýšlet. Doporučuji!
Mimo jiné objednávám si předplatné časopisu Respekt!

Jackjelly
19.11.2019

Dobře napsané, v tom pozitivním slova smyslu, výpisky z četby "klasiků" doplněné vlastním pohledem a hodnocením.
Ideální kniha pro ty, kterým se nechce číst díla pánů Peroutky, Masaryka nebo Havla (za českou sekci) , nebo Snydera či Judta. Současně výborně shrnuté pohnuté dějiny našeho státu z hlediska pohledu demokrata, zkušeného novináře a člověka s velikým kulturním a politickým přehledem. A myslím si, že právě novinářské zkušenosti autora jsou velikou devizou této knihy. Je čtivá a nikterak komplikovaně psaná.
Současně si myslím, že je to kniha vhodná i pro lidi, kteří podlehli oné podobě současného společenského diskurzu s jeho neustálým nálepkováním. I oni, pokud zapomenou na své předsudky k "bakalovým novinářům", mohou v knize najít mnoho zajímavého. Nemyslím si totiž, že by přes jasné názorové ukotvení svého autora kniha podléhala přehnaným mentorským a vůči odlišnému pohrdlivým tónem. Tabery se nevyhýbá ani chybám, které přinesla polistopadová politika, a z mého pohledu je poměrně výstižně pojmenovává.

Ellen16
11.11.2019

Moc zajímavá a inspirativní knížka, autor skvělé popisuje naší společnost se všemi plusy, mínusy i ideály. Pomohla mi hodně věcí pochopit a zamyslet se nad spoustou témat, určitě jsem ráda, že jsem se ke knize dostala, hodně mi dala.

Roberta
08.11.2019

Kniha, která na mě udělala dojem.
Kniha, která mě ovlivnila.

Miliarda
02.11.2019

Kniha za níž je vidět spousta práce. Erik Tabery ukázal jak skvěle umí pracovat s historickými prameny, jak mistrně dokáže přejímat myšlenky světových intelektuálů a zasazovat je do historického kontextu a jak čtivě dokáže sumarizovat historické události a těmto pak přidat i jistý nadčasový rozměr. Ačkoliv osobně oceňuji Opuštěnou společnost v celé její komplexnosti, jsem přesvědčen o tom, že si v ní každý dokáže najít své "zásadní" myšlenky a idee, které se mu nesmazatelně vryjí do paměti. Opuštěná společnost získala ocenění Magnesia Litera za knihu roku 2018 a dle mého soudu zcela zaslouženě, ostatně sám jí hodnotím nejvyšším možným hodnocením.

tonysojka
30.10.2019

Čteno jako audiokniha,a i když proti tomuto způsobu čtení mám výhrady ,tady musím uznat,že přednes obou pánů je skvělý a možná tím přednesem zdůraznili myšlenky těchto esejů více,než bych při normálním čtení v mém případě si těchto všiml tak,jak je potřeba.
A že je.
V této naší malé české ,spíše než opuštěné ,tak dle mého názoru rozdělené společnosti,je třeba takového díla.Které upozorní na to,že na naše rozdělení na sluníčkáře a ty ostatní a za jejich umělou řevnivost nemohou jen ti nahoře,ale MY SAMI.My ,kteří je zvolili a také ti,kteří k volbám nechodí,neb je to prý zbytečné atd..My ,kteří si nechali zmasírovat myšlení koupenými médii a ztratili důvěru v tištěné slovo,rozhlas ,televizi a v poslední době zjišťujeme,jak skvěle s námi manipulují různé sociální sítě.My ,kteří jsme zlenivěli sledovat ,myslet,pozorovat a hodnotit a nechali se okupovat sledováním slev v Kauflandech.
Které upozorňuje na ztrátu kritického myšlení v důsledku lenosti.
Eseje nabízí východisko ,ale to už si zájemci o něj a o autorův pohled na stav nejen naší ,ale i evropské společnosti ,přečtěte v této knize sami.
Doporučuji.

Mahuleno
27.10.2019

Kniha Erika Taberyho Opuštěná společnost má podtitul Česká cesta od Masaryka po Babiše a je nesmírně zajímavá. Pro ilustraci stačí vyjmenovat pár názvů kapitol – Češi a idea státu, Češi a idea státu po roce 1989, Miloš Zeman, Andrej Babiš… Kniha není rozhodně jenom prostým souhrnem historických (i současných) faktů, jak by se mohlo zdát z jejího titulu a není samozřejmě omezena geografickými hranicemi naší republiky (kapitola Východ, nebo Západ s podkapitolami Historická debata, Německo, Rusko, Jakou chceme Unii?). Každá kapitola je uvedená citátem nějaké význačné osobnosti, filosofa, umělce či politika a tento citát je jakýmsi mottem, které předznamenává její téma. Některé kapitoly jsou pojaty šířeji, obecněji, ale s konkrétními příklady, např Hledání nepřítele, Mladí lidé a střet generací. Určitě je velmi poučná kapitola Konspirační teorie nebo velmi aktuální téma Vliv sociálních sítí, které má obecnou platnost: „Lidé, kteří se v životě nepotkali a zřejmě ani nepotkají svádějí často na sítích vášnivé souboje, mnohdy doprovázené výrazy, které by si v běžné debatě nedovolili použít….Dříve vyžadovala podobná činnost jistou fyzickou aktivitu, nyní útočník nemusí opustit bezpečnou zónu svého bytu a mezi uvařením polévky a prostřením stolu rozešle mase lidí nenávistný útok na vybranou oběť nebo nasdílí zmanipulované video či fotomontáž. ….Facebook či twitter má i vliv na způsob komunikace některých politiků.“ Jsou zde uváděny konkrétní případy, konkrétních politiků.
Ani nevím jak knihu komentovat z hlediska literárního, což by asi bylo příslušné pro komentář v Databázi. Snad jenom tak, že je velice čtivá, na závažné téma vtipně napsaná
a každý tam může najít pro sebe část, s kterou se názorově ztotožní. Samozřejmě i naopak, se kterou naprosto nebude souhlasit a dokonce mu, jak se říká, „pohne žlučí“. To by ovšem byla věc na debatu. K tomu si jenom dovolím zase citát z kapitoly Hledání nepřítele: „Odborníci na lidskou mysl upozorňují, že kritické debatě je třeba se učit a je nutné ji cvičit. Otevřenost nám pak umožňuje nechat se překvapovat jinými myšlenkami a pohledy na svět“.
Bohužel jiný názor v naší společnosti vyvolává většinou myšlenku a reakci, že „Oponenti nejsou jen lidé s jiným názorem, ale nepřátelé. V tu chvíli se vypíná kritické myšlení a zapínají se pudy.“
Velmi doporučuji knihu k přečtení. Určitě za to stojí.

Chesterton
24.10.2019

[audiokniha]
NÁROD JE BLÁZEN JE NEROZUMNÉ DÍTĚ, NÁROD SE DÁVÁ VÉST JEN CITEM A CITOVÁ POLITIKA JEST NEJHORŠÍ NEŠTĚSTÍ ZE VŠECH NEŠTĚSTÍ.

Erik Tabery vychází zejména z principů morálky a ideálů státnosti, na kterých se dá smysluplně vystavět společenství sebevědomých občanů, kteří zvládají dialog se stejně sebevědomou Evropou.

Evropa i Česko se honbou za ekonomickým rozvojem lidsky dostali kamsi, kde se často necítíme úplně dobře.
Kniha se pokouší z různých perspektiv situaci popsat z českého i evropského pohledu, motivovat k zamyšlení i veřejnému dialogu na tato témata. Je jen na nás, jak s nabízenými pohledy naložíme. O jakou svobodu stojíme.

Kniha pro opakované čtení a připomínání podstatného. Kniha do které se dá dorůst, se kterou se dá dospět. Ale taky kniha velmi tísnivých témat, která se neposlouchají úplně dobře.
Audiokniha načtena Jiřím Dvořákem a Ivanem Trojanem.

valerie8635
22.10.2019

Kniha je skvělá, ačkoliv ji asi ocení jen ti, kteří jsou názorově na stejné vlně nebo mají opravdový zájem dozvědět se o věcech více. Pro mě, jakožto holku, která se o politiku zajímá zatím jen chvíli a dějepisu nikdy moc nedala, byla tahle kniha naprosto skvělá. Líbily se mi absurdní situace, které tam jsou uvedeny s takovou lehkostí a ironií, že tak to prostě bylo. Těžko popisovat, každý si v knize najde to své, co ho zaujme, potěší, udiví nebo rozčílí. Já jsem nadšená.

marara
18.10.2019

Tuhle knihu jsem si chtěla přečíst už dlouho a jsem ráda, že jsem si na ni konečně udělala čas. Když jsem ji pročítala, musela jsem obdivovat obrovský přehled autora a to, jak precizně dokládá svá tvrzení fakty, citacemi z velkého množství děl různých autorů i příklady z historie. Je hezké si po dlouhé době zase něco hezkého přečíst o lidech, ne které se poslední dobou hází špína, ať je to Masaryk, Peroutka či Havel. Nejzajímavější ale jsou pasáže analyzující současnou společnost a politickou sféru. Člověk si při čtení připmene, jak důležité jsou ideály a hodnoty (že to není něco, za co bychom se měli jako nenapravitelní snílci stydět) a hlavně si znovuuvědomí, že demokracie není navždy, že pokud se o ni nebudeme starat, můžeme o ni znovu nepozorovaně přijít.

Tuto knihu bychom si měli vždy před volbami znovu prolistovat, ale ti, kdo by ji měli studovat opravdu pečlivě, po ní asi nesáhnou, nebo autora odsoudí nějakou přiléhavou nálepkou.

knedlik
05.10.2019

Díky. Díky za tuhle knihu, kterou považuji za velmi důležitou.
Tabery odvedl obrovský kus práce ve snaze nabídnout vysvětlení věcí minulých i současných a zasadit je do kontextu, navíc s notnou dávkou objektivity. To se mu, myslím, povedlo naprosto bravurně. Dále upozorňuje na mnoho velmi nebezpečných fenoménů a jevů, které snad ani není v mých silách všechny okomentovat. Předesílám, že s většinou věcí, které Tabery nastínil, se vnitřně naprosto ztotožňuji. Znepokojení nad "naším" odklonem k Rusku, odvracení se od EU, manipulace ze strany nejvyšších představitelů a jimi ovládaných médií, znepokojení nad postupným utloukáním pilířů demokracie u nás, tak pozvolným, nenápadným... Podložení těchto niterných obav fakty, zkušenostmi a událostmi v okolních státech mi na optimismu příliš nepřidalo. Navíc je v knize i velmi hezky vystižena povaha nás Čechů jako národa a já se obávám, že dost trefně. Až člověka přemůže dojem, že si za to všechno, k čemu potenciálně může dojít, opravdu budeme moct úplně sami. A navíc si to ani nepřiznáme.
Je třeba budovat politickou uvědomělost a je třeba se o svoji svobodu starat, usilovat o ni, vážit si jí. Nebrat ji jako samozřejmost, protože samozřejmou není. A to je potřeba vzít v potaz. Opuštěná společnost na tuto skutečnost opakovaně upozorňuje. A i proto by si ji mělo přečíst co nejvíce lidí.

Ráda na konec svých komentářů přidávám citáty, které mě nejvíc oslovily nebo o kterých se domnívám, že nesou něčím obohacující poselství. V tomto případě bych musela odcitovat skoro celou knihu. Tleskám.

flare
28.09.2019

Good..vrele vsem doporucuju..

SlamLenka
26.09.2019

Už od vydání knihy jsem věděla, že po ní musím sáhnout. Koupila jsem si ji a čekala na vhodnou chvíli, kdy se do ní pustit, protože na tohle jsem chtěla mít dostatečně čistou hlavu a hlavně nervy. Přečetl si to tedy nejdřív manžel, potom moje maminka a nakonec ještě manželův kolega. Pak jsem ji po krátkém intermezzu z knihovny konečně vytáhla i já - a během necelých tří dní jsem to celé zhltla a dlouho jsem to pak v sobě ještě musela převalovat. Nějakou dobu jsem taky zvažovala, jestli knihu vůbec komentovat (a skoro bych mohla jen zkopírovat komentář např. Lenky.Vílky pode mnou a asi by to stačilo, protože se s ní na 99 % shoduji), ale nakonec se přeci jen ke knize (a k názorů jiných) trochu sama vyjádřím.
Mnohé pro mě bylo již známé, ale spousta faktů pro mě byla též nová. Nejvíce se mě dotkla vykreslená morální degradace - jak voličů, tak i aktuálně volených zástupců lidu. Asi je to něco, co každý (demokraticky a lidsky smýšlející) Čech kolem sebe vnímá, nicméně když to máte takhle strukturovaně naservírované, je to o to více do očí bíjící.
Pořád doufám, že se jako společnost poučíme a zase se vrátíme k morálním hodnotám. Podle mého je to hlavně věcí vzdělání, které však aktuálně v ČR není úplně v nejlepším stavu. Chce to učit diskuzi a práci s fakty a jejich ověřování, jedině tak můžou z dětí vyrůst kriticky myslící dospěláci. Především je pak třeba vzájemné pochopení a vstřícnost, to je podmínka pro to, abychom spolu vůbec mohli diskutovat.
A ke komentářům: Nerozumím tomu, že někdo zpochybňuje fakta (která jsou zde přeci dobře ozdrojovaná) a knihu hodnotí jako velmi neobjektivní. Samozřejmě že se v knize promítá i Taberyho názor na věc - není to vědec, ale novinář píšící pro liberálně demokratický týdeník, takže určitá míra subjektivity zde je. Není to však otázka zkreslování reality, ale vyjádření názoru - a to je sakra velký rozdíl!

ratatatata
09.08.2019odpad!

Dílu chybí objektivita a profesionalita. Mám pocit, že autor staví více na svých pocitech a je vědomě či nevědomě tendenční. Dávám přednost ověřeným faktům na základě, kterých se mohu rozhodnout, nepotřebuji vést za ručičku předžvýkanou pravdou. Chybí vyváženost a kvalita. Nevím zda budu schopen vůbec dočíst...

Lenka.Vílka
31.07.2019

Napsat komentář k téhle knize je těžké ale i zároveň snadné.

Můžu napsat, že s tím co Tabery píše, souhlasím. Jinak bych se do knihy nepouštěla. Prostě bych napsala nějaký urážející komentář do diskuze.

Mohu napsat, že je to dobře strukturovaná kniha. Všechno je dobře prokládané, aby v tom měl čtenář pořádek. A jo, většinu věcí znáte, ale tady je to dobře a přehledně dané, že i když by jste neměli přehled, tak vám kniha pomůže ho získat. A moc dobře chápu, proč má takový záběr. Hlavně do minulosti, kde ideál nebyl sprosté slovo a lidé se nestyděli za to, že chtějí pomoct své zemi. Aby z knihy nesálala taková deprese, kdyby se rozebírala jenom současnost, kdy jde jenom o "nebát se a nakrást".

A zároveň je vidět, kam se posunula společnost. A jelikož se často říká, že politika akorát odráží normální lidi, asi bych měla zalézt někam do lesů. Ať se tím necítím dotčena.

Já ty dva, co jsou momentálně nejvýš, nevolila. Přesto to neberu jako prohru svou, ale celého státu s tím, že dost lidí si myslí, že když zavřou oči, tak realita zmizí jenom proto, že jí nevidí. Ale takhle to nefunguje :(

(Ovšem, co mě štve jako u všech podobných knih. Mám raději poznámky a zdroj s čísly hned na té zmíněné stránce, ne všechno v seznamu na konci knihy.)

swon
30.07.2019

Tohle bylo smutné čtení o stavu české (ale též československé) politické reprezentace. O to smutnější, že kniha ukazuje lhostejnost, kterou my Češi máme v sobě nějak podivně zakořeněnou. Z toho plynoucí nezájem o věci veřejné je pak jen vyvrcholením současného stavu.

Databázi knih nepovažuji za platformu, kde bych chtěla vyjadřovat své politické názory, nicméně si neodpustím drobnou poznámku:
Je starým známým faktem, že politická reprezentace je odrazem společnosti, jež ji volila. Taberyho kniha nám ukazuje, že v současných letech naše volba do prezidentského úřadu ani do sněmovny prostě není dobrá, ani důstojná a už vůbec ne reprezentativní dovnitř, natož navenek.
Povinná četba pro všechny, kteří nehledají pouze jednoduchá a plytká řešení problémů.
Na to přece nemusíme být ani právdoláskařem anebo sluníčkářem, jen člověkem, kterému není jedno, kde a jak žije a kdo jej zastupuje. Protože ještě pořád, chvála bohu, žijeme v zastupitelské demokracii. Po přečtení této knihy jsem se opět utvrdila, že si ji nechci nechat vzít.

petbrab
30.07.2019

Knihu jsem si se zájmem přečetl. A nemohu se zbavit dojmu, že prvních cca 200 stran, kde samozřejmě nemohl chybět Havel a Peroutka, bylo napsáno, jen kvůli závěrečné kritice Babiše a Zemana.

Tyrkysová
29.07.2019

Autorova profese předpokládá velký rozhled, ve svém díle jej však využil naplno současně se znalostmi novodobé české historie, díky čemuž poskytuje čtenářům ucelený pohled na politiku od doby před Masarykem až po současné dění u nás i ve světě. Právě excelentní využití historických pramenů, smysl pro předkládání souvislostí a pečlivě odzdrojovaná argumentace, dělá z knihy adepta na „povinnou“ četbu.
Ať už tedy máte zájem o české dějiny, politiku nebo se třebas věnujete problematice populismu či kritického myšlení, rozhodně věnujte Opuštěné společnosti pár volných večerů, stojí to za to.
Posloucháno ve skvělém audioknižním podání Jiřího Dvořáka a Ivana Trojana - vřele doporučuji!

Pan_Skala
24.07.2019

Normálně většinou tento typ knih, článků, esejí nečtu. Jenže to je nejspíše celkem velká chyba, protože tahle kniha mi asi otevřela oči v tom, že bych si neměl žít jenom ve své bublině, ale začít se zajímat i o okolní svět. A být k věcem kritický a zároveň chápavý. Jistě se najdou lidi co s autorem budou nesouhlasit či hanit jeho práci, ale osobně myslím, že právě to knihu dělá skvělou. Pro mne jediná škoda, že jsem si ji nekoupil a nepřečetl už v roce vydání.

Layyen
21.07.2019

Velká část knihy týkající se "starších" dějin je zpracovaná kvalitně a opírá se o různé historické důkazy, ale novodobější část je z mého pohledu velmi jednostranná, například téma migrační krize je vykládáno velmi jednostranně - aneb 99% migrantů je hodných a měli bychom jim pomáhat a problémy jsou opravdu jen s výjimkami.. takže až na toto dobrá kniha..

Steew
15.07.2019

Měl by si přečíst každý člověk, kdo má alespoň trochu zájem o demokracii a svobodě v našem státě.

Musím ovšem zmínit, že Taberyho náklonnost k jistým lidem je patrná, přesto to na významu knihy neubírá.

Petra21
05.07.2019

K této knize by čtenář měl přistupovat jako k názorové sbírce esejí, jež jsou podepřeny autorovou mnohaletou praxí profesionálního žurnalisty i řadou textů světově uznávaných elit. Takto jsem chápala knihu já, a proto jsem Taberymu odpustila občasné tendence glorifikovat některé osobnosti na úkor jiných a dávám i přesto plný počet hvězd. Nejsympatičtější mi bylo, že se autor neutíkal do dob dnes již dávno minulých; historii Československa použil pouze k podtržení svých tezí. Opravdu hodnotný počin plný podnětů k zamyšlení i dalšímu studiu.

mirRa_cze
26.06.2019

Zajímavá kniha, mapující vývoj nejen ČS(S)R a ČR, ale i důležité souvislosti a paralely s děním ve světě.
Jedna hvězda dolů za to, že se Erik Tabery občas neubrání dost jednostrannému pohledu na problematiku, na niž odpověď zase tak jasná není.
I přes tato drobná zaškobrtnutí se jedná o skvělou knihu.

meloun97
21.06.2019

Označovat tuto knihu za manipulaci je naprostý nesmysl. Autor se potýká s tématem, na který má dnes každý člověk jiný názor (což je jedině dobře), proto mají lidé opačného názoru tendence ho shazovat pouze proto, že s ním nesouhlasí. Taberymu se přitom skvěle daří prezentovat vlastní náhled na toto téma, aniž by sklouzl k jeho vnucování. Pochopitelně se bez chyb neobešel (například kapitola o Německu, vycházející z jediného poměrně jednostranného zdroje mi přišla vcelku slabá a její teze příliš odvážná), nicméně obecně uplatňuje kritické myšlení velmi úspěšně. Myslím, že důvod, proč si čtenáři jeho knihu buď nemohou vynachválit, nebo ji naopak odsuzují jako manipulaci je ten, že nechápou její základní poslání. To není tvrdit, že Babiš a Zeman jsou ti špatní, ale poukazovat na chyby, které vykazuje celá naše společnost, ne pouze jedinci nebo jedna strana. K těmto problémům patří i fatální nedostatek komunikace a kritičnosti mezi lidmi opačných názorů. To, želbohu, dokazuje velká část komentářů k této knize.

Albertos
06.06.2019

Ač se to může zdát jako těžké čtení, přece jenom reportážní literatura se nečte tak lehce jako nějaká dobrudružná akční kniha, určitě je dobré si to přečíst.

Krásné popisuje co se u nás (a vlastně všude ve světě) děje a hlavně, PROČ se to děje a že pokud se něco nestane, něco nezměníme, tak to nebude mít dobrý konec :( Tu cenu si zasloužila.

kikies
29.05.2019

Velice podnětné a přínosné čtení. Ne, že by kniha přinášela množství nových myšlenek, spíše celkem přehledně a věrohodně utřídí známá fakta, doplní a zasadí je do historického i společenského kontextu, možná pomůže pochopit pár nesrovnalostí. Pan Tabery odvádí dobrou práci a umí zdánlivě nezáživné téma přednést dostatečně stravitelně.

pahorkatina
20.05.2019

Knihu bych doporučila implementovat do vzdělávacích plánů v rámci výchovy k občanství nebo společenskovědního základu. Analýza současné situace v české společnosti/politice je zde čtivou formou uvedena do souvislosti s demokratickými pilíři, které byly základem pro vznik první republiky před sto lety. Kniha také velmi dobře popisuje mechanismy ohrožující demokratickou společnost a poskytuje dobrý základ pro boj proti těmto ohrožením. Dozvíte se například, na čem je založen populismus, proč je v dnešní společnosti degradováno humanitní vzdělání (inteligence jako nepřítel totalitních režimů) a jak je to ve skutečnosti s ožehavým tématem migrace. Velmi podnětná četba.

Pepa0216
09.05.2019

Skvĕlá kniha od jednoho z nejlepších investigativních novinářů u nás. Autor je zároveň šéfredaktorem týdeníku Respekt, kde vycházejí další kvalitní a nezávislé články. Ve svĕtĕ kde mediální skupinu Mafra ( Mladá fronta, Lidové noviny, Impuls) ovládá a finančnĕ dotuje Babiš jsou nezávislá média velice důležitá!

juleska
29.04.2019

Jedna z knih, kterou byste si rozhodně měli přečíst.

Targa Dall
28.04.2019

Velmi zajímavá kniha o "velké" politice od doby cca 1850 do dneška. Pan Tabery má několik velmi zajímavých postřehů. Kniha obsahuje spoustu ozdrojovaných výroků a je plná analytických myšlenkových pochodů.
Ke konci je to trochu smutné čtení, ale doporučuji.

Kaaatka1999
27.04.2019

Povinná četba pro každého. :)

IrisIrma
27.04.2019

Kniha naprosto predcila ma ocekavani!
Donutila me k zamysleni se nad minulosti, soucasnosti a budoucnosti!
Ale pocit sklicenosti nad tou soucasnosti ve me tak nejak zustal...

LordSnape
26.04.2019

Tolik komentářů... Tak proč přidávat nový? No, asi proto, že se musím taky přiklonit na stranu autora a označit se za zrádce, havloida, sluníčkáře a vítače... Respekt ani jiné časáky nečtu, ale o názorech pana Taberyho vím. Na téhle knize je ohromné to, že jí nikdo nemůže vytknout, že by lhala. Pravda, citací a odkazů je možná až příliš, ale vše, co se tam píše, je prostě podloženo a nejde o polemiku. To, že někteří vidí Babiše jako zachránce je pak úplně stejné, jako když bychom řekli, že ten Havel nebo i sám tatíček Masaryk byli dokonalí a neudělali žádné chyby... Inu, když to ale srovnám s tím, co máme teď, je mi hned do breku. Ekonomicky jsme na tom nejlíp v historii, tak proč si to kazit špatnou volbou volených zástupců, co jen slibují nesplnitelné a chtějí nás zatáhnout tam, kam bychom se už vážně vracet neměli? Řekl bych, že nadcházející generace bude tuhle knihu rozebírat ve škole jako učebnici historie a názorového proudu, který se nám zdá teď tak nějak menšinový.

Jack93
24.04.2019

Kniha plná zamyšleníhodných úvah, které jsou logické a legitimní a přitom by mnohé z nás ani nenapadlo se nad nimi pozastavit. Erik Tabery si u mě vysloužil respekt dílem Vládneme, nerušit! Opuštěnou společností jen dokazuje, že jde o nesmírně vzdělaného novináře, jehož velkou předností je schopnost jasně a věcně formulovat.
Vyčtu jedinou věc - kapitolám chyběla větší provázanost, resp. jsem u vývoje našich moderních dějin postrádal chronologičnost.

Gooverka
12.04.2019

Zajimavý vhled do naší současnosti i minulosti, který mne donutil se nad mnoha tématy zamyslet. S většinou věcí, které autor nastínil, souhlasím a nejvíce se mi líbilo, jak je dokázal zformulovat. Benefitem bylo zopakování věcí, které tak nějak podvědomě vím a přiblížení těch, o kterých jsem neslyšela. Dost mě bavilo propojení s Trumpem a Amerikou.

Brambor16
29.03.2019

Taky můžu doporučit. Je tam spoustu zajímavých názorů a když máte sami lehký přehled o politice nenecháte se jakoukoli knihou zmanipulovat a uvažujete sami, což je tato kniha příkladem. Poukazuje pouze na fakta a v případných pochybách je zde i odkaz odkud autor mohl citáty či články čerpat. Pak stačí dát si jedna a jedna dohromady a svůj názor sdílet!

Brzzda
26.03.2019

Nemůžu nic jiného, něž doporučit.

flipflop
25.03.2019

Kniha přináší jednostranný pohled na vývoj společnosti. Téma řeší velmi povrchně pouze se zaměřením na ideologii, ačkoliv světem hýbou ekonomické zájmy, ať jde již o oslavovaného Havla s Masarykem nebo zatracovaného Babiše, Zemana nebo Trumpa. Navíc se neřeší, kdo a proč těmito figurkami pohybuje. Autor si vytahuje jen citáty a názory, které se mu hodí do konceptu a kauzy jemu sympatických politiků pomíjí.

Sajdeman
23.03.2019

Přečetl jsem a s názory pana Taberyho souhlasím v plném rozsahu.
Jednou mi kolega v práci říkal "Petře, jsi vážně tak naivní, že věříš tomu, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávisti?". Asi tomu úplně nevěřím, ale moc by se mi to líbilo. A autor k tomu pouze dodává, že samo se to nestane, že je třeba pro to něco udělat.

adorjas
21.03.2019

Kniha zaujala, aj keď sa týkala hlavne ČR, ale z hľadiska kritického myslenia, si svoje odnesie aj občan SR. Myslím, že som knihu čítala v príhodnom čase vzhľadom na politickú situáciu u nás a bolo fajn čítať knihu spolu s inou knihou- Faktomluvou, ktorá tomu opäť dala iný rozmer.

Čo sa by som textu vytkla, je prílišné zaoberanie sa utečeneckou otázkou, akoby to bol jediný prípad, kde Česko viac-menej odmietlo pomôcť. A síce sa nevyznám úplne v politických veciach, ale autor mohol popísať aj viac príkladov- napríklad keď sa riešila finančná pomoc Grécku a podobne. Takto, sa vo väčšine kapitol vytiahla len jedna téma, chcem viac príkladov! A rozhodne, keď sa už bavíme o utečencoch, chcela by som počuť viac strán, nielen ako "skvelo" to vyriešili v Nemecku. Chcem počuť, čo sa deje aj v Škandinávii alebo v Grécku...

Ešte bod strhávam, že o Babišovi a jeho "vládnutí" sa pojednáva len v konečnej kapitole. A o Zemanovi, ktorú pokladám za figúrku a bábku počujeme v podstate v celej knihe. Viac o aktívnych činiteľoch prosím, ktorí naozaj reálne dokážu zavádzať a meniť zákony!

Trošku mi vadí priam idealizovaný názor o Masarykovi a Havlovi, ale budiš! Autor ich síce idealizuje, ale často popíše aj protinázor, že mali svoje chyby.

iz67
15.03.2019

Je nutno dodat, že 5 hvězd dávám hlavně proto, že to bude úžasná kniha pro lidi, kteří se o svoje okolí nezajímají a potřebují nějaký základní vhled. Já si to rád poslechl (výborná audioverze) , ale nic nového se nedozvěděl.

topi80
01.03.2019odpad!

Musím se pochlubit tím, že jsem byl možná první, kdo tuto knihu nazval protipólem Prolomení hradeb od Petra Hampla. Člověk, který si obě knihy přečte, okamžitě pochopí, proč se dvě skupinky lidí nemohou nikdy domluvit. Tam, kde se Hampl opírá o fakta a nenásilně v souladu se vší logikou předkládá vysvětlení sociologických jevů, tam musí Tabery značně balancovat a selektivně si vybírat to, o co se ve svých úvahách opře. Výsledkem pak je, že se opře tu o Masaryka, tu o Čapka, přičemž kdyby tito žili v současné době, tak právě takoví znalci jediné pravdy a utopisté, jako je pan Tabery, by jim zavařovali ze všech nejvíce. Nejkomičtějšího (ale pro pochopení autorovy práce s informacemi a jeho selektivního myšlení přímo ukázkového) rozměru dosahuje Taberyho práce s fakty tam, kde se věnuje médiím a jejich způsobu informování o s islámem spojených sociálně - patologických jevech v západních zemích. Tabery lehce připustí, že sem tam možná něco nehezkého tamní muslimové spáchají, leč ale vzpomenout si na nějaký případ, to by mu dalo příliš velkou práci (rozkliknout internet a podívat se na stránky, které každý den desítky takových případů zmapují i s doložením zdroje by bylo příliš nekonformním vystoupením z jeho růžového světa), zato vysype z rukávu úplně všechny zprávy (ale fakt bez výjimky) na toto téma, které se ukázaly hoaxy (a věru takových moc není). Čímž se krásně navodí pocit, že ty záplavy zpráv o muslimské kriminalitě a dalších vymoženostech islámu (podřízení žen, nucené sňatky, no-go zóny, drobná kriminalita), které z Malmo, Marseile, Londýnu, Rotterhamu, Bruselu, Paříže, Dusseldorfu, Kolína nad Rýnem, Stockholmu, Birhimghamu a vlastně všech větších evropských měst přicházejí každý den, budou jistě také hoaxy, stejně jako těch Taberyho necelých deset vskutku vypečených příkladů. Na závěr samozřejmě nechybí kapitola, kde si to Erik vyřizuje se Zemanem. Kniha se svou jazykovou formou snaží navodit dojem serizóznosti, ale v podstatě jde o pamflet, ve kterém se snaží autor ujistit sám sebe i čtenáře o tom, že ono selektivní, utopické a faktům odporující vidění světa je tím pravým náhledem, jak se na události a vývoj ve světě dívat. Takové přemýšlení je nejen naivní a hraničící s legračností, ale i nebezpečné, jestliže je i oficiální doktrínou mainstreemu a jeho loajálních spolupracovníků. Silně mi to připomíná bolševickou Bílou knihu či Poučení z krizového vývoje. Svou nepoučitelností, svým lpěním na vyvrácených dogmatech, svou vírou, že autorem vysněná cesta ke světlým zítřkům (až vymřou nebo se pověsí všichni ti s opačným názorem) je ta správná. Za mě nejnižší hodnocení.

PaniJani
27.02.2019

Souhlasím s tím, že tomu, kdo se o politiku celkem zajímá tahle knížka nic moc nového nedá. Ale tomu, kdo toho zatím moc neví, dá tahle kniha dost.

machina
27.02.2019

Kéž by Erik Tabery kandidoval na prezidenta!

TomBook
22.02.2019

Literatura novodobého faktu. Tabery se čte dobře jak nakrátko, tak nadlouho. Kniha nezabředává do velkých detailů, jako obecné seznámení s vývojem za posledních sto let ideální čtení.

bookworm90
21.02.2019

Naprosto vynikající a dech beroucí kniha, jež se zaobírá vývojem politické scény v České republiky, a zároveň efektivně reflektuje na současné dění politiky. Kdyby bylo možné dát těch hvězdiček více, bez pochyby bych je dala. Z mého pohledu, by měla tato kniha být povinnou literaturou na gymnáziích a středních školách, aby se studenti naučili aktivně vnímat politické dění společnosti. Tabery v této publikaci krásně vystihl fungování politiků ve vládě, jež využívají politicky nevzdělaného lidu ke své popularitě. Opravdu nádherná kniha!

wersl
12.02.2019

Nepovažuji se za politického „nadšence“, avšak po celou dobu mne těšil fakt, že se mohu dozvědět mnohé informace, které mi pomohou rozšířit obzory, dát si věci lépe do souvislostí a snad i pochopit něco ze současného dění.
Moc se mi líbil poutavý způsob prolínání mezi vyprávěním a fakty.
Mnohé se zdá natolik neuvěřitelné, že nás může občas zachvátit pocit jako by vše bylo smyšlené, pouhá fikce, román od Orwella. Krutě však v kontrastu k tomu vyhlíží vědomí pravého opaku.
Vědomí že, stejně jako u zmíněného Orwella, se jedná o pouhé ohlednutí se za minulostí. Snahu apelovat na čtenáře před hrozbu jejího opětovného uvedení do realitity, která nás zdá se, pokud již tento okamžik nenastal, záhy čeká. Tuto skutečnost naprosto vystihuje citát pana Peroutky "Několikráte jsme mysleli, že už jsme na konci cesty, a pokaždé jsme shledali, že jsme teprve na začátku“.

Silmarien
12.02.2019

Moje znalosti českej politiky sú pomerne povrchné a nečítam Respekt, takže jedno z častejších negatív v recenziách (že to nie je nič nové, ak človek číta Respekt a pozná autorove názory/stĺpčeky/články) u mňa odpadá. Nevadili mi ani ucelené kapitoly, ktoré navzájom nutne nesúviseli - pre mňa to bol výborný prehľad v kocke obohatený o skvelé kapitoly o Milošovi Zemanovi a Andrejovi Babišovi. Historický úvod do česko-slovenskej spoločnosti bol tiež zaujímavý, aj keď veľa vecí mi bolo známych, takto pokope mi to dalo ten potrebný širší kontext.

Sama sebe sa musím smiať, ako ma stále a znovu a ešte vždy prekvapí, že niektorí ľudia vedome klamú a keď sa im na to príde, tak už sa ani nehanbia, ani neospravedlňujú.
A tak.

Celé to bolo dobré, prečítajte si to.

Sandik
07.02.2019

Trochu jsem se rozepsal, takže je z toho nakonec recenze ;o)
Každopádně Je to důležitá kniha, jíž sice lze vyčítat nedostatek filosofického nadhledu, nikoli však naléhavost... Celkový dojem: 85%

Kariol
04.02.2019

Ze začátku se to četlo dobře, ale měla jsem pocit, že mi Tabery nic nového neříká. Asi s ním souhlasím natolik, že všechny jeho argumenty už znám. Ale na těch dvě stě padesáti stránkách stihl předložit i řadu nových pohledů na věc a upoutal mě, třeba citováním filosofů a připouštěním vlastních chyb. Takže ten plný počet dám.

petrvacha
29.01.2019

Pokud by se někdo chtěl začít orientovat v domácí politice, nemůžu doporučit jinou knihu než právě tuto. Velkou předností této publikace je popis konkrétních událostí s autorovou interpretací. Ačkoliv se nejedná o nejveselejší čtení, je zde velké množství “tipů”, jak na konkrétní problémy pohlížet.

jirka7739
28.01.2019

Aktuální, výstižná, čtivá knižní esej. Podle mě dělá přesně to, co by měla. Provokuje, vyzývá a nutí k zamyšlení.

Lector
22.01.2019

Taberyho „Opuštěná společnost“ je důležitá kniha. Na jednom místě shrnuje kritické výhrady k novodobým českým dějinám s jistým přesahem do evropského kontextu.
Lidem, kteří soustavně nesledují politické dění a mají tendenci zapomínat události minulé (což není v našem prostředí plném politických afér a pseudoafér vůbec divu), nabízí ohlédnutí za naším vývojem.
Je evidentní a Tabery to sám přiznává, že jde o esej, tedy subjektivní pohled na věc. Tabery na něj má právo stejně jako my všichni ostatní. Na nás čtenářích pak je zvážit, zda s jeho názory souhlasíme či nikoliv. A řekl bych, že u této knihy se více než u kterékoliv jiné může projevovat konfirmační zkreslení. Této knize lze bez výhrad podlehnout.
Osobně si říkám, že možná v 80 % vyslovených názorů, argumentů a načrtnutých hypotéz se s autorem ztotožňuji, byť jsem si vědom, že na 280 stranách nelze dělat žádné zázraky a mnohé z textu nabízí pohled dost zjednodušující. Ale jak už jsem napsal, je to esej, nikoliv historická studie.
Taberyho názory sleduji občasným čtením Respektu a sleduji je i na facebooku, a stejně, jako v této knize, neztotožňuji se s nimi v plném rozsahu.
Trochu mi na něm vadí, že, ač horuje pro používání kritického myšlení, občas jej obejde a nezapojí svůj, jistě vysoký intelekt, aby daný problém posoudil z více stran.
Protože slova mnohých politiků i mediálních projektů jsou plná vulgární demagogie a populismu, vnímám Taberyho texty jako velmi kultivovanou snahu situaci vybalancovat.
Koneckonců, jak sám v textu uvádí, (jen) informacemi dnes nelze veřejnost/voliče na svoji stranu získat. K tomu jsou nutné emoce. Kdybych na ně Tabery vsadil ještě více, možná by neprohloupil.

Další dojmy a postřehy jsem vložil do neumělé recenze:
https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/stojime-o-svobodu-11099

Amalberga
21.01.2019

Docela mě mrzelo, že autor v knize nevěnoval Číně stejný prostor jako Rusku.

Lucifera
20.01.2019

Knížka je psaná milým stylem a myslím si, že je dobrým úvodem do současné politické situace na Hradě a ve vládě. Kniha je prodchnutá idejemi a odvolává se na myšlenky TGM i Václava Havla. Je pro mě velmi užitečnou studnicí, která se zmiňuje o tom, jak to bylo s F. Peroutkou, kdo s kým má v současné politické situaci problém, apod. Je ve svých pasážích hlavně knihou lidskou a slušnou, což v dnešní situaci v politice, se moc nevidí. Moc děkuji autorovi za její napsání a třeba studentům nebo lidem, kteří nemají TV ji určitě doporučuji k přečtení.

Ence
18.01.2019

I když sdílím s E. Taberym mnoho názorů a stejný náhled na svět, nemůžu se ubránit dojmu,že kapitoly týkající se současného dění a aktérů (Zeman, Babiš) jsou silně tendenční. Ono i ty historické budou, ale člověk už je tak "zblblý" současnou interpretací dějin, že to neřeší.
Nechápejte mě špatně – s autorem v zásadě souhlasím, ale stejně mi ta jednostrannost připadala až do očí bijící. Konzervativní nacionalističtí populisté nemohou být podle mě dílem kvůli zvolenému stylu jakkoli ovlivněni.

dagmar.rub
10.01.2019

Skvělá knížka, kéž by se společnost dokázala z minulosti poučit.

eviiik
09.01.2019

Čtivě a jednoduše rozebrány (nejen) problémy společnosti.

Evišťátko
08.01.2019

Jakoliv nemám ráda slovní spojení "povinná četba" ,pak u této knihy jej musím chtě nechtě použít. Pokud mi není lhostejná republika , ve které žiju a to, kam se ubírá, musím si přečíst Taberyho. A díky němu pak další podobné tituly, které dávají do souvislosti historii a současné politické dění.

Simouš
08.01.2019

Tu knížku jsem četla skoro půl roku. Ne proto, že by byla špatná. To proto, že je tak dobrá. A že mi z toho všeho bylo ohromně smutno. Po celém století už se dá popsat slušných pár postřehů, které ukazují na nepoučitelnost a malost národa. A to měl Tabery ještě snahu zakončit to pozitivně. Strašně smutný dárek k výročí republiky.

lukas9608
06.01.2019

Vyzněním temná kniha ve zkratce o tom, jak v historii Češi vždy po nabydí svobody o ni přišli.

Babouš
27.12.2018

Pěkně napsané, ale hrozně banální. Kdo sleduje českou politiku a média, nedozví se nic nového, protože to jsou vesměs myšlenky a názory, které čeští komentátoři ve svých sloupcích opakují neustále. Čili bych tuto knihu doporučil spíš těm, kdo se o politiku moc nezajímají a laikům, ale ne naprostým, protože to není úplně lehké čtení. Ideální čtenáři jsou podle mě studenti gymnázií.

marketa6511
25.12.2018

Na začátku mi přišla úžasná, skvělá, báječná... jak šly stránky, už se mi tak skvělá nezdála. Najednou jsem tam nenacházela myšlenky, které by mě oslovovaly, ale připadala jsem si jako žáček, kterého pan učitel vyučuje... a o kterém se domnívá, že je třeba mu věc tisíckrát zopakovat, aby konečně pochopil.

Standa24
25.12.2018

Výborná knížka, která vás přiměje se zamyslet nad tím, kam naše společnost směruje. Autor pomocí historických paralel a souvislostí poukazuje na to, že demokracie, i přes všechny své nedostatky, je pro naši společnost nejlepším systémem vlády. A že absencekého myšlení a spoléhání na jednoduchá řešení, která nám někteří politici nabízejí, může mít fatální následky.

000nugatovej
16.12.2018

Děsivé, kam jsme se od nedávného vydání téhle knihy zase posunuli. Podívejme se jen na jeden aspekt, na který Tabery upozorňuje: "... jsou to právě slova, která mají potenciál měnit svobodné společnosti v totalitní." (str. 259). Nové je slovo "čučkaři" použité při hodnocení vlastní tajné služby prezidentem. V novém kontextu je sousloví "novinářské hyeny" jako ohodnocení práce investigativců, kteří upozornili veřejnost na podivnosti zoufalého volání o pomoc ze strany premiérova syna. (Premiér mu posléze účinně "domluvil", takže mlčí tak, že se k němu nemůže dostat ani policie, kterou před tím žádal o komunikaci.) "Porušení rovnosti před zákonem" je zase v agrofertním slovníku zastavení dotací, jejichž přidělení sobě samotnému na úkor malých zemědělských podnikatelů mohl ovlivňovat jejich konečný benefient. Je to jízda...

DuchDoby
15.12.2018

Ač se vším nesouhlasím, tak musím říct...skvělá práce.
Velmi zajímavé čtení o vývoji politiky v Čechách.
Akorát není novinka, že Zeman s Babišem jsou jen...slušně řečeno - sráči.

u_marketa
13.12.2018

Skvělé shrnutí historie, skvělý rozbor sporných momentů - tahle kniha vám dá kontext, aniž by vám podsouvala názor. Ten si ale díky ní mnohem lépe utvoříte sami, protože autor za vás našel prameny. Jak už tady někdo psal, ztrácíte-li se trochu v informacích a dezinformacích (není divu), tahle kniha vám poskytne velmi dobré vodítko.

Samarkand
07.12.2018

Kdybych tvrdil, že se mi kniha stoprocentně líbila, musel bych nejspíš být tak trochu masochistou... Místy mi z ní bylo fakt smutno, ale místy jsem se docela bavil. Každopádně myslím, že mi kniha v celku otevřela oči a rozhodně ji mohu, v dnešní době plné desinformací, s čistým svědomím doporučit.

montik_m
06.12.2018

Vlastně ani nevím, jestli mám knihu hodnotit jako kvalitní nebo špatnou? Dobrá je v tom smyslu, že autor musel prokázat dobrou orientaci v literatuře i v historii, špatná je v tom smyslu, že se neubránil "vykladačství". Každý jedinec hodnotí události ze svého pohledu, to je přirozené, ale tím riskantnější. Kvalitní literatura vám, dle mého názoru, žádné takovéto "naservírování" a "předžvýkání" nenabízí, kvalitní literatura vám nabízí především ověřená fakta a zcela obecné zásady, o kterých lze vést spor, nicméně celá řada těchto zásad za dobu trvání lidské existence dostatečně vykrystalizovala a je všeobecně přijímána jako platná. Nové formulace jsou potřebné především u nových událostí a jevů. To je ona neznámá oblast. Stejně tak revize, protože to, co bylo platné před sto lety, dnes platit nemusí kromě oněch zmíněných obecných hodnot. Ty se ostatně lidem lépe posuzují, protože jejich poselství je jasné, jednoznačné a lze se k němu snadno přihlásit, anebo ho zcela odmítnout. Osobně před "vykladačstvím" varuji, protože je mnohdy účelové a je věcí osobního náhledu. A nikdy nemůžete vědět, jaké cíle dotyčný člověk sleduje. To v jaké se aktuálně nachází situaci, neznamená z hlediska budoucnosti takřka nic. Dle mého názoru se i pan Tabery účelového výkladu mnohdy či alespoň částečně dopouští. A to je pro mě jen jiná forma manipulace. Lze se totiž ptát, proč pan Tabery knihu vydal? Chtěl prospět, chtěl prezentovat své názory? Dávám proto přednost přiznání a to úplnému. Hodnotím tedy lépe knihy, v nichž autor nekombinuje vlastní návod v kontextu obecných formulací - t.j. "nevykládá", ale sám za sebe bez dalšího otevřeně prezentuje pouze svůj pohled na svět. Je to upřímnější a víte, jak si stojíte. Druhý protipól pak vidím ve filozofickém pojednání, které si klade otázky akcentující morálku a správnost, postojů nebo cílů. Umění obecnosti samozřejmě není lehké, mnoho knih na toto téma bylo již napsáno a netěší se příliš velkému zájmu, protože jim často nutně schází konkrétní příklad. Ale na druhou stranu nemanipulují, nepřiřazují a jsou méně zatíženy osobním pohledem. Závěrem lze tedy říci, že to, co si čtenář musí rozhodnout, je, do jaké míry je Opuštěná společnost spíše Opuštěný Erik Tabery? Při čtení knihy jsem se osobně dokonce dostával do stavů, kdy jsem sice souhlasil s kladným či negativním hodnocením konkrétní situace, a tento názor jsem zastával ještě před samotným seznámením s textem, ale předložené důvody pro mě vyzněly jako natolik zaujaté či z pozice E. Taberyho osobní, až jsem si kladl otázku, jestli bych svůj celkový pohled neměl zcela přehodnotit? A to rozhodně nejsou stavy, do kterých bych se chtěl dostávat. Ani v takovém vyznění nevidím další přínos. Ostatně novinář by dle mého měl uveřejňovat především pravdivé informace, které jsou v různé míře komplikovanosti nedostupné. Hodnocení těchto informací by se měl pokud možno vyvarovat. Hodnotový žebříček by měl být vštěpován v rodině, ve škole, popř. samostudiem. Pak může nastat ideální a nikdy zcela realizovatelný stav, že každý jedinec bude schopen posoudit jemu předkládané bez dalšího, občasně značně účelového, výkladu.

fifoj8786
29.11.2018

Analytické, ale příjemně čtivé. Autor nijak výrazně nepodsouvá, pouze staví historii do souvislostí. Akorát mě trochu mrzí, že jsem se ke knize dostal až koncem roku 2018. Zajímal by mě autorův popis letošních událostí.

Rawen616
27.11.2018

Podnětné zamyšlení nad tím, kam kráčí a jakými cestami kráčela česká společnost. Nemusíte se vším souhlasit, ale idea je dobrá a bylo by dobré jí dál rozvíjet. Víc nemá cenu psát, tohle je zkrátka dobré si přečíst a udělat si názor. Nedělal bych z toho povinnou četbu, jak zaznělo v komentářích níže, to by mohlo celé myšlence spíš ublížit. Ale mohu ji rozhodně každému vřele doporučit.

anna0480
22.11.2018

Výborná kniha o naší historii, počínaje první republikou a úvahami nad naší budoucností konče. Tabery v knize popisuje nejen důležité momenty a politický vývoj, ale i naší společnost jako takovou. Kniha je napsána velice čtivě a já bych byla strašně ráda, kdyby si jí (nejen) mladí lidé přečetli. Už jen z důvodu, že na moderní dějiny se ve školách moc nehraje - snad ze strachu ze správné interpretace, co já vím - a tímto způsobem by se mohli nenásilnou formou dozvědět něco o naší historii v souvislostech. Protože i jak je zmíněno v knize, je strašně důležité, abychom se zajímali o svět kolem sebe, abychom nebyli laxní a nebylo nám vše jedno. Zvlášť v časech, jako jsou ty dnešní.
Kniha je plná spousty zajímavých myšlenek od různých autorů, chtěla bych zde pro příklad zmínit úvahu H.G. Schauera, který tvrdil, že národ jako takový musí pojit i něco jiného než jen stejný jazyk či obývané území. Abychom se opravdu mohli považovat za jeden národ, měli bychom mít společnou ideu. Věřit ve stejné věci. Což se podle mého už nějakou dobu v Čechách neděje a společnost se místo toho dělí na oddělené tábory, které si spolu nejen že nerozumí, ale ani rozumět nechtějí. Samotný fakt, že tu už několik let není osoba, v nejlepším případě by mělo jít o hlavu státu, která by onu mravní ideu reprezentovala, snad ani nemusím zmiňovat.
Při čtení mi bylo kolikrát smutno z toho, jaký národ vlastně jsme. Tabery nás popsal naprosto trefně. Celkově všechna v knize zmíněná témata jsou aktuální a tím spíš bych každému doporučila si jí přečíst.
Samozřejmě se občas do textu promítají Taberyho osobního postoje, to se ale asi dalo očekávat. Není to ale časté a většina kapitol obsahuje shrnutí faktů a úvahu nad nimi.

Kniha je skvělým čtením pro lidi s otevřenou myslí, pro lidi, co jsou schopni kritického myšlení. Nejhorší ale je, že ti, kteří by si něco podobného přečíst skutečně potřebovali, se ke knize nikdy sami nedostanou. (...)
Já dávám pět hvězdiček. Není nic, co bych vytkla.

“Kdybychom v Česku vynaložili stejnou energii na řešení problémů, jakou vynakládáme na hanění názorových oponentů, byli bychom nejúspěšnější společností na světě.”

Blue
19.11.2018

Erik Tabery se tu jeví jako bystrý a kultivovaný pozorovatel a komentátor, zároveň je ale zcela jasné, že pozoruje a komentuje z určité pevně zakotvené pozice. S mnoha názory se jistě dá souhlasit, jsou tu ovšem i některé, které by bylo možno z jiné pevně zakotvené pozice stejně bystře a kultivovaně vyvracet. Je to ale nepochybně zajímavé a podnětné čtení.

jana4920
19.11.2018

tato kniha opravdu stojí za přečtení, ale hlavně vede k zamyšlení

Gaudericus
17.11.2018

Dlouho jsem si v duchu při čtení říkal, že ET jen shrnuje a díky velkému přehledu i prohlubuje myšlenky, na které jsem si už přišel sám. Nepřišel sice žádný "šokantní" okamžik prozření, ale celkově mě nakonec kniha zasáhla víc, než jsem čekal. Je více než symbolické, že jsem ji dočtl právě dnes.

Michalka98
17.11.2018

Skvělá, aktuální kniha, která by měla být povinnou četbou. Souhlasím s většinou názorů pana autora a tam, kde se naše názory liší, oceňuji to, že si svá stanoviska dokáže obhájit pomocí rozumných argumentů. Kniha právem získala ocenění Magnesia Litera.

LuckaH2
16.11.2018

Poslouchala jsem jako audioknihu (herci Dvořák a Trojan jsou výborní). Nevím, jestli bych se odhodlala tenhle žánr číst,ale vyplnit smyslupně čas v autě, to jo. Kniha by měla být snad povinnou četbou ve škole. Je to možná názor novináře, ale podložený spoustou článků a publikací z minulosti i součastnosti. Kniha je plná věcí, se kterými souhlasým nebo je dobré se nad nimi zamyslet. Dnešní svět je plný informací a je třeba kritického myšlení!

tsal
16.11.2018

Opuštěná společnost pro mě byla jakýmsi světlem ve tmě. V posledních pár letech mám pocit, že se svět skládá jen z extrémů. Všude slyším jen děsivé požadavky, které s demokracií, svobodou nebo lidskými právy mají pramálo společného, a člověk tak snadno podlehne dojmu, že se svým středovým (tím teď nemyslím politické dělení) názorem s pevně nastavenými nepřekročitelnými limity na všechny strany, je sám jako kůl v plotě. Pevně však věřím nás je víc, jen ten zdravý střed není tolik slyšet. Erik Tabery nám však dal hlas a zvolal sakra silně!

Jak už to tak u společenských záležitostí bývá, s autorem se v mnohém neshodneme a mnohé vidíme jinak. Své názory však prezentuje na tácu ze solidních argumentů, dodává dohledatelné podklady pro svá tvrzení a píše čitelnou zábavnou formou, která se ne zcela vymanila z formy novinových esejů. Hlavně ale otevírá spoustu aktuálních otázek, jimž je potřeba věnovat pozornost. Upozorňuje na možná rizika, varuje před nebezpečnými tendencemi a neustále, zas a znovu, porovnává situaci současnou se situacemi minulými. Dějiny se totiž rády opakují, byť si každý z nás rád myslí, že se umíme z minulosti poučit. Osobně mě donutil některé mé názory znovu zrevidovat, jiné přehodnotit, ale hlavně mě přesvědčil, že i jen malá občanská angažovanost je nutná a měl by se na ní podílet každý.

K někdy až přílišné idealizaci historických postav mám jen jediné. Realita stojící za hrdiny nikdy není dokonalá. To však nemění nic na tom, že je potřebujeme. A tenhle národ víc než jiný, protože jestli v něčem vynikáme, tak v jejich vymazávání z historie. Slovy klasika Benjamina Siska ze Star Treku:
- "Vždyť se to všechno zakládá na lži!"
- "Nezakládá se to na lži ale na legendě. A legendy bývají stejně mocné jako pravda."

Eigis
13.11.2018

Autor se snaží být objektivní, ale to někdy prostě není možné. Samotný výběr historických událostí, citátů či sestavení jednotlivých kapitol je nutně ovlivněn názory, vkusem nebo politickými postoji každého autora, který podobné dílo píše. Nemůžu říct, že bych s autorem stoprocentně ve všem souhlasil (například s jeho obdivem k Václavu Havlovi), ale mnoho věcí v této knize je prostě nesporná pravda. Pan Tabery nabízí velice komplexní zamyšlení nad tím proč je naše politika tam, kde je, včetně mnoha skutečně zajímavých informací. Nemusím s ním ve všem souhlasit, i když s většinou souhlasím, ale takto promyšlený, zasvěcený a komplexní názor prostě stojí za pozornost a respekt.

Marplet
12.11.2018

Krásně ucelený přehled historie i současnosti naší společnosti. Ráda se ke knize budu vracet. Mluvíte mi z duše, pane Tabery.

bigben
07.11.2018

Náročnější čtení na přemýšlení, takže mi trvalo delší dobu než jsem ji přečetla. S většinou názorů, postojů a komentářů se naprosto ztotožňuji. Vřele doporučuji každému k zamyšlení se nad politickou situací u nás.

maki6607
06.11.2018

Erik Tabery díky svým novinářským zkušenostem a přehledu o světě stvořil neuvěřitelně čtivou a zábavnou knihu, která je svými teoriemi na jednu stranu až děsivá. Své teze podkládá všelijakými zdroji, takže je to dílo velmi na úrovni, zároveň však není složité i pro člověka bez kontextu doby. Briliantní.

E_Lan
05.11.2018

Asi má první aktuálně politická kniha, kterou jsem četl. A hned tak dobrá, komplexní, neutrální, varující, burcující... Opravdu jsem to hltal po kvantech, navíc přečtené od pana Dvořáka a Trojana je to radost poslouchat. Je až děsivé dát si všechny ty události nedávno minulé do souvislostí. Musím přiznat, že jsem po přečtení této knihy v mnohem větším neklidu než před tím, protože jsem se našel v tom, že nezajímat se o politiku se bohužel stalo u mě otráveným standardem posledních let. A to je špatně...

yenda1
30.10.2018

Erik Tabery mne zajímá už delší dobu. Vážím si ho jako novináře i jako člověka o jehož morálních a lidských kvalitách nepochybuji. Respekt moc nečtu a občas se s Taberym názorově míjíme. Na jeho nejnovější knihu sem se chystal delší dobu, nakonec jsem se rozhodl pro audio verzi a dobře. Načtená je špičkově.

Opuštěná společnost je kniha poctivá. Je za ní cítit spousta přečtených textů. Je za ní cítit člověk z novinářské branže, který mnohé viděl z první řady. Je za ní cítit láska k tomuto národu. Poněvadž starost je důkazem lásky a onu starost Tabery touto knihou vyjadřuje.
Po historickém úvodu se těžiště knihy přesune k tématům, kde Tabery vystupuje jako advokát. Brání pravdu proti její relativizaci, brání fakta proti konspiracím, brání nevládní organizace proti jejímu znevažování, brání intelektuály i odborníky proti tmářům a populistům. A zároveň vše výše zmíněné kritizuje. Z podporou historie, konkrétních osob, jejich výroků i doložených činů.
Zvláště mne potěšil exkurz do politického života Miloše Zemana. Proměna z kdysi brilantního a trefného myslitele do hroudy prolhané a pomstychtivé beztvaré hmoty je až strašidelná. A také člověk zjistí proč Zeman tolik a rád lže. Poněvadž to funguje. I Odhalení lží trvá déle a většinou už je po volbách. Které Zeman díky lžím vyhraje. Jednoduchý příběh, který se opakuje od poloviny 90. let až po jeho poslední prezidentské kampaně. Jeho mozek už žije plně v totalitě a jede v autoritářském modu. Každým, kdo nemá hlavu v jeho rektu, opovrhuje, kdo si ho dovolí kritizovat, toho s podporou užitečných idiotů zničí. Z Peroutky chce (znovu pomocí nestoudné lži) udělat obdivovatele Hitlera, aby jako ukázal jak jsou ti novináři zkažení.
Stejným způsobem je zpracován Andrej Babiš. Další výrazná a úspěšná postava současnosti. Pokud slyšíte přímé citace a jeho pozdější činy chce se člověku brečet a smát zároveň.
Zdálo by se, že kniha člověka od politiky ještě více odradí, na mne měla opačný účinek. Ukázala mi, že se o ní nezajímám dostatečně. Musím přidat.

Ke knize se ještě v příštích dnech vrátím. Některé pasáže podrobím důkladnější analýze. Některé uváděné práce se pokusím obstarat.

olle
29.10.2018

V knize mi trochu chybí ona avizovaná cesta. Spíše jde o popis současných neduhů české společnosti s odkazem na Masaryka a několik dalších osobností 20. století. I tak ale kniha stojí za přečtení.

Gabi13
29.10.2018

Nechtělo se mi do knížky, vnímala jsem ji jen jako další popichováni naší politiky. Bála jsem se těžkých vyjadřování a popisů. Ale jsem velmi milé překvapená. Pan Tabery psal i pro me. Je to opravdu popis naší politiky od první republiky po současnost. Jeho myšlenky i myšlenky různých politických osobností vás nutí se zamyslet a někdy si i hodně uvědomit těžkou pravdu.

Analady
28.10.2018

Tato kniha není pouze o politice, o naší minulosti a současnosti. Autor nám jejím prostřednictvím také připomíná hodnoty, na které se bohužel pomalu, ale jistě, zapomíná. Jsem ráda, že v té záplavě negativity a braku, kterými jsme každý den zcela zahlceni, vyšla kniha, která v sobě nese něco pozitivního a hodnotného. Přináší myšlenky, které mají sílu. Probouzí z letargie, do které jsme upadli. Podněcuje k zamyšlení, aktivitě a zodpovědnosti. Rozhodně stojí za přečtení. Doporučuji.

Tereza89
24.10.2018

Rozhodně doporučuji přečíst a souhlasím s povinnou četbou ve školách. Jsem ráda, že tahle kniha vznikla a rozhodně se k ní ještě vrátím. Děkuji autorovi.

Sandy007
21.10.2018

Já si na rozdíl od velké části čtenářů tady nemyslím, že by tahle knížka měla být zařazena v seznamu povinné četby. Mám pro to několik argumentů. Do povinné četby nepatří společenské a politické eseje, patří tam romány, dramata a poezie. K povinné četbě má devadesát procent populace odpor, čtou z donucení a i kvalitní knihy pak mají už napořád stigma povinnosti. A mohla bych pokračovat. Nic to ale nemění na tom, že Opuštěná společnost je výborná a zároveň trochu děsivá kniha. Neměla by se číst bez notné dávky kritického myšlení a hlavně, bez vlastního rozhodnutí. Na druhou stranu si myslím, že generace, která se narodila v době, kdy se u nás po revoluci budovala demokracie, a do níž sama patřím, by si tuhle knihu měla chtít přečíst. Z jednoho prostého důvodu. Měli bychom se poučit z nedávné historie, protože my tady budeme ještě několik desítek let žít, pracovat a vychovávat děti.

Zorka
21.10.2018

Vždycky si říkám, kdo volil toho či onoho politika, prezidenta, tu či onu stranu, když před bojem všichni tvrdí, "toho volit v žádném případě nebudu", a po boji je právě "ten" vítězem. Možná je to známkou malého zájmu spolurozhodovat (mám jasno v tom, koho volit nebudu, ale nechci si lámat hlavu s tím, koho volit budu), vírou, že ostatní to rozhodnou za nás (a v mém zájmu?), snahou udělat si alibi pro tvrzení - já to nebyl, kdo je volil, nebo jen leností dojít k volební urně. I o tom je kniha Erika Taberyho. O českých lidech a jejich přístupu k veřejnému životu a tendenci hledat jistoty a pohodlí, o české politice, která nějak nemůže najít směr, o politicích, kterých si ne vždy můžeme vážit (až na dva velké humanisty), o populismu, lžích, naivitě a o nebezpečí, které může vést k cestě "zpátky do klece zoologické zahrady s jejími jistotami, rovnostářstvím a svobodou od odpovědnosti za život svůj i své společnosti" (s. 247). Zajímavé čtení, zajímavé myšlenky, které nutí přemýšlet a uvědomit si vlastní postoj a názor.

Elea
19.10.2018

Mohu jen opakovat, co tady již několikrát zaznělo - měla by to být povinná četba.

BaraR23
17.10.2018

Skvělé propojení minulosti se současností. Autor ilustruje množství příkladů z historie a poukazuje na tendenci opakovat stále stejné chyby českého národa. Také krásně popisuje českou povahu a způsoby myšlení, k čemu tíhneme v době neklidu a v době klidu. Závěrem shrnuje informace o asi nejznámějších současných osobnostech české politiky - Miloše Zemana a Andreje Babiše (strašidelná část). Knihu uzavírá logickými obecnými demokratickými zásadami, kterými kdyby se každý řídil aspoň z části, nemuselo by opět dojít ke krizi a znovu nabývání českých hodnot a svobody - protože stát se může všechno.

čtenářka4
15.10.2018

Tato kniha by se měla zařadit do povinné četby 21. století. Skvělý rozbor nejen současné politické situace a přehled nedávných českých dějin, který by měl každý znát. Doporučuji audioknihu, čte Jiří Dvořák a Ivan Trojan: https://audioteka.com/cz/audiobook/opustena-spolecnost

milan2310
12.10.2018

Dobře čtivé, poučné, inspirativní.

iva23
09.10.2018

Palec nahoru za sepsání něčeho tak přínosného. Díky, pane Tabery.

Kamcatak
02.10.2018

Nikdy jsem se o politiku či historii naší země nijak nezajímala.. naopak to byly témata, která mě odpuzovala a nudila.... V poslední době jsem však začala vnímat určitý zájem o to, co se tu vlastně děje a co já s tím mám společného, co já s tím mohu udělat. A první krok je se trochu informovat, vzdělat, začít situaci lehce rozumět... A tak jsem přišla k této knize. A musím říct, že po do čtení jsem v mém myšlení dospěla k velkým změnám.

Autor napsal knihu velice inteligentní, své názory podporuje odkazy na výroky nespočet chytrých lidí a odborníků jak z česka tak ze zahraničí, dotýká se několika velice důležitých témat pro naši dobu a celek tvoří skvělé dílo.

Rozhodně doporučuji KAŽDÉMU! Jak už tu někdo zmínil, toto by teď měla být POVINNÁ ČETBA. A především doporučuji těm, kteří se mohou cítit podobně jako mé dřívější já: "politika mě nezajímá".. a těm, kteří se domnívají, že v tom mají jasno... mohou se velice mýlit..

Díky Eriku Taberymu za tuto publikaci! Ocenění Magnesia Litera se skutečně neminulo.

Simi30
28.09.2018

Padlo to tady už několikrát: ,,Povinná četba pro všechny.”
Měl jsem absolutní mezery co se týká politického dění a tato kniha mi otevřela oči, že nezajímat se a být k věcem lhostejný je nejhorší co mohu jako občan vůči státu udělat.
Všem doporučuji.

ladaol
25.09.2018

Škoda, že se mi tahle kniha nedostala do rukou mnohem dřív. Rozhodně se k ní ještě vrátím, protože nelze za jednou vše "pozřít".

"Často slyšíme, že by veřejnost chtěla nějakou politickou změnu, ale neví, kde začít. Někdy je to opravdu těžké, ale snadno a rychle můžeme změnit svůj přístup. Tedy nedívat se na politiku automaticky jako na špínu a nevnímat ty, kteří nás chtějí zastupovat, jako na padouchy a podvodníky. Soudit se má podle činů, ne podle předsudků. Je úlohou všech zjistit, co v politicích je, a když jsou pak zvoleni, tak je kontrolovat."

WeeWar
24.09.2018

Mnohé tesat do kamene!

Problém je, že se i ty dnes platná moudra měla tesat do kamene už (třeba) před stopadesáti lety, ale doteď se nejen že nic nevytesalo, ale na mnohá z nich se úplně zapomnělo, či se dokonce šlo/jde úplně opačným směrem.

RESPEKT

petrnovic
17.09.2018

Díky knize jsem konečně pochopil, že jsem demokrat! Zjistil jsem, že mám velké mezery ve vzdělání, co se naší historie týká, a právě proto obdivuju autora za to, že se o to všechno zajímá, a dokáže to srozumitelně předávat dál. Bohužel lidé (a v mém okolí je jich mnoho), kteří by si knihu měli přečíst, nejsou tak otevření k jiným názorům a těžko se vžívají do pohledu druhé strany. Proto mi ta kniha přišla jako, pokud je to možno tvrdit, objektivní vysvětlení fungování světa a hlavně ucelený popis české povahy se všemi klady i zápory. Rozhodně povinná četba!

Ninjer
16.09.2018

Šéfredaktor Respektu napsal jakési pásmo úvah, které rozebírá různé staré i nové nešvary v české společnosti, obvykle související s politikou. Jak podtitul "od Masaryka po Babiše" vyzrazuje, nejprve Erik Tabery rozebírá počátky 20. století (např. humanismus Masaryka, za který ho mnoho lidí nemohlo vystát), ale poměrně rychle skočí autor k modernějším problémům jako novodobí populisti, fake news, uprchlická krize, Babiš a podobně...

Kniha má tedy mnoho témat, a Tabery je vše popisuje poměrně stručně, ale zároveň se opírá o fakta a přidává různé zajímavosti a postřehy. Opuštěná společnost tak na poměrně malém prostoru nabízí opravdu hodně. Čtivým způsobem čtenáři předává ucelený a jasný obrázek o Češích a problémech, kterým momentálně čelíme. Autorovi to také nedalo a přidá i pár rad, co bychom měli dělat, aby se v Česku žilo líp... aby pak následně na základě historických zkušeností řekl, že stejně bude nejspíš hůř (ale potom zase líp).

Opuštěná společnost je takový moderní a velice zábavný dějepis. České moderní dějiny se zamyšlením - co teď s tou naší minulostí dělat dál?


Devět českých problémů z deseti.

Nokondisi
14.09.2018

Povinná pro všechny!!

ctenarka88
14.09.2018

Tuto knihu jsem objevila náhodou díky čtenářské výzvě 2018 - téma kniha žánru, který nečtu a musím říct, přesto že tento žánr opravdu nečtu knihu jsem přelouskala za 3 dny. Samotný podtitul názvu knihy ,,Česká cesta od Masaryka po Babiše" vypovídá o obsahu knihy. Autor popisuje politické dění naší historie, popisuje naši společnost a dopady historie na naši současnou situaci. Jak bylo zmíněno i v jiných komentářích - velmi dobrá a poučná kniha, která by měla být povinnou četbou.

qydko
13.09.2018

Troufnu si říct, že by tato kniha mohla být povinnou četbou.

durinka
12.09.2018

Čtivé, srozumitelné a poučné! Skvělá kniha.

VeruB
09.09.2018

Výborně napsaná kniha, určitě doporučuji přečíst všem, prostě povinná četba a pozor otevírá oči. Čtivě a srozumitelně napsáno.

danielpernik
30.08.2018

Díky panu Taberymu za jeho práci. Kéž by si k této knize našlo cestu co nejvíce lidí. Mimo řadu dalších poznatků jsem rád, že mi kniha odhalila druhou tvář novinařiny. #HarveyDent #Gotham :)

Randyz1986
27.08.2018

Pro mě asi jedna z nejpřínosnějších knížek vůbec. Zvlášť v dnešní době vzkvétajícího populismu a vlády prezidenta, který si ohébá ústavu jak se mu zachce. Také komunisté se nám začínají zapojovat do vládnutí. V knize je moc pěkně popsána historie, naše společnost a nálada v ní od první republiky po současnost a jsou v ní zachycené a popsané určité jevy, které se v historii opakovaly a které mohou být nejprve velmi nenápadné, ale postupně mohou vyústit v něco velmi nepěkného... Měla by to být na školách doporučená literatura a určitě doporučuji přečíst všem.

Marcela52
22.08.2018

Erik Tabery byl za svou novinářskou činnost oceněn už jako velmi mladý "novinářskou křepelkou", a je vidět, že ji dostal právem. Jeho eseje jsou napsány velmi čtivě se znalostí souvislostí i dějinných fakt, a i když ne vždy musí čtenář se vším souhlasit, je důležité , že takto kritická kniha může dnes vyjít, aniž by z toho autor měl problémy. Hlavně mladí lidé by měli takové knihy číst, protože o jejich budoucnost jde v dnešní době především...

AnnaNicholaos
17.08.2018

Hezká esej, nic víc k tomu asi říct nemohu.. Čekala jsem víc, ale rozhodně neurazí.

MichelleS
16.08.2018

Výborná kniha. I když vychází ze známých informací, jsou fakta interpretována v souvislostech, autor vypichuje zásadní věci, na které občas ve víru všedních starostí snadno zapomínáme. Chvílemi naděje a za pár stránek boj s větrnými mlýny. Jen mě občas mrzí, že některé i pravdivé informace zjednodušuje a používá jako argument jen tam, kde se mu to hodí (např. učňovské školy, inkluze); metoda "účel světí prostředky" mi k hodnotám, kterých se sám dovolává, nesedí. Asi každý najdeme něco, co můžeme dělat líp, třeba se jen zajímat a kriticky hodnotit.

bee88maja
16.08.2018

Blaničtí rytíři, probuďte se !!! Už je čas !!! Křičím do tmy, ze spaní - jako reakci na soudobou politickou situaci.
Bojím se o svobodu, do které jsem se narodila. Bohužel Češi jsou národ, který stále čeká až jej někdo zachrání, až někdo za ně oddře to, co by sami jako svobodní občané měli zvládnout. A tak nám tu po 30 letech hrozí další nesvoboda.

Opuštěná společnost, je knihou, která by měla být zařazena k povinné četbě všem voličům. Ovšem jak všichni víme, kdo nechce být v oblasti politiky vzdělán, tomu ani tisíc knih nepomůže.

archandelka
12.08.2018

“Kdybychom v Česku vynaložili stejnou energii na řešení problémů, jakou vynakládáme na hanění názorových oponentů, byli bychom nejúspěšnější společností na světě.”
Vynikající sonda do naší společnosti, i když mi po jejím přečtení bylo hodně smutno. Jaká je teda idea našeho státu? Čemu všemu jsme to propadli a uvěřili a hlavně, kam vynakládáme energii?
Jedna z věcí, na kterou kniha tak implicitně upozorňuje, je fakt, který si mnohdy neuvědomujeme - slova mají moc. Jak autor zmiňuje, "jsou to právě slova, která mají potenciál měnit svobodné společnosti v totalitní. Nejdříve se otráví veřejný prostor a následně se zbraně zdají už jako nevyhnutelné řešení." A náš veřejný prostor je momentálně otrávený víc než dost - negativismem, lží, podezříváním, obviňováním druhých, vyhrožováním. A není to ani zdaleka záležitost jenom politiků, ale i všech těch, kteří tyto věci šíří. Zlo je bohužel stále mocné a je potřeba proti němu bojovat a nedělat kompromisy.

Chajda69
08.08.2018

Knihu jsem si vzal na cestování po Kubě, mám rád paradoxy.

Rozsáhlý poznámkový aparát a citace bylo něco, co mě překvapilo, čekal jsem knihu spíše esejistického střihu. Překvapení to ale bylo velmi pozitivní - Tabery jako novinář, který píše (mimo jiné) o dezinformacích, je zkrátka zvyklý své informace ověřovat, podkládat, argumentovat. A to je také asi jediná možnost, jak s nimi bojovat.

Nebylo to úplně veselé čtení, spíše jakési pregnantní pojmenování příčin pomalého upadání politické úrovně a jakési nejisté přešlapování občanské společnosti. Všechna zvolená témata jsou navýsost aktuální. Pro mě se nejedná o knihu na jedno přečtení a v budoucnu se k ní (stejně jako k velmi krátké Tyranii od Snydera) budu vracet.

Jako jeden velký bonus beru (prostřednictvím Peroutkovy Přítomnosti) citaci Kiplingovy básně Když, kterou jsem do té doby neznal a která je perfektní.

flanky
07.08.2018

Doporučuji všem současníkům, kteří mají dostatečně otevřenou mysl, aby byli schopni přijmout či kriticky zhodnotit informace v knize podané. Tabery ukazuje směr, jakým se česká politika může ubírat (a nutno podotknout, že se jím i ubírala, nebýt odklonu v posledních několika letech), když bude společnost kritická a otevřená. Odpověď na otázku, zda je možné, abychom se z opuštěné společnosti stali společností s cílem a odhodláním, by měl člověk hledat právě v této knize.

Bohii
04.08.2018

Vynikající kniha o nikdy nekončícím "Českém Věčném začátku". Děkuji, pane Tabery

Nifredil
31.07.2018

Dočteno a jsem za to moc ráda. Čekala jsem knihu spíše fejetonů, ale dostala jsem brilantní analýzu společnosti podloženou řadou citací a faktografie. Vynikající jsou pasáže o populismu a o konspiračních teoriích. Velmi se mi líbila i kapitola o nových médiích a internetu. Nedokážu souhlasit s panem Taberyho v tom, že v pozadí migrační krize a za neochotou přijmout uprchlíky u nás je strach, jeho vysvětlení ale beru a v celkovém vyznění knihy není podstatné, zda zrovna v tomhle drobném bodě má pravdu. Závěr knihy je svým způsobem čekání, mohl by se zdát svým způsobem banální, kdyby mu nepředcházela právě ona vynikající analýza. V jejím světle už o tak marginální věc nejde. Když už pro nic, knihu bych doporučila ke čtení právě kvůli němu. Příjemný je ale i svěží jazyk a lehkost s jakou je vše podáno.

d.p.
29.07.2018

Zajímavá kniha, která se tak hezky, lehce čte. Ač se svými názory shoduji spíše s panem Jančurou, který je v knize také zmíněn a s názory autora se to zcela neshoduje, přesto dávám 4 hvězdy, ke kterým mě přesvědčil hlavně celkem vydařený závěr (po většinu knihy jsem byl rozhodnut za místy se vyskytující demagogii, sebelítosti nad přirozeným osudem tištěných médií a reklamě na svůj chlebodárný plátek, dát jen 3). Líbilo se mi to ukazování pravdy, že to u nás nikdy nebylo tak růžové, že je to stejně jen o lidech, moc hezky v mnoha kapitolách autor mluvil. Kdyby tyto krásné části nezabíjely pasáže autorových osobních postojů, které tak působily právě trochu moc demagogicky a trochu moc jako "hejt", uvažoval bych i nad pětkou. Na podobnou věc poslední dobou narážím u více novinářů, uzavřených v jakési novinářské realitě, které malinko chybí nadhled a tváří se trochu moc "nadřazeně", což nemám rád. Knihu jsem kupoval kvůli čtenářské výzvě, účel to splnilo, kniha zaujala, takže celkově spokojenost a za přečtení stojí.

hroneczek
22.07.2018

Opravdu nejlepší kniha za poslední dobu, co jsem četla. Zajímavá, čtivá, s přínosem, poučná, zdravě kritická. Ve spoustě názorů se s autorem shoduji, u části názorů mi mé domněnky potvrdil a podložil faktickými údaji a u další části mi naopak otevřel oči a změnil můj pohled na věc. Kniha mě donutila více přemýšlet o tom, co se děje v dnešní společnosti a s dnešní společností. Tato esej by měla být povinnou součástí maturitní četby. Budu se snažit ji ve svém okolí propagovat, i když je mi jasné, jak se píše i v jiných komentářích zde, že ti, kteří by ji měli povinně číst, většinou knihy vůbec nečtou a nikdy ani číst nebudou, protože se spokojí se zkratkovitými nadpisy smyšlených bulvárních žvástů.
PS: Kdyby chtěl jednou Tabery být prezidentem, myslím, že bych ho šla bez výčitek volit.

simecef
20.07.2018

Tabery umí psát, to je bez diskuse. Poměrně čtivě pojmenoval politický vývoj, který nastal po skonu Václava Havla - tedy vymizení nositele jakési humanistické tradice. Jak to ale vypadá, liberální novináři se čím dál víc rozcházejí s obyčejným člověkem, protože lidé "standardní politiku" a "masarykovské ideály" zjevně nechtějí. Není na čase dívat se na Havla a Masaryka bez patosu a idealizace? Přestat si nalhávat, že první republika byla následováníhodný vzor? Kdepak, byla stejně zkorumpovaná, klientelistická a nedemokratická, jako ta současná. Pokud v něčem na "zlaté masarykovské časy" navazujeme, tak bezesporu v tomto.

Myšlenkové proudy sdružující se kolem Taberyho jsou zkrátka často zcela vzdálené reálným životům obyčejných lidí a jejich moralizační apely mají často spíše opačný efekt - intelektuál se stává synonymem pro zbytečného žvanílka.

petr4927
18.07.2018

Kniha je to velmi zajímavá a přečetl jsem ji jedním dechem. Pan Tabery v ní vcelku vystihl českou společnost. Sice s ním v mnohém nesouhlasím, ale rozhodně doporučuji si ji přečíst. Jen je škoda, že většina lidí, která by si knihu měla přečíst, knihy nečte.

Jizi
18.07.2018

Z lásky k Masarykovi, z lásky k Havlovi, mohl by znít podtitul Taberyho knihy, jež bohužel propásla potenciál něco změnit.
Psát pro ty, kteří se mnou souhlasí je totiž velice snadné, ale pokusit se pádnými argumenty přesvědčit ty, kteří váhají nebo dokonce ty, kteří stojí na opačném názorovém konci, to je skutečná výzva. Tabery ale nezabíhá ani k tématům, jež by se potenciálně nemusela líbit ani těm, kdo s ním souhlasí (třeba taková inkluze) a záhadně se mu podaří v knize, v níž je opakovaně zmiňovaná "uprchlická krize" nevyslovit "islám" snad ani jednou.
A přestože mně osobně v drtivé většině témat stoprocentně konvenuje a souhlasím s ním, byl pro mě poslech (po všech stránkách perfektně načtené) audioknihy mnohdy utrpením. Tabery z ní totiž vychází jako poslední spravedlivý a Respekt, který vede, jako jediné schopné a spravedlivé médium. Často ztotožňuje deníky s jejich šéfredaktory, jako kdyby noviny netvořilo nic jiného, než domácí zpravodajství. Navíc je lehce ubíjející i repetetivnost, kterou lze přičíst na vrub, jak jsem se dočetla níže, tomu, že se alespoň část textů už objevila v úvodnících Respektu.
Mé výtky jsou nicméně vedle poselství knihy jako takového marginální a skutečně bych si ze srdce přála, aby se všichni, kdo tu píší o "Bakalovo lokaji", a kdo není ani schopen vstřebat citace (byť místy skutečně dlouhé) v textu, protože "ho ruší", alespoň na okamžik skutečně zamysleli na tím, co čtou. A zkusili zauvažovat o tom, že to možná JE pravda a co znamená.
Jako žába si totiž v té čím dál teplejší vodě hovíme až příliš pohodlně. Vážení, ale tohle není vířivka, tohle smrdí fakt velkým průserem!

petr6747
12.07.2018

Díky, pane Tabery!

KrystofJuzko
07.07.2018

Poté co vyhrála Literu jsem si ji musel také pořídit a nelituji. Kniha vznikla na základu zasazení dnes často používané fráze o rozdělené společnosti do historie. Jakožto občasný čtenář Respektu jsem si nemohl nepovšimnout, že některé texty se už objevily v úvodnících. Kniha se vlastně vůbec nevěnuje problémům demokracie, jen připomíná, což je neméně důležité.

Mali88
03.07.2018

Hodně dobré, určitě by si to mělo přečíst co nejvíce lidí, aby otevřeli oči, popřemýšleli a neplácali kraviny.

Schamila
02.07.2018

Je dobré vědět a někdy zase nevědět, jak to chodí v naší společnosti, nicméně velmi poučné dílo, od teď se budu na jisté věci dívat jinak... doporučuji přečíst!

iška
29.06.2018

Velmi dobré. Mělo by si ji přečíst co nejvíce lidí. A nejen přečíst, ale pořádně se zamyslet.

Paulus.1987
13.06.2018

Velmi přínosná a důležitá kniha s širokým záběrem, která získala ocenění Magnesia Litera pro knihu roku zcela zaslouženě. Autor v ní otevřeně popisuje současné dění na naší politické scéně i poměry ve společnosti a dává je do souvislosti s historickými zkušenostmi naší země. Nechybí ani analýza totalitních praktik a tendencí, které spatřujeme u našich současných politických špiček. Kniha se dá charakterizovat jako vztyčený varovný prst či výchovný pohlavek, který nás má přimět k tomu, abychom se začali o veřejné dění aktivně zajímat, kriticky o něm uvažovali a především respektovali názory ostatních, pokud se nechceme vrátit tam, kde jsme už několikrát byli. Demokracie totiž není o tom přijít jednou za čas k volební urně, někomu to tam jednoduše hodit a pak čekat, co se stane.

slunicko1958
02.06.2018

Děkuji autorovi za nádherně poučné dílo. Není to veselé čtení a je hrůza, že je pravdivé. Lidi svým nezájmem o politiku dopustili to, co tu teď máme.
Uvědomila jsem si, jak moc nám chybí politik typu Václava Havla. Lidskost, slušnost, respekt k člověku jako takovému, ať vzdělanému nebo bez vzdělání či s odlišným názorem se vytrácí.
Kdo neumí nebo nechce přemýšlet, uráží a vyhrožuje. Kde se tu vzalo tolik zloby a nenávisti?

zanetkov77
30.05.2018

Začněme konečně myslet a nést odpovědnost. Přestaňme se vymlouvat a shazovat vinu na ostatní. Nespoléhejme se jen na slova politiků, dělejme si vlastní názory, diskutujme a buďme ochotní přijímat postoje ostatních, nestůjme slepě za svým s myšlenkou, že my jsme ti, co mají pravdu a ostatní jsou hlupáci.

To a spousta dalších poselství má tato kniha. Nemůžu říct nic jiného než: “Čtěte a přemýšlejte!”

Aktuální politická situace není příznivá. A o to víc jsou knihy jako je tato potřeba. Abychom se začali zajímat dřív, než právě takové knihy budou na zakázaném seznamu. A už bude pozdě.

Otevřme oči neboť to je jediná šance na změnu k lepšímu. Nedlážděme si další cestu k nesvobodě.

Beruska18
25.05.2018

Kniha je plná informací, názorů a postřehů a nutí tak čtenáře o problematice přemýšlet. Pomohla mi lépe se zorientovat v tom, co se kolem mě děje. Určitě stojí za přečtení.

loudomar
22.05.2018

Kniha je to beze sporu zajímavá, ale....Jako první bych chtěla zmínit, že kniha má mnohem širší zápřah než jak by se mohlo zdát z názvu. Téměř v každé kapitole je například zmínka o Donaldu Trumpovi, poměrech v Německu a podobně. Co se týče toho zbytku. Nadmíru mi vadily až příliš časté citace. Text pak na mě působil strašně nesouvisle a měla jsem pocit, že autor udělal prostě jen jakýsi výtah a nedal dostatečný prostor své vlastní tvorbě. S některými kapitolami naprosto souhlasím. Jako například zneužívání medií a sociálních sítí k jakési propagandě a zaslepení lidí, stejně tak jako ztráta zábran a morálky účastníků diskuze a komentářů na sociálních sítích. V jiných kapitolách to vidím trochu jinak než autor. Například úplně zbytečně rozmazává výroky nejrůznějších politiků na téma potřeby učňovských míst a návratu k řemeslu. A svůj postoj kontrastuje tím, že politici chtějí více řemeslníků, ale sami své děti posílají na gymnázia a vysoké školy. Nelíbí se mi ani jeho povídání o Andreji Babiši, zde se sám stává ovcí a pouze vycucnul tuto kapitolu s Kmentovy pro mne naprosto konspirační knihy Boss Babiš. Některé informace, jež nebyli podložené ani v uvedené knize, zde Tabery pokládá již jako fakta a ne jako domněnky. Celkově slabší tak nějak jsem se u toho i nudila. Bohužel.

Boby17
21.05.2018

Podnětná kniha, která nutí k zamyšlení. Netvrdím, že se se všemi nastolenými tezemi plně ztotožňuji, rozhodně však tyto názory nelze šmahem odmítnout. Dovolím si učinit několik připomínek nebo námětů k úvaze. Bylo opravdu dobré, že Masaryk přesvědčil dohodové mocnosti o potřebě zániku Rakouska-Uherska? Minimálně Předlitavsko bylo parlamentní demokracií se vším všudy. A Masaryk sám si rozděloval občany nového státu na "Rakušáky" a ty správné, legionáře - viz například kniha Generál Podhajský od Josefa Fučíka. Velká většina z nás se také probudila (1.1.1993) a byla příslušníky jiného státu, než v kterém se narodila. A nijak se o to nepřičinila.
Také autor nějak mlčky přešel "humanitární bombardování" (byť takto v dvouslovné zkratce nikdy nevyslovené) a naše aktivní schvalování novodobého "Mnichova", tedy velmocemi zařízené odtržení Kosova od suverénního Srbska.
K uprchlické krizi je třeba vznést několik legitimních a i kritických otázek. Kdo vojenskými akcemi rozvrátil Lybii, kdo stojí za náhlými událostmi arabského jara, jaká je pravda o pozadí vzniku a průběhu konfliktu v Sýrii? To nejsou žádné konspirační teorie, ale oprávněný dotaz, co tím velmoci sledují? Qui bono? Všem doporučuji shlédnout poučný film Vrtěti psem.
A ještě k diskutovanému zařízení v Letech u Písku. Nejprve by asi bylo třeba si napříč společností vysvětlit definici koncentračního tábora, respektive jaké typy vězeňských zařízení v letech 1939-1945 vůbec existovaly. Ještě ze školních lavic si pamatuji tvrzení, že na našem území nebyl žádný koncentrační tábor, ani Terezín to nebyl. Takže buď byly špatně školní osnovy nebo později došlo k posunu v posuzování věci.
Hodnotím čtyřmi hvězdami.

Kozel65
14.05.2018

Srozumitelně a čtivě napsaná knížka, historická fakta jsou dávána do souvislostí, čtenáře nutí k zamyšlení, byť některé "oslavné" pasáže bych trochu přehodnotila, nicméně knížka vybízí přesně k tomu, co řadě lidí chybí - a to je "kritické myšlení".

jiri2737
12.05.2018odpad!

Erik Tabery je velmi inteligentní a formulačně obratný novinář. Kniha je pro mě objevná. Pro autora muselo psaní knihy fungovat jako forma psychoterapie. Ukazuje naprostý defétismus havlistické kavárny živořící na okraji politické scény. Oni tuší, že poté co občané-voliči poznali, že jim havlisté mimo mělkých moralistních frází a osobních ambicí nemají co nabídnout, budou v politice už jen paběrkovat. Mezi moralizováním a morálkou není rovnítko. Oni si nejsou schopni přiznat, že je občané nezajímají, nerozumí jim a jsou jim lhostejné jejich potřeby. Žijí ve svém vlastním světě abstraktních pojmů se kterými "z vyššího principu mravního" žonglují po libosti. Občanům se mstí urážkami, které je ještě více zatlačují do izolace. Děkuji Eriku.

FillaSFC
11.05.2018

Ve své podstatě smutné čtení, neboť se mnoho popisovaného udává dnes a denně před našima očima. Historie se neopakuje? Ne tak úplně...

Jen škoda, že lidé, kteří by si tuto knihu měli přečíst především, ji nikdy do ruky nevezmou. Tuto knihu, ani žádnou jinou.

Irkamod
07.05.2018

Skvělá kniha! Cvílemi jsem měla pocit, že jsem prozřela! Doporučila bych knihu jako povinnou četbu pro každého voliče a občana.

xxxvodnikxxx
05.05.2018

Vynikající, měla by být tak trochu povinnou četbou pro další generace, třeba by se potom něco konečně změnilo.
Knížka fakticky odhaluje praktiky kolem médií a korporací, zejména ve styku na Andreje Babiše, chvílemi může působit nenávistně, ale vše co je napsáno je podloženo zdroji a citacemi.

chamyl
04.05.2018

„Působíme jako lidé, kteří dostanou nabídku, aby spoluřídili vlak, ale raději si sednou mezi pasažéry. A když to začne drncat, tak hudrují, že řídí někdo jiný a hrozí, že raději vystoupí.“ Tak takhle nějak by mohly začínat další osudy našeho „národního hrdiny“ Josefa Švejka…
Erik Tabery napsal skutečně mimořádnou knihu, která čtenáře provází škálou pocitů od národní hrdosti až po „národní“ stud. Knihu, kterou by si měl přečíst ideálně opravdu každý, a to bez ohledu na to, zda je spíše z kavárny, z hradu či ze svazků StB. Knihu, která nás nutí klást si (pro řadu lidí možná neobvyklou) otázku: „Myslím si to, protože tomu tak je, nebo si to myslím, protože to tak cítím a chci, aby to tak bylo?“ Ne vždy sice existují jednoznačné odpovědi, ale kritické myšlení a otevřenost vůči jiným možnostem reality by přesto měly vždy zůstávat na prvním místě. Protože účelové lakování na černo, či naopak na růžovo, nikomu nic dobrého nepřinese a jediným důsledkem tohoto přístupu se pak stávají chybná rozhodnutí.

Vesmich
03.05.2018

Četba pro mě představovala silný zážitek a strhující jízdu. Srozumitelné, vyargumentované, vyvážené, originální a velmi, velmi svěží! Některé pasáže se mi hluboce zaryly do paměti.

Karborund
03.05.2018odpad!

Bakalovo lokaj se svojí agitkou

mafrid
02.05.2018

Výborná kniha!

necky
02.05.2018

Prostě WOW! Tohle se musí přečíst každý

dennie3
01.05.2018

Úžasná polemika současnosti s minulostí, kniha je zaměřena na palčivá témata dnešního světa a naší republiky a skvěle je analyzuje. Zároveň je Opuštěná společnost psána srozumitelně, publicisticky, takže mnoho poznatků přinese i běžnému čtenáři.
Je velmi poučné a dnes obzvláště důležité přečíst si takovou knihu.

Osca
30.04.2018

Tak to bylo vynikající čtení! Několikrát mě to donutilo sáhnout po wikipedii a udělat si jasno v historii. Navíc je kniha na literaturu faktu napsaná velmi poutavě.

martinidd
25.04.2018

Kniha celkem čtivá,solidně napsáno,historické souvislosti takové jako že pěkně seřazené, ale taktéž spousta propagandistických výjevů .

BeeBee84
25.04.2018

Výjimečná kniha, nutí vás přemýšlet v souvislostech a hledat paralely mezi minulostí a současností. Ta analogie mezi populismem 30. let 20. století a současným populismem je mrazivá. Vypsala jsem si tolik jiných zajímavých autorů a knih, které Erik Tabery cituje, že mám čtecí plán na dalších x let.

Danko81
24.04.2018

Výborná kniha, myslím, že by měla patřit k povinné četbě. Sice ne se všemi výroky autora souhlasím, ale jsem vděčný za rozšíření obzorů v oblasti politiky. Navíc je kniha napsána velmi poutavě. Doporučuji!

liskulka.lida
20.04.2018

Opuštěná společnost je kniha, kterou by si měl přečíst každý Čech. Jistě, krutá pravda nejspíš neuspokojí národní hrdost, přesto- musíme naši minulost přijmout takovou jaká je (a ne takovou, jakou bychom ji chtěli mít), pokud chceme mít opravdovou demokracii. Pokud chceme mít demokracii zakořeněnou uvnitř sebe samých a neopakovat chyby našich předků. Ne, za chyby této země nenesou vinu jen politici, ale také my. Společnost má za úkol kontrolovat politiky, nerozhodovat se jen na základě emocí, přijmout svoji odpovědnost. A pokud to nedokážeme, dřív nebo později přileze před náš práh totalita. A my se zase budeme ptát- jak se to mohlo stát.

Nomia
19.04.2018

Kdo nemá rád Taberyho a Respekt, nebude mít rád ani Opuštěnou společnost. Tabery v knize dokazuje, že psát umí. A to zatraceně čtivě a poutavě, o věcech a tématech, které jsou momentálně tak trochu horký brambor.

Vše je podáno jednoduše, ale zajímavě, připomenete si spoustu událostí a možná se dozvíte i nějaké historické souvislosti. Nebudu tvrdit, že je Tabery nestranný, ale vše podává logicky a smysluplně. Nemusíte být ani politolog, ani historik, abyste se v knize bezproblémově orientovali.

Rozhodně zajímavé čtení, které snad v některých probudí trochu selský rozum a donutí nad některými věcmi přemýšlet.

kklepkaa
17.04.2018

Sem tam ten náš český rybník po očku sleduji a bylo zajímavé přečíst si o tom něco i v historických souvislostech. Erik Tabery se zde otírá o největší současné problémy naší společnosti a nutí čtenáře k zamyšlení. Kniha zároveň slouží jako varování.

,,Nechci svět podle svého; ale rád bych svět, v němž by i pro mne bylo něco životní možnosti." Josef Čapek

Mrzí mě, že hlavně ti, co by si tuto knihu měli přečíst, si ji nikdy nepřečtou.

PetK
16.04.2018

Přehledně, jasně a v souvislostech vyprávěné české dějiny od tatíčka Masaryka až po bosse Babiše. V první (historické) půli jsem občas musela napínat pozornost (poslouchala jsem), protože jakmile jsem chvíli povolila, něco důležitého mi uteklo. Druhá část, současná, pro mě byla možná i srozumitelnější. Celkově díky za to, že takové knihy vznikají. I když jsem se chvílemi, zvlášť v oné druhé půli, místy styděla.

Véča
14.04.2018

Chceme takovou vládu? Kam má naše země směřovat? Důvěřujeme až moc médiím? Jak se bránit? Odpovězte si na tyto otázky sami před i po přečtení této výborné knihy!

gladya
13.04.2018

Jedním slovem skvělé. Ne se vším souhlasím, ne se vším se ztotožňuji. U knížek tohoto žánru je to však spíš plus než mínus. Zásadní je, že čtenář o problematice musí přemýšlet. Musím přiznat, že v řadě věcí mi autor mluví z duše, takže jsem si dala závazek zkusit přečíst něco z "opačné strany " . Jelikož text je čtivý , podpořen řadou řádně ozdrojovaných citátů, je ale laťka hodně vysoko.

Mám jedinou malou výtku. Mám pocit, že při vší snaze autor trochu zůstává pořád uvnitř té naší bubliny. Ale jak z ní ven, to sama netuším.

Rehor72
07.04.2018

Knihu jsem dočetl jedním dechem. Ve výsledku mě kniha přiměla si koupit ještě další knihy, na které autor odkazuje. Nejsem schopný zcela zhodnotit všechny myšlenky a závěry v knize uvedené, ale co určitě je znát je to, že autor nad věcmi přemýšlí, má široký kontext díky své sečtělosti a díky své novinářské práci také prokazuje úžasného pamatováka různých událostí, které já už dávno pozapomínal. Knihu určitě doporučuji k přečtení každému. Samozřejmě si každý musí svůj kritický úsudek udělat sám. A kniha k tomu také vede. A v tom spatřuji její velké poselství. Není v tom, že nám dá jediný správný výklad našich dějin, ale vede nás k tomu, abychom si tento výklad udělali sami svým rozumem a povzbudí nás k hlubšímu studiu a hledání souvislostí. Děkuji autorovi.

Anawak
05.04.2018odpad!

Hm polistopadová totalitní smetánka se činí...nicmene jednosranná kniha ,která labilním lidem má říci co si mají myslet...

Simikik
01.04.2018

Erik T. popisuje hodnoty české společnosti, na kterých si stojíme a které jsme postupně opouštěli. Kniha o lidech, kteří tvoří/řili naše dějiny. Dobře sesumírované myšlenky a fakta, jenž by si měl přečíst každý občan. Chvílemi mi bylo až ouzko ze všech těch chyb, které se nám dějí před očima a nemáme dost rozumu na to, abychom se poučili! Během četby se dobře orientuje a kontext je vždy srozumitelně vepsán, a tak se i já, laik, mohu trochu zorientovat v politickém světě naší malé, milé republiky s kontextem, souvislostmi a historickým pozadí. Děkuji za tuto možnost.

dvorakjiri
28.03.2018

Explicitní popis toho, jak se opakovaně vzdáváme hodnot, na kterých se zrodil nás svobodný stát před 100 lety. Ztrácíme přesvědčení o tom, že slušnost, tolerance, humanita a morální zásady jsou těmi správnými idejemi, na kterých by měla stát naše společnost. Svědectví o tom, jak podléháme populistům slibujícím blahobyt a kouzelné vyřešení všech problémů. Nadbíháme lžím, nerespektujeme fakta, hledáme za vším spiklenectví a nebojujeme za pravdu. Nezájem o politiku, pohrdání stabilním spojenectvím zaručující mír v evropském regionu, neustálé hledání nepřítele a rozdělování společnosti. To vše je svědectví doby, ve které máme nejlepší životní standard jaký jsme kdy měli, žijeme ve svobodě a v míru, oplýváme moderními technologiemi, pokrokovou zdravotní péčí a přesto nás svazuje bytostný strach o naši budoucnost, kterého zneužívají námi zvolení politici ke koncentraci moci a podrývání demokratických principů. Jsme na kolotoči, který lze zastavit jen za předpokladu, že zase začneme poslouchat jeden druhého, nebudeme tolerovat zlovůli a odvrátíme se od manipulujících mocných. Je zde spousta lidí, kteří se snaží dělat pro společnost tolik přínosného a obětují své úsilí ve prospěch ostatních, ale pak zde máme ty, kteří jim hází klacky pod nohy nebo proti nim dokonce brojí. Tahle kniha pomůže uvědomit si tolik zásadních věcí...

geimz
28.03.2018

Podnetné a inšpiratívne čítanie, ktoré je však zároveň aj pomerne depresívne. Stručne a výstižne zhrnuté a vysvetlené súčasné spoločenské a politické postoje a názory, a to nielen české či slovenské, ale celoeurópske (v podstate aj celosvetové). Rozmýšľam, ako vlastne ďalej, pretože vidím len potvrdenie trendu minulých rokov, teda narastanie sily populistov, ultrapravice (aspoň u nás veľmi výrazne), ignoráciu či prikrášľovanie faktov, protieurópske tendencie...Školstvo a vzdelávací systém potrebuje zásadnú reformu, pretože nie je normálne, aby bolo toľko ľudí ľahko ovplyvniteľných, uzavretých do svojej vlastnej pokrivenej "národnej identity" (či už českej alebo slovenskej), strániac sa všetkého cudzieho a bez toho, aby som to napísal nejak diplomatickejšie, jednoducho hlúpych.

pavelkraus
25.03.2018

V době, kdy chce Karla Šlechtová zavést na školách předmět o vlastenectví - Bez kompromisu zařadit do povinné literatury! Díky Erikovi za tuto knihu.

AniS1
23.03.2018

Líbila se mi. Pěkná reflexe dnešní společnosti podtrhnutá obrovským množstvím citátů.
Abych byla upřímná, čekala jsem více rozvrstvené názory na jednotlivá témata, ale to je má chyba. Autor v úvodu zmiňuje, že se jedná o esej.
Doporučuji všem. :)

nai.ivka
16.03.2018

Neuvěřitelné jak si pořád sami sobě házíme klacky pod nohy a za svoje chyby obviňujeme jiné.

rasputin
15.03.2018

Po přečtení prvních pár stránek jsem si říkal, že si budu dělat poznámky, nebo že si budu zapisovat zajímavé myšlenky, abych se k nim později mohl vrátit. Pak jsem si však uvědomil, že bych musel opsat všechno. Autor zde krásně popisuje a shrnuje základní principy demokracie, kterou si dnes mnoho lidí, ale i politiků plete s anarchií. Popisuje, jaké nebezpečí se skrývá v populismu a v dezinformacích spojených s ignorací a ignorancí, popisuje naši společnost v dějinných etapách od TGM až po dnešek... Nejděsivější je závěr knihy, kde autor popisuje Zemanovy a Babišovy pokřivené osobnosti a zasazuje jejich činy a slova do kontextu doby. Občas jsem se musel zamyslet, co je děsivější. Kingovo To nebo stav naší společnosti, ovlivněné těmito dvěma pány v kombinaci s nevědomostí a strachem občanů, kteří jak houba nasávají populistické kecy a dezinformace dalších politiků? Kingovo To je fikce, byť popisuje skutečné lidské pocity, ale stav naší společnosti je v rukou každého z nás. Když si připomenu výsledky voleb, tak mám trochu strach, ale zůstávám optimistou.

Tuto knihu doporučuji všem!

Joges
12.03.2018

Výborná kniha plná informací, výstižných názorů a postřehů. Publikace především zalepila díry mé neznalosti, a pak taky udivovala a zarážela. Autor píše poutavě, nezabíhá do podrobností, uvádí jen podstatná fakta, čímž čtenáři předkládá přehlednou mapu politické scény od dob Masaryka po současnost. Je to povedená kniha pro zájemce o současné dění i čítanka pro politiky, kteří zapomínají na tradiční hodnoty. Pro mně kniha roku 2017.

Aglaya
10.03.2018

Výjimečná kniha ! Skvělá práce...

spdb
06.03.2018

Mrazive, spojujici, minimalne zaujate ci manipulativni. Diky za pripomenuti ze nektere veci maji cenu a za uvědomění, kdo jsme a kdo můžeme být.

elenai
06.03.2018

Velmi silná kniha, která mi značně rozšířila obzory a vyplnila určité mezery v mém politickém (ne)vzdělání. O našich současných vládnoucích politicích jsem neměla valného mínění, ovšem teď už jim nevěřím ani nos mezi očima. Bohužel. Ale rozhodně nechci propadat skepsi! V každých volbách půjdu za těmi, o kterých si myslím, že za to stojí. :)

Každopádně, jak tady bylo zmíněno níže, kniha se nedostane k těm, ke kterým by se dostat měla, což je věčná škoda. Já si ji ovšem přečtu určitě znovu a pravděpodobně několikrát.

johanaedlmanova
12.02.2018

Tahle kniha je opravdu výjimečná. Kromě toho, že se moc dobře čte, jsem snad poprvé do knížky lepila záložky, a rozhodně nezůstanu u jednoho přečtení. Super práce.

Mikkinnen
11.02.2018

Skvělá kniha! Bohužel si jí patrně přečtou jen ti, kterým vlastně není určena.

i_vanička
10.02.2018

Výborná kniha, někteří v komentářích dokonce píší, že by to měla být povinná četba. Proč ne, hodně mi pomohla se přesněji orientovat v tom, co že se to vlastně kolem nás děje a proč. Kniha je podle mého názoru i přesvědčivá, je položená na faktech, citovaných zdrojích, historických zkušenostech ... Ale co nevím, jak takovou četbu babídnout lidem, kteří ji nehledají a nechtějí vědět. Nakonec tohle je nejspíš i podstata knihy, probudit lidi z toho "podřimováni", než se nám svoboda a demokracie zase ztratí.

Metroušek
09.02.2018

Výborná, ač dosti temná a depresivní kniha o čecháčkovství v nás, která dobře popisuje naši současnou rozpolcenou společnost v "zemi nikoho" mezi Východem a Západem. Otázka kam vlastně kráčíme je velice legitimní v situaci, kdy víme, že jsme od Masaryka a Havla nějakou prapodivnou cestou došli až k Zemanovi a Babišovi, a že to značná část obyvatelstva vnímá jako pokrok (sic). Snad skutečně nejde o "nenávist k civilizaci" (Jenssen), ale jenom o dobře míněnou, avšak nešťastně prováděnou snahu zbrzdit to současné pádění vyspělého světa do neznámých končin, navíc s problematickými pasažéry i posádkou. Avšak vybírat si jednoduchá řešení, "neomylné" vůdce, lidi, kteří mají problém zvládnout své vlastní opuchlé ego, zjevné křiváky, notorické lháře a manipulátory, mstitele skutečných i domnělých křivd, hlasatele "alternativních fakt" a masové výrobce užitečných strašáků a "užitečných idiotů"? Co dobrého může vzejít z téhle směsky?! I většina se může mýlit, i změna může být k horšímu, i dobré úmysly (o nichž v tomto případě silně pochybuji) mohou vést k ďábelským výsledkům, jak zrovna naše historie bohatě dosvědčuje. Ale náš hobití národ přečkal horší šlamastiky, jistě zvládne i tohle. Vypíchl bych dva Taberyho citáty: "Temná strana síly je v každém, ale tak obrovskému pokušení čelí v tuto chvíli jen jeden z nás. Andrej Babiš." (Kéž by ještě čelil, dodávám, pokud tedy vůbec kdy čelil...) "Připravme se na větší pravděpodobnost neočekávaných událostí, chaosu, kombinace náhod, cílené manipulace a dezinformace." Rád bych končil optimisticky, ale po přečtení této knihy to nějak nejde. Možná jsme opravdu bezprizorní, opuštěná společnost, zahleděná do své zbytečné, uměle přikrmované neurózy, a dožadující se lobotomie od halasně povykujících středověkých felčarů s rezatými kovářskými nástroji, ať to stojí co to stojí. Příhodná hudba: Nohavica - píseň Poruba a album Divné století, Kryl - alba Rakovina a Maškary.

mekkejla
01.02.2018

Povinná četba pro všechny-bez debat! Je mi z toho vzhledem k výsledku voleb dost smutno...

kaca82
28.01.2018

Povinná literatura!

Janek
22.01.2018

S příliš velkým očekáváním se často zvyšuje pravděpodobnost zklamání, nikoli v případě esejistického textu Opuštěná společnost. Erik Tabery všechna má očekávání stoprocentně překonal.
Kniha nepřináší jednoduché odpovědi ani prvoplánová řešení, ale je velmi podnětná šíří svého záběru i rozmanitostí citovaných zdrojů.
TOP 2017.

Blanchidlo
17.01.2018

Mě knížka nenadchla, těžko se mi četla a ani mi nic nedala. Asi jsem měla jiné očekávání.

Warty
13.01.2018

Skvělá kniha, nemám co více dodat. Každý by si ji měl přečíst.

francouz
07.01.2018

No tak tohle by měla být povinná četba pro každého voliče. Souhlasím a podepisuji ve všech bodech, která pan Tabery rozepisuje. Opravdu je to až s podivem, když se člověk podívá zpětně na popisované události tak mu až zamrazí, jak všechno do sebe zapadá. A myslím, že může být jedno jestli patříte ke sluníčkářm, nebo k sektě rudého úsvitu..
U mě se jenom utvrdil názor na osobnost Masaryka, a to co jsem o něm četl dokresluje jeho morální kredit, kdy stávající politická garnitura a zejména pan prezident nesahá a ani nemůže sahat svým chováním a "morálkou" , takže jediné co mu jde opravdu dokonale, je rozdělovat společnost. Takže je obrovská škoda, že tato vynikající kniha se dostane vlastně k těm, kteří si většinou jenom utříbí svůj názor, a ktěm, kteří jsou naprosto zaslepení a jejich úhel pohledu nás žene do šedé zóny, tak že si asi brzo budeme muset nechat udělat plastiku očí, tak abychom zapadli a mohli pochlebovat našim východním "chlebodárcům".....

maid
07.01.2018

Kniha se čte dobře, když člověk, jakožto téměř pravidelný čtenář týdeníku Respekt, souzní s názory Erika Taberyho. Při čtení si můžu jenom souhlasně pokyvovat hlavou. Ti, co Taberyho v lásce nemají, z knížky asi nadšení nebudou... Ale právě ti si asi zrovna knihu nekoupí. Já, sluníčkář, dávám pět hvězd!

kuruteku
05.01.2018

Výborné, i když občas je výběr podřízen myšlence. Nebyl Zeman vždy populistou? Který tvrdil, že jsme ve vzdělávání za Nepálem? Nestálo by za to více rozebrat neúspěchy "nepolitické politiky"? Více proniknout pod povrch Impulsu, Dřevíčské výzvy, Děkujeme, odejtěte a stávky v ČT, kde rozhodně nešlo o černobílé dění a obě strany si braly své rukojmí? Jsem rád, že Respekt chápe, že příkopy je potřeba zasypávat. Jenom to chce ještě větší trpělivost a ještě více jít do hloubky.

kalinkacz
03.01.2018

Non-fiction po pravdě moc nečtu, ale jelikož je šéfredaktor týdeníku Respekt skutečný machr v oboru, tak jsem po knize sáhla... Líbilo se mi, jak čtivou podobou předává historické i současné informace autor čtenáři a nenápadně do všeho zasouvá své vlastní názory... Byla jsem velice mile překvapená a po setkání s autorem mohu říct jediné, klobouk dolů...

ZuzanaL
03.01.2018

Opuštěná společnost by měla být zařazena do povinné literatury! Tabery odvedl skvělý kus práce, aby se pokusil otevřít oči této společnosti. Bohužel po knize sáhnou zase jen ti, kteří nechtějí nechat naši zemi upadnout...

lencin
02.01.2018

Velmi zajímavé a poučné, ale také smutné. Doporučuji.

bejan
31.12.2017

Nastal čas znovu promyslet českou otázku?

dalimoni
31.12.2017

Škoda, že to není mainstream........

dejvik85
26.12.2017

Zajímavé čtení, kde autor podtrhuje dobové problémy, názory a postoje vybraných osobností spojených především s první republikou a konfrontuje je s dnešní současnou společností a politickou situací. Je patrné, že dnešní politická elita namířená v knize primárně na duo Zeman a Babiš se zcela rozchází s myšlením demokratických ideálů, na kterých byla stavěna první republika. Stejně tak je zde popisována náchylnost dnešní společnosti k naivnímu přebírání populistických projevů a jednoduchých hesel, které běžnému občanu mnohdy stačí k utváření své pravdy aniž by tyto názory podrobil kritickému myšlení. Díky tomu zde máme v popředí pana Babiše, Zemana a Okamuru, jak smutné. Dalším zajímavým tématem je postoj české společnosti k migrační krizi. Na něm je bohužel vidět, jaký jsme zatím "malý" národ a nedokážeme sebevědomě a konstruktivně přistoupit k řešení situace. Spíše se v nás probudil strach a nenávist k cizincům z jiné kultury. Myslím, že projev alespoň nějaké humanitní pomoci měl určitě přijít. Pro žádný stát v Evropě to není snadná situace. Největším problémům určitě čelí jiné evropské země, ale na nich je právě vidět jejich vyspělost a nadhled v krizových situacích, byť ani tyto země se nevyvarovali chyb, ale kdo v životě nechyboval, nikdy nic nezkusil. To je stejné v každé profesi i té politické. Důležité je držet ten správný směr a nesklopit uši při první nerovnosti.

georgearrow
25.12.2017

ANO! Čtěte! Co je na knize naprosto výjimečné, je, že se bije za Pravdu, bez jakéholi zbytečného patosu. Člověk si uvědomí, že právě Pravda je v dnešní době ta bitá Popelka, ale je také jediným východiskem z marasmu současné postruth.
A i když nejsme křesťané, přečteme si:
Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie...

BarboraSalome
25.12.2017

Vynikající pohled do české duše. Souhlasím , že by mělo jít o povinnou četbu.

simona5r
24.12.2017

Rozhodně kniha, která by měla být povinnou literaturou. Rozšířila jsem si své niterné politické rozhledy. I když někdy jsem se cítila dost pesimisticky ohledně naší budoucnosti, tak uvidíme, co nám život přinese. Často je zde zmiňována čtivost, která ale v mém případě neplatila. Možná to bylo tím, že jsem knihu četla často unavená, ale bylo to pro mne náročné čtení.

Eevina
10.12.2017

Nutnost vlastnit, povinná četba pro každého... kniha čtivě ukazuje aktuální dění v našem státě a čtení to zábavné rozhodně není...

omgjako
07.12.2017

Původně jsem tu knihu koupila taťkovi k Vánocům. Pak jsem si řekla, že ji nejdřív přečtu...ehm.. a pak mu ji dám k těm Vánocům... Teď mám dočteno a přemýšlím, co dám taťkovi k Vánocům, protože tuhle si nechám. Je to takový "deníček", který otevřu zase za dvacet let (dožiju-li se, nebo nebudu-li tou dobou třeba někde "uklizená" anebo emigrovaná, člověk nikdy neví :D) a podívám se, jak jsme si tu v těch nultých a desátých letech žili.

Momonka1
04.12.2017

Čte se to velmi lehce a velmi těžce.

Iv8
28.11.2017

Aktuální komentář k dění v naší společnosti s obrovským množstvím citací a odkazů je velice jasně a čtivě napsaný. Pomáhá uspořádat si vlastní myšlenky a uvědomit si vzájemné vazby a souvislosti, které asi většině z nás v běžných dnech unikají...bohužel, jak už psali jiní čtenáři, ti, kteří by si ji přečíst měli, ji ani neotevřou.
Koupila jsem si ji a jsem ráda, že ji mám.

dalia1769
27.11.2017

Velmi dobrá analýza české národní povahy v kontextu historických událostí. Kniha je čtivá a nabízí mnoho námětů k zamyšlení. I když se čtenář nemusí s autorem shodnout ve všech názorech, přesto rozhodně stojí za to si knihu přečíst. Nejvíce mne zaujala analýza podstaty demokracie a principů, na kterých stojí, protože pojmy jako demokracie často bereme jaksi samozřejmě, aniž bychom skutečně do hloubky chápali nebo vůbec promýšleli jejich obsah, který je v této knize vysvětlen velmi pěkně a srozumitelně.

smetyl
27.11.2017

Kniha, která do současného politického zmatku vnáší nejen věcné zkoumání momentálního dění na pozadí české historie, ale také recept, který by nám mohl pomoci přestat tápat a nějakým způsobem se identifikovat. Erik Tabery píše čtivě a s briskní zručností dlouholetého šéfredaktora jednoho z nejlepších liberálních časopisů, které u nás vycházejí.

Jeho kniha se zabývá tendencemi české společnosti a zkoumá její vztah k vládnoucí elitě. Přečíst by si ji měl každý, kdo ve slepé nerozvážnosti hlasoval pro Babiše, Zemana nebo Okamuru. A i když je pravděpodobné, že takovým lidem se do rukou nedostane, hodnotu má i pro ty, kdo se o politiku reálně zajímají a neskáčou na líbivá hesla. Na historickém příkladu totiž nabízí přesvědčivá vysvětlení, proč má u nás špatná politická volba takovou tradici.

Sorrow
24.11.2017

Připadám si, jako by někdo hodil moje myšlenky/obavy na papír a podpořil je relevantními zdroji a fakty. Výborné čtení a byť je to samozřejmě nonfikce, takže náročnější literatura, rukopis je velmi čtivý. Měla jsem navíc možnost se s Erikem Taberym osobně setkat a popovídat si a podle mého názoru je to velmi zajímavá osobnost, která se vyzná :)
Jako mnozí jiní bych i já tuto knihu navrhovala od 18 jako povinné čtení!

kerstyn
21.11.2017

Moje první kniha podobného formátu. Bála jsem se, bála jsem se, že mě to nebude bavit, a že knihu stejně odložím. Protože politika. A politika je nuda. Opak byl skutečností. Pan Tabery píše nádherně srozumitelně a čtivě. Leccos se mi potvrdilo a složily se mi dílky do skládačky aktuálního politického dění. Podloženo fakty, ověřitelnými zdroji. Bylo by fajn, kdyby kniha byla výrazně doporučovaná snad všude... (povinná snad ani ne - to, co číst CHCETE je lepší, než to, co číst MUSÍTE) Ve školách, na vysokých školách alespoň. A já doufám v lepší zítřky. Lepší pro tu naši opuštěnou společnost.

mirektrubak
14.11.2017

„Přesto stále více obdivujeme ty, kteří jsou proti něčemu, než ty, kteří jsou pro něco. Hájíte hodnoty? Jste moralista. Jste pro Evropskou unii? Budete asi eurohujer. Pracujete v nevládní organizaci? Kdo za vámi stojí? Věříme tak moc těm ‚proti‘, až nám nedochází, že i oni mají své ‚pro‘. Jen to neřeknou nahlas, protože by byli vystaveni polemice, kontrole, museli by nést díl své odpovědnosti a třeba by se ukázalo, že nabízejí jen prázdná hesla.
Vznikl tak vlastně jednoduchý návod, jak být obdivovaným myslitelem dneška: říkejte, že všechno je jinak, a předpovídejte krizi. Je jedno čeho, hlavně ať jich je co nejvíc. Jednou se trefíte a pak budete moci říkat: já jsem ten, který to předpověděl. Stejně tak když nemáte argumenty, řekněte: budoucnost mi dá za pravdu. Asi nedá, ale to už si nikdo nebude pamatovat. A když se věštec náhodou trefí, rád to všem sám připomene.“

Pro mě, jako dlouholetého abonenta týdeníku Respekt, je tahle kniha v podstatě povinná četba. A to, co jsem očekával, toho se mi dostalo ve vrchovaté míře, protože Erik Tabery je perfektně schopný poskládat fakta, argumenty a citace tak, aby byly jeho závěry srozumitelné. Je pravda, že řadu informací jsem nečetl poprvé, ale zařazením do širšího rámce a hlubším promýšlením lze i známé věci vidět trochu jinak, nově. Takže jsem byl spokojen.

Voliči populistů, kteří by si to měli hlavně přečíst, to neudělají. A i kdybychom je k četbě Opuštěné společnosti donutili násilím, tak by o ní odmítli přemýšlet (bez ohledu na přesvědčivost a logiku podaných argumentů). Takže řešení asi nebude se „našprtat Taberyho“ a vyrazit přesvědčovat názorové odpůrce. Spíš si ta lidsko-právní a demokratická pravidla co nejlépe osvojit a začlenit do každodenního života - a pak doufat, že vlastním příkladem bude nějak „mimochodem“ ovlivněno i okolí. Což teda opravdu nezní jako mise s velkou šancí na úspěch, ale máme snad v ruce něco lepšího?

MildeZ
05.11.2017

Výborné počtení a jak již bylo zmíněno níže, tak se nebojím říct, že až povinná četba. Vždy jsem si říkal, tak ještě jednu stránku a pak už knihu opravdu odložíš, ale šlo to teda jen velmi ztěžka a častokrát mě přemohla až pouze celodenní únava :-)

mauťa28
04.11.2017

Tato kniha je skvělá. Je tu o ní napsáno již hodně reakcí, proto chci pouze přidat, že zastávám stejný názor jako mnozí čtenáři přede mnou, a to ten, že si ji přečtou hlavně lidé, kteří mají stejné nebo podobné názory jako pan Tabery, ale lidé, kteří by si ji měli přečíst především po ní nesáhnou. A souhlas s tím, že by měla být povinnou četbou.

lukas9601
04.11.2017

Orwell to není, ale kdyby si to přečetl každý volič v ČR, vypadalo by to u nás jinak. Velmi povedený rozbor české společnosti a jejích nálad v průběhu 20. století. Tahle knížka by měla být v povinné četbě na středních školách.

krži
03.11.2017

Takovou knihu by se dle mého skromného názoru měli přečíst všichni. Neříkám, že s autorem se vším plně souhlasím a ztotožňuji se, zároveň ale jeho pohled na danou věc zcela chápu a dává mi smysl. Paradoxní na knize je ale bohužel to, že její cílová skupina nebudou lidi, kteří by si jí měli přečíst hlavně (voliči Babiše, Okamury, Zemana a podobných), ale paradoxně lidi jako já, kteří se s autorem v jádru shodnou, nebo mají dokonce identický názor. Největší problém dnešní společnosti je takový, že lide se o politiku jako takovou vůbec nezajímají a zajímají je jenom výkřiky typu ,, Za drahé máslo může Sobotka; Uprchlíky sem pozvali sluníčkáři; Nechceme platit řecký dluh; Opusťme Evropskou unii a bude líp; atp", nejsou přitom ani schopni si o dané problematice nic zjistit a tedy vědět a znát ty pravé důvody, příčiny a následky. ,,Přeči to říkal prezident, nebo místopředseda vlády, tak je to pravda" - v tomhle Erik trefil hřebíček na hlavičku.

Díky za knihu a i když jak jsem říkal výše, nejsem ve všech názorech 100% za stejno, musím dát 5*.

mečoun
01.11.2017

Super kniha! Je to bohužel už několikátá, kterou jsem v poslední době četl na podobné téma a vždycky si říkám, že těm, co by si ji nejvíc potřebovali přečíst, se do ruky asi těžko dostane. Co s tím? Budeme jim ji moc vyprávět? Těžko, vždyť ta společnost je už tak rozdělená, že s těmi lidmi není téměř možné navázat kontakt.

Isew
27.10.2017

Brilantní kniha. Nelehké téma psané s lehkostí. Jsem z knihy nadšena a zařazuji do své knihovny. Už jen pro to, aby si ji jednou mohly přečíst mé děti. Kdo ví, jak bude dnešní doba líčena v budoucnu. Historii píší vítězové. S ohledem na současný povolební splín mám obavy. Už jsme to párkrát zažili. Kdo se nepoučí z historie, může snadno chyby opakovat.

laepus
20.10.2017

Možná jsou tři málo, ale nemůžu si pomoct. Kniha je to vynikající, vynikající a ještě jednou vynikající, přesto hodnotím tak málo. Proč? Vím, že je to můj osobní problém, ale je názorově o dost víc vlevo, než jsem já, což v některých tématech nejsem schopen překousnout. Trump je podle mě narcistický kokot, který rozhádává celou zemi, a brexitem si Britové docela dost (nejen ekonomicky) zavařili, nicméně chápu americké i britské rozhodnutí, proč to udělali, a nepochybuji, že americká i britská demokracie obojí ustojí - pohled autora mi ale přijde u těchto dvou jevů až příliš katastrofický. Naopak fatálnější pohled mám třeba na uprchlickou krizi, u které autor (kéž by měl pravdu a já se mýlil!) vidí východiska z ní. Trochu mě mrzí zbytečná rýpnutí do TOP09 (zařadit ji do stejného pytle protestních stran jako Věci Veřejné a ANO?!) nebo Echa24 (za neustálou kritiku Babiše), naštěstí to jsou jen drobnosti. Občas jsem měl pocit, že citace jsou vybírány jen z důvodu, aby odůvodnily připravovaný názorový konstrukt a je čtenáři ukazována pouze jedna stran mince (např. Trump jel do Saudské Arábie, OK, už ale chybí to, o čem tam mluvil). Absolutně se však s autorem (a Masarykem, Peroutkou či Havlem) shodnu v základních principech, na kterých musí stát stát, shodnu se na pro Čechy nezbytné liberální proevropské orientaci, varování před ruským vlivem a autokratickým řízením státu, skvěle jsou napsány kapitoly o Zemanovi, konspiračních teoriích či sociálních sítích, autor všechny citáty i své názory je schopen podložit zdroji a necucá si je z prstu. Závěrem tedy opakuji: je to vynikající vynikající vynikající kniha a tři dávám jen z důvodu názorových rozdílů.

bob9249
20.10.2017

Geniální ucelený rozbor politiky v české společnosti (a přitom nikterak složitý ke čtení) od Masaryka po nástup dnešních populistů. Rozhodně můžu doporučit.

KejmlP
12.10.2017

Čtení knihy mě velmi bavilo, byť zároveň musím konstatovat, že drtivá většina myšlenek není nijak objevná, a v podstatě jen shrnuje fakta a tendence v české a evropské politice, které jsou veřejně známé. S knihami tohoto žánru, popsatelného jako "varování a boj za demokracii" se v poslední době roztrhl pytel, nicméně tato patří k těm povedenějším. Líbilo se mi čtivé shrnutí některých tendencí ve společnosti a jejich uvedení na střízlivou míru, byť s některými závěry by se dalo polemizovat. Zřetelná je také ambice autora zacílit i na mimočeské publikum.
Na druhou stranu, musím poukázat i na několik vad. Například, když hodnotí některé z historických událostí, nevychází zrovna z relevantních zdrojů, ale z titulů často kontroverzních či ne příliš pozitivně přijímaných (Tesař, Simms...), které nelze považovat za směrodatný výklad. Co se týče interpretace historických událostí, autor často sice řekne A, ale opomíná zmínit B, které jeho interpretaci události často problematizuje. Stejný problém je i ke konci knihy, kdy pranýřuje Zemana a Babiše poněkud neférově i za věci, které u jiných pomíjí.
Závěrem si dovolím polemiku: Jednou z autorových hlavních myšlenek je, že česká společnost notoricky selhává v demokratických procesech, nedokáže vytrvat na nastoupené cestě, nejeví zájem o politiku, nestaví se proti autoritářům... Nepřeceňuje ale tady autor potenciál společnosti? Ona masa "obyčejných lidí" se skutečně většinou přizpůsobí a snaží se hlavně obstojně přežít, nic víc. Ale to je přirozené, za to ji nelze vinit, a v jiných srovnatelných státech tomu není jinak. Od toho tu jsou elity, aby ji vedly a dokázaly ji zburcovat pro svou myšlenku, pokud se jim zdá, že jiné (vládnoucí) elity dělají něco nesprávného. A když toho tyto elity nejsou schopny (pro svou neschopnost/nedůvěryhodnost/naivitu/strach...), pak se musíme zlobit na ně, a ne na masu lidí. Tudíž: Nezlobme se na lidi, že volí autoritáře, ale ptejme se, proč jim nikdo nenabídne a lépe nevysvětlí přijatelnější alternativu.

dagmar7365
11.10.2017

Výborné předvolební čtení. Abych ale přiznala pravdu, měla jsem trošku jiné očekávání. Čekala jsem, že se bude jednat o určitý historický průřez od Masaryka po Zemana. Stylově mi to připomíná spíš úvodníky z Respektu. Ale i tak velmi přínosná kniha. Bohužel ti, co by ji potřebovali, tak zrovna ti si ji nepřečtou.

vajglik
02.10.2017

Super! Dokonalá knížka, která vás donutí se zamyslet, kam až se posunula idea našeho státu a národa...

bookemma
21.09.2017

Tuhle knihu bychom si měli všichni přečíst (a netvrdím to proto, že bych jen chtěla prosazovat autora a jeho názory, nýbrž proto, že přestože s některým jeho výkladem událostí souhlasit nemusíte, otevře vám oči). Ano, skutečně je třeba se o politiku a o veřejné věci a o naše vlastní osudy zajímat a aktivně se podílet na jejich tvorbě, protože potom budeme mít alespoň pocit, že jsme udělali, co jsme mohli. A vyhneme se tak vysedávání po hospodách s pivem a nadávání "na ty druhý, velký, mocný, zkažený a bohatý". Takže do toho.

martin3683
12.09.2017

Jsme opuštěnou společností, jak dlouholetý šéfredaktor Respektu Erik Tabery nazval svou 260 stránkovou esej? Co je vlastně česká společnost zač? Co ji ovlivňuje? Kam míří a míří vůbec někam? Tyhle otázky si klade nejen autor knihy, ale podvědomně i hodně občanů ČR.
Tématika vize české společnosti mě dlouhodobě zajímá. Máme vůbec nějakou nebo se porevoluční vize vyčerpala? Má česká společnost nějaký silný základ/charakter a nebo je to jen skupina lidí žijící na stejném území a mluvící stejnou řečí? Na tyhle otázky jsem hledal odpovědi v knize a bez dlouhého protahování řeknu, že jsem jej nedostal. Ale tím ji nechci zatracovat, vůbec ne. Došlo u mě k uvědomnění, že odpovědět si musí každý sám a že je to stále otevřené a zřejmě i neukončitelné téma pro každého demokraticky smyšlícího člověka.
A to téma natolik komplexní, že každá kapitola Taberyho knihy by při důkladnějším zpracování vydala na samotný svazek. Kniha obsahuje části, jak naši společnost ovlivňuje vztah k Německu, k Rusku, k EU, jak na nás působí populistické vlivy, deprese z Mnichova, komunistická epizoda, sociální sítě, Masaryk, Havel, Zeman, média apod. Vše obsahuje jak subjektivní pohled autora, tak citace jeho oblíbených myslitelů a politiků a k tomu vysvětlení kontextu dobových situací (cítím, že Tabery míří i na zahraniční čtenáře). Autor píše čtivě magazínovým stylem zvyklý z Respektu a díky za to, jinak by tak nahuštěný text plný faktů, citátů a historických souvislostí nebyl moc přístupný pro neintelektuála jako já.
Tabery pojal knihu jako takovou veřejnou terapii naší společnosti doufaje, že si pacient uvědomí, že stále dokola dělá stejnou chybu a konečně dojde k prozření a změní svůj styl chování. Načasování před volbami není určitě náhodné a já spolu s autorem doufám v totéž.

mijagi80
04.09.2017

Věcné, výstižné a především velice aktuální.

Air15
03.09.2017

Zneklidňující, ale hodně podnětná kniha, která nutí k zamyšlení. Vzhledem k tomu, že autorův domovský týdeník sem tam čtu, tak jsem dostal naprosto to, co jsem čekal – věcnou, nehysterickou a podrobnou úvahu o složité české společnosti. Přečteno za jeden deštivý víkend, o obsahu samotném, ale určitě budu přemýšlet ještě dlouho poté.

DoktorZivago
25.08.2017

Inteligentne a vecne napisana kniha pre kazdeho cloveka, ktoreho zaujima aktualne dianie v ceskej politickej scene. Sucasne dianie je popisane na zaklade vybornej znalosti ceskej spolocnosti a jej historie. Kniha je pisana s lahkostou, za ktorou je vsak citit poctiva novinarska praca autora. Zaroven sa tu poukazuje akym moznym smerom by tato "opustena" krajina mohla kracat. Nemozem len odporucat. Povinne citanie.

Sharlay
21.08.2017

Tuto knížku bych skoro nazval povinnou četbou. Bystré a hlavně nosné postřehy, všechna fakta v dokonalých souvislostech, text otevírá oči jako málokterý jiný, navíc je velice čtivý. Kolikrát se mi zatajoval dech, jak trefné a trochu palčivé poznámky hlavně k dnešní době pan Tabery má. Kdyby si tuto knihu přečetl každý v naší zemi, jistě by se situace naší současné společnosti obrátila k lepšímu. Glosátor par excellance, to je Erik Tabery.