Non Angli sed Angeli

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie. Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V jednotlivých kapitolách pojednává o papeži Řehoři Velikém, iniciátorovi misie do Británie, irském misionáři sv. Kolumbovi, sv. Wilfridovi, biskupovi z Yorku, poustevníku sv. Guthlakovi či zakladateli proslulých klášterů ve Wearmouth a Jarrow, sv. Benediktu Biscopovi a jeho nástupci sv. Ceolfrithovi. Publikace přináší také překlady částí latinských legend o těchto světcích. -- zdroj: www.kosmas.cz -- ...celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/15_/154181/non-angli-sed-angeli-154181.jpg 4.45
Nahrávám...

Komentáře (3)

Kniha Non Angli sed Angeli

Kozel
09.05.2021

Moc pěkný, stručný a příjemně čitelný úvod do hagiografie a vývoje ranného křesťanství v Anglii; spíš než studie kultu svatých v latinské literatuře, jak zmiňuje anotace. O "úvod" se jedná v plném významu slova, stejně jako se jedná o "výběr". Jediný pramen, o němž je v knize řeč a je zároveň dostupný v češtině, jsou (pokud se nemýlím) Bédovy Církevní dějiny. Přitom zrovna Felixův život sv. Guthlaca by svým příslibem "akčního" boje proti démonům mohl současného čtenáře bavit.

Pro absenci překladů je český čtenář odkázán buď na originály nebo na uvedené úryvky, mezi kterými se podívá na životy několika svatých, mezi nimiž mě nejvíce zaujaly životy Kolumba (první historické zmínce o lochnessce, kupodivu ne z jezera, ale z řeky), Wilfrida (celkem svérázného organizátora), Řehoře Velikého (kterému byl ostrov vděčen za mnohé; a že se misie na ostrov mnohonásobně vyplatily) a Benedicta Biscopa (ten na rozdíl od Wilfrida zářil vlivem duchovním). Kombinace všech osobností pak dala základ a kořeny křesťanské víře v Anglii, zatímco kontinentální Evropa bojovala s obdobím ranného středověku divočejšího rázu. To vše za doprovodu monografických úvodů a bohatého poznámkového aparátu.

"Vytknul" bych snad jenom tu strohost, protože všechna i jednotlivá témata knihy mají rozhodně co nabídnout na mnohem větším rozsahu.

Syssi
18.11.2020

Kniha přináší skrze dobové životopisy, jejichž nejzajímavější části autoři knihy přeložily do češtiny, seznámení s několika raně středověkými světci.
Lze se tak dozvědět o významu papeže Řehoře Velikého pro rozvoj křesťanství v Anglii, jak sv. Kolumba přemohl lochnesskou příšeru, o dobrodružném životě sv. Wilfrida nebo si počíst v životopise sv. Guthlaka o nástrahách poustevnického života.
Závěr tvoří životopis z pera "Otce anglické historie" sv. Bedy Ctihodného.


Lartie
23.02.2020

Velmi pěkné a zajímavé čtení. Ke knize jsem se dostal náhodou, zaujalo mě téma raně středověkého anglického křesťanství. Čtenáři kniha přibližuje blíže počátky raně středověkého šíření křesťanství, nejdůležitější osobnosti a světce. Každá kapitola, věnovaná dané osobnosti, je zakončena i úryvky z raně středověkých děl, což přidává práci na preciznosti. Rozhodně doporučuji. :-)