Milosrdenství ve středověkých městech

nehodnoceno
Milosrdenství ve středověkých městech https://www.databazeknih.cz/img/books/22_/227314/bmid_milosrdenstvi-ve-stredovekych-meste-zxp-227314.jpg 0 0 0

Sborník devíti statí (některé ve slovenštině a v polštině) rozebírá chování obyvatel měst k městské chudině ve 14. a v 15. století. Péči o chudé se věnovaly hlavně církevní organizace, ale běžné byly také dary bohatých donátorů či měšťanů. Lidé ve středověku mysleli na spásu své duše, a proto byly časté dary chudým, většinou v podobě sukna, oblečení, pokrmů, lázeňské péče. Jedna stať je věnována péči o chudé v Praze (např. zbudování Jeruzaléma, domova pro padlé ženy v Konviktské ulici). Další část pojednává o sv. Alžbětě Durynské, která celý svůj život zasvětila péči o chudáky a nemocné. Další stati popisují zájem o chudinu ve slovenských a slezských městech.... celý text

Komentáře (0)