Katolický katechismus: Dějiny Spásy

kniha od:

Nahrávám...

Komentáře (2)

Kniha Katolický katechismus: Dějiny Spásy

eraserhead
08.04.2021

Stejně jako celá bible, sotva průměrné fantasy o kanibalských pojídačích mrtvoly. Křesťanství pro mě vždy bylo, je a bude synonymem pokrytectví. Bůh údajně stvořil člověka k obrazu svému. No, po přečtení Starého zákona, v němž je bůh v podstatě škodolibým, zákeřným, ukřivděným a rozmazleným, sadistickým psychopatem s úchylkou pro zabíjení, se vlastně není co divit, že se lidi chovají tak, jak se chovají. Bůh dal lidem přikázání Nezabiješ, ale pak nechá Davida toto své přikázání porušit a své vyznavače Davida oslavovat a velebit. I tento propagandistický spisek je pouze ukázkou toho, jak si křesťanství protiřečí (platí-li první ze "šesti základních pravd", zmíněných v této knize na str. 74, tedy "Bůh je jeden", proč hned první přikázání zní: "V jednoho boha věřiti budeš"? - v kolik bych měl, když je tedy jen jeden? Proč ta obava a nejistota, že bych mohl věřit v nějakého jiného, je-li základní pravdou, že je jen jeden?) a popírá sebe samo i ú d a j n é pravdy a zvěsti, které hlásá. Pozitivně hodnotitelný je pouze fakt, že tato kniha do čitelné formy vycucává a zpracovává jinak prakticky nečitelný starý i nový zákon.

draka
31.08.2020

Katechismus je nauka o víře.
„Dokud žijeme na zemi, máme se připravovat na život věčný. To činíme, když se varujeme zlého a konáme dobré, když se snažíme Boha milovat nadevšecko a lidi kolem sebe.“