Katechismus katolické církve

Katechismus katolické církve https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/37591/katechismus-katolick.jpg 4 55 7

Oficiální souhrn katolické nauky o víře a mravech. Katechismus vystihuje s přesností obsah a ucelenost katolické víry, předkládá věrně a organicky učení Písma svatého, tradice žijící v církvi i tradice autentického učitelského úřadu, jakož i duchovní dědictví Otců, Učitelů, světců a světic církve. Nabízí se každému člověku, který chce poznat, co věří katolická církev. Apoštolské listy LAETAMUR MAGNOPERE a FIDEI DEPOSITUM Předmluva Vyznání víry Slavení křesťanského tajemství Život v Kristu Křesťanská modlitba Rejstřík citovaných míst Předmětový rejstřík... celý text

Žánr:
Duchovní literatura , Náboženství , Učebnice a slovníky

Vydáno: , Karmelitánské nakladatelství
Originální název:

Catéchisme de l’Eglise catholique


více info...

Komentáře (7)


mirektrubak
mirektrubak
06.05.2020 5 z 5

Předstírat, že je čtení katolického Katechismu strhující literární zážitek nebudu, taky mně trvalo téměř tři měsíce, než jsem se prokousal skrze všech 2865 odstavců až k závěrečnému Amen – a bylo by to jistě ještě o pár týdnů delší, pokud by mi nepřidalo několik volných večerů koronavirové bezčasí.
Ale promarněný čas to s učením naší matky církve nebyl, ani nudný. Autoři vhodně text prokládali citacemi z písma i úryvky z tvorby svatých – osobně mě potěšila má oblíbená modlitba svaté Alžběty od Trojice, která byla součástí sekce věnující se trinitární podobě víry.

Jsem přesvědčen, že KKC má smysl číst. Nejen pro katechety (ať vědí, do čeho jdou :-), ale i pro katolíky v rutinním provozu. Například tím, že teologicky vysvětluje, co vnímáme intuicí – to platí zejména o věroučné a liturgické části. Oddíl věnující se křesťanské morálce zase může fungovat jako velmi podrobné zpovědní zrcadlo, ukazuje nám, jaké opravdu jsou nároky desatera, že nestačí jen nevraždit a nesvědčit křivě u soudu, ale že život křesťana vyžaduje hlubší kontrolu sebe samého – a to ne protože „je to zakázané“, ale protože dodržováním přikázání zmnožujeme dobro a lásku ve světě.

Na mnoha místech jsem musel konstatovat, že jsem toho ještě hodně nevěděl (a hodně toho zase brzo zapomenu, to si nedělám iluze). Častokrát jsem se s autory v duchu hádal, kdyby bylo po mém, byl by text o dost liberálnější :-). Rozpaky mi také způsobovaly body, ve kterých církev vyzdvihuje sama sebe - tedy když píše o své neomylnosti, nebo o nemožnosti dojít kompletní spásy mimocírkevním křesťanstvím. Ty výroky mají své teologické opodstatnění, jsou tam na místě, já vím, ale stejně jsem měl pocit jisté nepatřičnosti.
Nejhůř se mi samozřejmě četly odstavce, ve kterých jsem nacházel rozpor mezi učením církve a realitou jejího působení ve světě. Zvlášť smutné je, když se proti jednoznačně definovaným pokynům (například ve vztahu k pravdě, péči o trpící, obecnému dobru společnosti...) proviňují vysoce postavení představitelé církve. No ... alespoň je stále za co se modlit. :-)

Arry
Arry
05.06.2018 4 z 5

Velmi obsáhle sepsaný soubor soudobého křesťanského učení. Nesouhlasím se všemi dogmaty které zde církev prezentuje, ale oceňuji ucelenost, která v našich evangelických církvích chybí. Pasáž o hříších a jejich rozdělení byla pro mě velmi zajímavá. Doporučuji přečíst alespoň jednou všem, kteří křesťanský život berou vážně a hledají ucelené informace o tom, co vlastně křesťanství ve své podstatě vyučuje.


PavlínaAlžběta
PavlínaAlžběta
27.12.2017 5 z 5

Katechismus jsem poprvé četla při studiu a jelikož rodina je věřící a já jaksi na půl, což asi nelze vysvětlit, na vysoké škole jsem tuto knihu dostala do rukou vzhledem k předmětu, jako povinnou četbu. Pro ty, kteří jsou jak se říká neznabohové a co se týče víry a křesťanství skeptikové kniha není. I když je velmi zajímavá, čtivá a nikomu nenutí obrátit se na víru, pouze souhrnně vykresluje vše co křesťanství představuje a učí. Pro věřící lidi je tato kniha jistě povinnou četbou a knihou, která nechybí v jejich knihovně, jelikož je to další cesta která vede k víře.

Erik77
Erik77
26.09.2017 5 z 5

Kompas na ceste viery :)

MM_Master
MM_Master
25.02.2017 5 z 5

Verím v Boha, Otca všemohúceho, - Stvoriteľa neba i zeme, - i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, - ktorý sa počal z Ducha Svätého, - narodil sa z Márie Panny, - trpel za vlády Poncia Piláta, - bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, - tretieho dňa vstal zmŕtvych, - vstúpil na nebesia, - sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. - Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, - v spoločenstvo svätých, - v odpustenie hriechov - vo vzkriesenie tela - a v život večný. Amen.

lord-artoo
lord-artoo
11.01.2014 5 z 5

Katolická věrouka rychle a přehledně. Přesto se nad touto knihou vznáší varovný prst: je třeba mít na paměti, že je určena primárně katechetům, kteří chápou souvislosti a redukovaný pohled katechismu umí (v tom lepším případě) obohatit o nezbytný kontext pro ty, jež jim církev svěřila do péče, a až sekundárně komukoli dalšímu. Jinak je tomu však stejně jako s Písmem: číst se musí, protože lepší způsob, jak to dostat do hlavy a do srdce neexistuje.

smrček
smrček
28.09.2011 5 z 5

Pokud chci svou víru brát vážně, je nutná i četba katechismu