učení katolické církve

štítky

57 knih


Katechismus katolické církveKatechismus katolické církve2001, kolektiv autorů

Oficiální souhrn katolické nauky o víře a mravech. Katechismus vystihuje s přesností obsah a ucelenost katolické víry, předkládá věrně a organicky učení Písma svatého, tradice žijící v církvi i tradice autentického učite... více


Ježíš: Životopis pro 21. stoletíJežíš: Životopis pro 21. století2010, Paul Johnson

Poutavý, přehledný, brilantní! Takový je nový životopis Ježíše z pera uznávaného britského spisovatele Paula Johnsona, mimo jiné autora populárních Dějin křesťanství a Dějin židovství. Známý historik a autor bestsellerů,... více


Humanae vitaeHumanae vitae1969, Giovanni Montini

Encyklika Pavla VI.: Humanae vitae. O správném řádu sdělování lidského života. více
Lumen FideiLumen Fidei2013, p. František (pseudonym)

První encyklika papeže Františka. Z větší části ji připravil Benedikt SVI., ale po své abdikaci ho předal k dokončení svému nástupci. Papež František přijal celý Benediktův koncept, text doplnil a upravil. Vznik encyklik... více


Interpretácia Biblie v cirkviInterpretácia Biblie v cirkvi1995, Papežská biblická komise

Prejav Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II. a dokument Pápežskej biblickej komisie. Týmto dokumentom sa Pápežská biblická komisia podujala podať svoje vyjadrenie k problému vykladania biblických textov. Cirkev sa vo s... více


Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae papeže Jana Pavla II. biskupům, kněžím a věřícím o modlitbě svatého růžence: 16. 10. 2002Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae papeže Jana Pavla II. biskupům, kněžím a věřícím o modlitbě svatého růžence: 16. 10. 20022002, Karol Józef Wojtyła

Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je nicméně modlitbou plynoucí ze srdce orientovaného ke Kristu. Svými střídmými prostředky vyjadřuje hloubku celého křesťanského poselství a je téměř jejich shrnutím.2 Zaznívá zd... více


Evangelium na každý den 2021Evangelium na každý den 20212020, Angelo Scarano

Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Podněty k rozjímání na rok 2021 p... více


Hymny, písně, legendyHymny, písně, legendy2020, Bedřich Bridel

Žánrově i tematicky široce pojatý soubor hagiografické a meditativní tvorby Fridricha Bridela (1619—1680) zpřístupňuje současnému čtenáři v moderní ediční úpravě nejen díla kanonická, ale i ta méně známá: náročně koncipo... více


ZloZlo1998, Charles Journet

Hluboká teologická reflexe problému zla od jednoho z největších teologů 20. stol. Autor odkrývá zlo v celé jeho hloubce a zrůdnosti a toto poznání jej nakonec dovede k hlubšímu poznání dobra, Dobra absolutního - Boha.... více


Úvod do katolictvíÚvod do katolictví2013, Lawrence S. Cunningham

Profesor teologie na univerzitě Notre Dame vysvětluje čtivou, i laikům srozumitelnou formou základy katolické víry. Dozvíme se jak o starých tradicích a lidové zbožnosti, tak i o poslání a postavení katolické církve v dn... více


Liturgie a životLiturgie a život2003, Klemens Richter

2. vydání, rozšířené o 4. díl Smysl svátostných znamení. Ve čtyřech oddílech se autor věnuje postupně smyslu a významu liturgie v životě křesťana, eucharistické slavnosti, struktuře mše a způsobům slavení, liturgickému r... více


Bůh mně ústa má otevříti může. Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. stoletíBůh mně ústa má otevříti může. Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století2019, kolektiv autorů

První dvě třetiny osmnáctého století náleží k poměrně opomíjeným obdobím českých literárních dějin. Kazatelé se snažili své posluchače poučit a duchovně směrovat: využívali různých formálních i obsahových prostředků, aby... více


DOCAT - Sociální nauka církve pro mladéDOCAT - Sociální nauka církve pro mladé2017, kolektiv autorů

Další počin řady YOUCAT nabízí základy sociálního učení církve (nejen) pro mladé. Jde o to, abychom se i v praktickém životě orientovali podle principů pravdy, spravedlnosti a lásky. více


Bible a morálkaBible a morálka2010, Papežská biblická komise

Biblické kořeny křesťanského jednání. Další dokument Papežské biblické komise vychází ze zadání, který tomuto grémiu špičkových katolických biblistů v celosvětovém zastoupení dal v r. 2002 papež Jan Pavel II. V součas... více


Trojice : úvod do katolického učení o trojjediném BohuTrojice : úvod do katolického učení o trojjediném Bohu2019, Gilles Emery

Kniha představuje prameny a vývoj trojiční křesťanské kultury. Nabízí potřebnou průpravu k tomu, aby čtenář tuto kulturu mohl nejen ocenit, ale také do ní vstoupit. Není pouhým historickým či systematickým úvodem, ale sp... více


1