Ježíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretace

Ježíš Nazaretský: Historický obraz a jeho interpretace https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/44459/bmid_jezis-nazaretsky-historicky-obraz-a-Sjl-44459.jpg 4 10 2

Autor uvádí do současného ježíšovského bádání méně běžnou formou: v hlavní stati odpovídá na základní problémy tak, jak je pro něj formulovala redakce mezinárodního sborníku k tomuto tématu; poté v několika studiích předkládá své historické a exegetické příspěvky. Čtenář má tak možnost seznámit se nejen se současným obrazem Ježíšova života, jeho sebepochopením a jeho působením na okolí, ale i s metodikou ježíšovského bádání a s možnostmi interpretace jeho výsledků.... celý text

Přidat komentář

Benjo
22.11.2021 5 z 5

Prof. Pokorný byl jeden z největších evropských biblistů. Historickému a teologickému bádání o osobě Ježíše Krista a textech Nového zákona přispěl jako málokdo.

painthers
02.03.2021 2 z 5

Soubor odbornějších textů naznačující způsob, jak se zkoumají historické prameny o Ježíšovi a co nám sdělují. O tom, proč Pavel z Tarsu (apoštol, který se s Ježíšem však nesetkal) některé Ježíšovy výroky jen parafrázoval, jak Ježíš navazoval na Jana Křtitele a v čem se lišili. Konec věnující se lexikologickému rozboru některých pramenů mě už moc netankoval.