Izajáš - Svědectví o vítězící důvěře

Izajáš - Svědectví o vítězící důvěře
https://www.databazeknih.cz/img/books/20_/201659/izajas-UHX-201659.jpg 5 2 2

Záznam cyklu rozhlasových dialogů Petra Vaďury s RNDr. Ivanou Vlkovou, řeholní sestrou řádu dominikánek a děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o knize Izajáš, jednom z vrcholných textů Starého zákona. Tento spis nejvíc ovlivnil i jiné biblické autory a náboženské ovzduší Palestiny na přelomu letopočtu. Jednotlivým oddílům předchází vždy nástin dobového pozadí. Samotný výklad textu sleduje stopu důležitých motivů napříč celou knihou a odhaluje tak její teologické a duchovní poselství. Navíc se snaží ukázat, jak prorok promlouval k aktuálním problémům Judska 8. století př. Kr. včetně dočasného údělu judských přesídlenců do Babylonu. Sympatický je ekumenický přístup obou autorů k tomuto období starozákonních dějin. Kniha vychází zároveň v nakladatelství Kalich i Vyšehrad.... celý text

Přidat komentář

Padrn
17.07.2020 5 z 5

Kniha Gabriely Ivany Vlkové je velkou pomocí při čtení jednoho z významných spisů tzv. prorocké části Starého zákona, který se navíc v citacích často objevuje i v Ježíšových výrocích a dalších částech Nového zákona. Komentář je psaný erudovaně a věcně, zejména z pohledu doby vzniku jednotlivých částí spisu Izajáš.