Dějiny antického Říma

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Z malé osady z doby kamenné na březích Tiberu se Řím rozrostl v centrum říše, jež ovládala celý tehdy známý západní svět. Ve válkách vynikal Řím silou a v dobách míru tak skvělou kulturou, že jeho básníci, výtvarní umělci, filozofové a dějepisci dodnes ovlivňují moderní západní svět. Ve své komplexní knize Michael Grant, známý znalec antiky, sleduje vývoj tohoto úžasného města i říše, podrobně líčí osobnosti i události, které ke slávě Říma přispěly a popisuje okolnosti jeho „úpadku a pádu“. Autor zachycuje portréty ústředních osobností římského světa – Caesara, Augusta, Konstantina – i méně známých postav; znovu hodnotí jejich působení jak na povahu římské společnosti, tak na rozvoj říše. Podrobně se zabývá významem římského umění, zejména literatury, architektury, sochařství a malířství, a seznamuje čtenáře s životními podmínkami prostách obyvatel říše. Podrobně zachycuje měnící se vztahy mezi Římem a lidem jeho provincií i příčiny konečného rozkladu – či přetvoření – této říše....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/29_/29310/big_dejiny-antickeho-rima-J9C-29310.jpg 4.635
Žánr:
Literatura naučná, Historie

Vydáno: , BB art
Originální název:

History of Rome, 1995


více info...
Nahrávám...

Komentáře (6)

Kniha Dějiny antického Říma

Jura999
06.02.2021

Čtivé. Je ale nutná aspoň základní znalost dějin Říma, jinak se to může zdát nepřehledné.

thorir
15.12.2019

„Avšak po celé jedno tisíciletí starověku se velká část intelektuálních schopností Římanů vlévala do vytváření právního systému, jehož vývoj pak pokračoval po další dvě tisíciletí. A během té dlouhé doby to často vypadalo (a vypadá) tak, že zásada řádu jako obrany proti chaosu, ba vlastně samo přežití civilizace závisí na zachování právní struktury, kterou nám zanechali Římané.“

Římská říše, státní útvar, který několik staletí ve formě republiky a později impéria dominoval našemu koutu světa. Fascinující historie, od počátků nedůležitého lokálního města Říma, zahalených v mýtech a legendách, až po stejně legendární kolaps, zhroucení jedné civilizace. Autor se rozhodl na stránkách jedné knihy proběhnout dějinami Říma a i když to nemyslím jako kritiku, je znát, že na nuance není prostor. Jako rozcestník a kniha pro začínající zájemce o problematiku však text poslouží dobře. Kapitoly jsou řazeny chronologicky, od počátků lokálního nedůležitého městského státu, přes sjednocení Apeninského poloostrova a další rozšiřování říše, přes Punské války, ustavení republiky, senát, krizi republiky a vznik impéria, maximalizace velikosti a moci a následný úpadek a pád.

V poslední kapitole se autor věnuje úpadku a rozpadu říše a zániku západního císařství. Poukazuje na postupný rozklad státu a institucí, téměř úplné vyhlazení středních vrstev obyvatelstva, s tím související enormní nárůst ekonomické nerovnosti – společnost se v podstatě rozdělila na extrémně chudé a extrémně bohaté. Poukazuje na postupně vzrůstající neposlušnost byrokratického aparátu vůči svým politickým představitelům, enormní náklady na udržení armád versus neefektivní výběr daní a všudypřítomnou korupci, omezování svobod, zavádění dědičných úřadů, vznik nevolníků – lidí trvale připoutaných k určitému území, vznik šlechty. Zmiňuje neúspěšnou integraci „barbarských“ kmenů mezi občany říše a nepřátelství a někdy až ryzí nenávist mezi západní a východní polovinou říše. Nepřipomíná to trochu dnešní dobu? Jen ta dnešní doba je násobně rychlejší.

S ohledem na rok vydání je část informací dnes překonána, konsenzus se posunul. Přes občasnou útržkovitost textu a místy obtížnější čitelnost a stravitelnost kniha pomůže uspořádat znalosti a zasadit je do kontextu doby.

„A tak se během posledních dvou století v západní říši stále víc prohlubovala ztráta osobní svobody a upadala povšechná prosperita. Úpadku byli ušetřeni jenom ti nejbohatší a nejmocnější. Ze západního impéria se stal vojenský tábor ve stavu trvalého obležení, kde měl každý muž pevně určené místo, které nesmí nikdy ani on, ani jeho potomci opustit. Úřady hledaly způsoby, jak co nejvíce obyvatele omezovat, aby měli čím platit armádu a podepírat strukturu státu. Ale tím vším nakonec jenom uspíšily zkázu toho, co chtěli zachovat. Podlomily totiž veškerou loajalitu a iniciativu jednotlivců, které jedině mohly přispět k záchraně říše.“


achilles
20.05.2016

Pěkné čtení, ovšem obecné. Proletět dějinami Říma tak rychle na pár stránkách, je jako prohlížet si památky Říma z letadla.
Ale jako úvod do poznávání dějin tohoto monumentálního státního útvaru je to dostačující.

Adigiotto
14.04.2015

Radosť čítať.

JardaHD
24.11.2014

Výborně zpracované, čtivé. Zaujala mě druhá polovina knihy, tj. co násldovalo po "velkých" císařích. Přechod do středověku je popsán velmi detailně.

Christo
08.09.2011

Pro mě úplně nový pohled na starověký Řím.. Zaujal mě jeho ekonomický aspekt a jaké souvislosti dával do popředí. Vřele doporučuji!