Mnichovská zrada


Vestička
Vestička 29.09.2020 v 20:19

Mame si to připomínat? Platí, že silný národ si připomíná vítĕzství a ten slabý prohry. Mame radši zapomenout? Zradí nás znovu?

Mauricie
Mauricie 30.09.2020 v 14:25

To nebyla naše prohra. To byla zrada. A připomínat bychom si to měli, protože jsme tak malá a bezvýznamná zemička, že nás příště ty velké klidně hodí zase přes palubu.
Ať už jsme v EU a NATO nebo ne.

ijcro
ijcro 30.09.2020 v 14:34

Za svou bezvýznamnost si můžeme sami (a taky naše (j)elita).

Vestička
Vestička 30.09.2020 v 14:53

No jo, min. ale prohra naší zahraniční politiky to byla . .. A poučení a toho žádné. ..

ijcro
ijcro 30.09.2020 v 15:47

@Vestička: Však i dneska vidíme, že se nikdo nechce z ničeho nechat poučit. Jsou tu pořád lidé lidé, kteří chtějí jen hodně vydělávat, lidé, kteří chtějí rozkazovat, nebo vládnout... a jiní, kteří by nejraději nedělali vůbec nic.

Covid2020
Covid2020 03.10.2020 v 13:44

Z hlediska někoho to zrada byla, ale tu zradu provedli lidé, které zformovala morálka jejich rodičů, kteří ji předali svým dětem. Jak nás rodiče vychovají takoví jsme a tak se chováme.


kapr
kapr 06.10.2020 v 06:12

Naše politika tehdy zklamala. Samotné vazby na mocnosti zdaleka nestačí. Pouze kompromisní spoluprací s dalšími státy podobné velikosti a lidnatosti, nejlépe bezprostředními sousedy, podobně jako je V4 a další, je možné ony mocnosti, mocnost přesvědčovat o tom, že by nebylo výhodné z jejich vnitropolitických důvodů náš stát, naše státy, náš blok, jen tak hodit přes palubu. Samozřejmě to vůbec není tak jednoduché jak se to na první pohled někomu může zdát, a zdá.
Ona kompromisní spolupráce spočívá i v tom, že je vždy nutné ustupovat z našich práv a potřeb. Předpokladem samozřejmě je i podobný přístup protistrany.
Jen co se mi tak vynoří z paměti:
Rakousko - jaderný program
Polsko - doly a přesvětlené rozsáhlé areály (asi intenzivní zahradnictví,) obojí na samotné hranici, stejně jako rozdílná potratová politika
Všichni sousedé - čistota/nečistota vodních toků
Taková politika vyžaduje přístup něco za něco, je nezbytné aby ve výsledku byli vždy oba účastníci celkem spokojeni.
Se Slovenskem mne, díky Bohu, žádný konkrétní případ nenapadá, a to je moc dobře. Stejně si ale myslím, nějaké konkrétní drobnosti se vždycky, na kterékoliv hranici, najdou. Je ale důležité je řešit včas a pečlivě je hodnotit. Vždycky je nejlepší když ustoupí obě strany, a zachovají si při tom tvář, důležitá je oboustranná spokojenost s výsledným řešením.
Mocnost první velikosti z nás v žádném případě nebude. Přesto účastí ve vhodně vybraných provázaných blocích můžeme svůj vliv do značné míry prosazovat a rozšiřovat, a ovlivňovat tak směřování těchto bloků, a prostřednictvím nich i směřování států řádově větších, jako je například z těch evropských Francie a Německo. Na ovlivňování politiky mocností první velikosti, jako jsou USA, Čína a Rusko je nejlépe zapomenout. To ale v žádném případě neznamená, že se musíme před nimi hrbit. Přesto není příliš moudré je dráždit bosou nohou jako pan Vystrčil. Přesto si myslím, že je dobré, že tam jel. Bez oné až dětsky přehnané popularizace své cesty ale mohl pro naši republiku i pro onen ostrov udělat stejnou nebo dokonce i lepší práci.

Text příspěvku byl upraven 06.10.20 v 06:19

Vestička
Vestička 06.10.2020 v 10:36

Kapur, souhlasím velmi bych si přála jednotnou a samostatnou zahraniční politiku.

ijcro
ijcro 06.10.2020 v 12:27

Problém naší politiky je v myšlení politiků.
Na jednu stranu volají po samostatnosti a zodpovědnsti, ale na druhé straně se chovají jako přizdisr*či, vymlouvají se na kdeco a schovávají se za jiné.

Pokud by byli opravdu zodpovědní, pak stanoví minimální kritéria pro samostatné jednání, budou je všichni dodržovat a nebudou tu zaznívat schizofrení výkřiky třeba o cestě na Taiwan. Odsuzovatelé se chovají jako ustrašení vazalové, kteří nechtějí nikoho podráždit. Jak to dopadlo, víme z mnichovské dohody, taky nechtěl nikdo nikoho naštvat.

Pro příklad k naší nesamostatnosti a nesoběstačnosti v čemkoliv nemusím chodit daleko. Třeba takové roušky. Na jaře se zjistilo, že jejich hromadná výroba v miliónových sériích je v Česku problém a skutečnou hromadnou výrobu umějí snad jenom v Číně (možná to umí i mladoboleslavská Škodovka, ale :D ta nevyrábí zrovna roušky)

Vestička
Vestička 06.10.2020 v 16:00

Mnĕ by ta cesta na Thajvan by la egal. Ale ta šílená nejednotnost naší politiky. Příjde mi, že nĕkdo např. Zeman něco vyjedná. To se nĕkomu , třeba Američanům , nelíbí. Tak nastrčí Vystrčila , a jsme pro smích komplet všem. .

Afilada
Afilada 12.10.2020 v 16:35

Vestička: "velmi bych si přála jednotnou a samostatnou zahraniční politiku."
Asi Vás zklamu, nic takového neexistovalo, neexistuje a ani existovat nebude. Víte o nějaké mezinárodní situaci v minulosti/přítomnosti, kde by jeden jediný stát měl jednu jedinou a k tomu samostatnou zahraniční politiku?
I takové Švýcarsko muselo dělat za války rozličné až hanebné kompromisy a na tuto politiku nemělo místní obyvatelstvo nijak jednotný názor.
Jsme lidé, tedy (díky bohu) každý trochu jiný. Pokusy "zglachšaltovat" nás do jedné podoby a do jednoho jediného uznávaného názoru vedly/vedou ke katastrofám.

Text příspěvku byl upraven 18.03.21 v 11:28

Afilada
Afilada 12.10.2020 v 16:49

Vůbec nebráním tehdejší představitele Francie a Británie, zradili nás v Mnichově, o tom není pochyb. Ale přiznejme si, že ani my jsme se předtím nechovali jako 100% Mirkové Dušínové a tím jsme jim na zradu do určité míry nahráli.
Tak jako nás za Rakouska - Uherska (mírně) utlačovala Vídeň, tak my Češi jsme za první republiky (mírně) utlačovali naše Němce, Slováky, Poláky a Maďary. Nenastolili jsme plnou demokracii, když v roce 1935 vyhrál Konrád Henlain československé parlamentní volby (!), tak jsme udělali všechno proto, aby se nestal premiérem. A on tehdy nebyl úplně pro Berlín a Říší, nicméně tím, že jsme mu nedali šanci pokusit se sestavit československou vládu, tak se radikalizoval a sudetští Němci se přiklonili k Říši a k nacismu. Tehdy jsme propásli šanci stát se Švýcarskem. Ta šance už se nebude opakovat. Francie a Británie tehdy nabyly dojmu, že si nedokážeme poradit s národnostní otázkou a že je třeba Sudety přičlenit k Německu. Zaplatili jsme za to krutou cenu.

ijcro
ijcro 12.10.2020 v 17:17

@Afilada?

Naše Němce?
To je přece nesmysl, oni se cítili být víc Němci z Reichu než Češi hovořící německy - je to jen o tom, že se nedokázali identifikovat se "svým" státem a ke kulturnímu odlišení jim stačil jazyk tak, jak to bylo založeno nacionalisty v 19. stol (není divu, že se německy hovořící Češi odklonili jinam a stali po vzniku sjednoceného Německa postupně Němci). Svou vinu na tom mají ti Češi, co prosazovali národní stát a definovali se jako lepšejší část z českých zemí a zapomněli, že naše uzemí je pod kulturním vlivem svaté říše římské po celá staletí, ač podle jazyka dirigované z neoblíbené Vídně).

A stačí si oživit paměť a podívat na "historické 'německé' oblasti" Evropy, třeba na Pinterestu jsou toho kopy.

ijcro
ijcro 12.10.2020 v 17:27

Pro zajímavost odvážným doporučuji přečíst knihu "Mé velitelské operace" Otto Skorzenyho. Je to neobyčejně poučná kniha o vidění světa poměrně schopného velitele. Ilustrující část je hned na začátku (kapitola "Právo národů na sebeurčení"), Rakušané se necítili být hned Němci ale téměř celá třicátá léta jejich politické špičky různě lavírovaly... a řeklo by se, vždyť taky mluví německy, tak to musí být Němci, ne?

Afilada
Afilada 12.10.2020 v 17:34

ijcro
Byli to skutečně naši čeští Němci, byli jsme to my sami. Žili jsme zde společně cca 600 let, v souladu i se střídavými potížemi, německy hovořící tvořili cca 30% československé populace, měli československou státní příslušnost.
Např. Ferdinand Porsche založil VW ještě jako československý občan (!). I ve Švýcarsku žijí "Němci", a identifikují se především jako Švýcaři, byť hovoří německy, taktéž tam žijí "Francouzi" a"Italové".
Bohužel my jsme nezvládli (tím míním jak česky, tak německy hovořící Čechoslováky) přechod z Rakouska Uherska do Československa. U našich německy hovořících občanů se ještě přidala hořkost z prohrané války (1.sv.), odstřihnutí od Vídně a zejména skutečnost, že němčina už nebyl 100% úřední jazyk.
Ve Švýcarsku jsou 3 úřední jazyky - francouzština, italština, němčina.
Silná orientace na Říši přišla u našich Němců až v roce 1935.

kapr
kapr 12.10.2020 v 20:40

Ve Švýcarsku budou pravděpodobně čtyři úřední jazyky, FR, IT, DE a retorománština. (Viz téma Švýcarsko právě v oné RR.) cituji:
-
Lingua uffiziala
Tudestg (65,6 %)
Franzos (22,8 %)
Talian (8,4 %)
Rumantsch (0,6 %)
-
viz zdroj - https://rm.wikipedia.org/wiki/Svizra
Jinak ono to s tou němčinou vůbec není jednoduché. Konkrétně když běží bavorský film v původním znění na německé televizi, bývá opatřen německými titulky!
Nezajímám se nijak zvlášť o historii, ale to, že jednotné Německo v jeho dnešní podobě vzniklo v historicky nedávném období, to mám pevně uloženo v paměti. Jde s nadsázkou o to, že ještě nedávno šlo o slepenec menších jednotek s výrazně odlišnými dialekty, a zřejmě i mentalitou, které se zejména ve městech postupně mísí a vzájemně prorůstají.

Vestička
Vestička 12.10.2020 v 20:47

Německo je zcela nepochopitelně a nezaslouženĕ jedna zemĕ. A přitom Bavor s Prusem mají méně společného než čech a Slovák. Slovanská národy se úmyslně pod tlakem z venčí štĕpí. A pokračuje to. Viz. ten šílený tlak na Rusko.

Text příspěvku byl upraven 12.10.20 v 20:48

Eldar80
Eldar80 12.10.2020 v 22:16

Skoro se chce říct, že ve Švýcarsku multikulturalismus zafungoval a v poválečném Československu selhal. Je to zhruba jak píše kapr. Německo má zcela odlišnou historii, protože v minulosti bylo extrémním množstvím různých knížectví. Částečně je tato odlišná mentalita zachycena v knize Vzdělanost. Ale spíš implicitně:
https://www.databazeknih.cz/knihy/vzdelanost-jako-zivy-dialog-s-minulosti-422150

Afilada
Afilada 13.10.2020 v 09:37

Vestička
za celosvětový (nejen EU) tlak na Rusko si Kreml může sám, neměl porušovat hranice východní Ukrajiny (2014). A nejde o tlak na Rusko, ale o tlak na jednotlivé osoby, které jsou odpovědné za agresi vůči Ukrajině, osoby odpovědné za používání mezinárodně zakázané chemikálie a pod.
V r. 1936 nacisté zabrali Porýní, svět nehnul prstem.
v r. 2014 Kreml zabral východ Ukrajiny, tvářit se, že se nic nestalo, to by bylo opakováním strašné chyby z r. 1936.
ps - s agresorem se nemůžeme integrovat, ani na bázi "Slovanství", ani náhodou.
Závěr: knihy o Putinovi a Rusku jsou velmi důležitá četba.

Vestička
Vestička 13.10.2020 v 10:43

Afilada: jakoby s tebou tak úplnĕ nesouhlasím. Nečtu knihy které po někom plivají, ani ty, které někoho oslavují. Putin je záruka míru, Krym je ruský. Liberální demokraté nechť si udĕlají pořádek doma v USA. Lůza jim tam rabuje obchody. A ty máš vážně divnej profilovej obrázek.

Text příspěvku byl upraven 13.10.20 v 10:44

ijcro
ijcro 13.10.2020 v 12:11

@Afilada:
To je pravda, tvůj profilovej obrázek je fakt divnej! :D

Clint
Clint 13.10.2020 v 12:37

Popravdě mi je milejší obrázek Afilada, než tam mít vostudnýho alkoholika komunistu :D

Jacck
Jacck 13.10.2020 v 13:07

Vestička: "Putin je záruka míru, Krym je ruský. Liberální demokraté nechť si udĕlají pořádek doma v USA. Lůza jim tam rabuje obchody."
----
to tady píše člověk, co má v profilovce Husáka. No on ten důvod proč svět aktuálně nemá rád Rusko spočívá v tom, že Rusko je agresivní. A nejde jen o čistě vojenské agrese v Gruzii, na Ukrajině, v Sýrii, v Lybii. Jde i o vedení kybernetické a informační války a zasahování do voleb. Například my už máme 18 let na hradě ruského agenta, který by bez ruské podpory nebyl prezidentem. A když nám demokratům sem vy antidemokrati s pomocí Ruska na hrad protlačíte takové lidi, tak se nedivte, že vás ani vaše Rusko (resp ruský režim) nebudeme mít rádi. Já se před rok 1989 vracet nechci a režim jako v Rusku tady taky mít nechci. A o USA se raději nevyjadřujte, nevíte o čem mluvíte. Trump je nejhorší prezident v celé jejich historii, a Rusko mělo podíl na jeho zvolení (v součinnosti s morálním rozkladem republikánské strany). Ta antitrumpovská část USA teď skutečně bude mít důvod to Rusko nemít ráda.

Vestička
Vestička 13.10.2020 v 14:07

Příspěvek porušil pravidla diskuze, a proto byl odstraněn moderátorem.

ijcro
ijcro 13.10.2020 v 16:00

@Vestička:
Zárukou míru míru mohou být jen elity, odhodlané se bránit, dobře vyzbrojená armáda, fungující stát a správná propaganda pro semknuté obyvatelstvo. Ideologie, libo-li jaké barvy, je lepší sem netahat.

Tato diskuze byla uzavřena a není možno do ní vkládat nové příspěvky.