Pravidla diskuze a komentářů

Cílem Diskuze na Databázi knih je nabídnout prostor, ve kterém se mohou uživatelé setkávat a vyměňovat své názory a postřehy. Jsou zde vítáni i ti, kteří je chtějí pouze pročítat. Aby tento prostor mohl splňovat svůj účel, musí v něm platit určitá pravidla, stanovená provozovatelem.

Pokud některý z uživatelů nebude tato pravidla dodržovat, moderátoři si vyhrazují právo bez předchozího upozornění nevhodné příspěvky mazat. V případě hrubého nebo opakovaného porušování pravidel může provozovatel webu vkládání dalších příspěvků daného uživatele zablokovat úplně.

Základní principy udržitelné diskuze

- slušnost a dodržování zákonů
- nezneužívání prostoru ke spamování

Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskuzí k výhrůžkám, obtěžování, pomluvám a šíření nepravdivých informací. Příspěvky podněcující k násilí vůči konkrétním lidem nebo skupinám obyvatelstva a k rasové, etnické a náboženské nenávisti jsou zakázány. Do diskuze nepatří obscénní a vulgární příspěvky. Přitom nezáleží na tom, zda jsou vulgarity výslovné, nebo jsou "vytečkovány", či je obscenita vyjádřena "opisem". Provozovatel webu si spolu s moderátory vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

Je nepřípustné propagovat v diskuzích komerční produkty, weby, firmy a politické strany a hnutí. Vzhledem k tomu, že není možné předem přesně definovat, co ještě souvisí s diskuzí a co už je záměrná propagace, vyhrazují si moderátoři právo toto posuzovat ad hoc.

Diskuze jsou primárně určeny k výměně názorů uživatelů kolem knih, autorů a literatury, ne k distribuci informací z jiných zdrojů. Pokud příspěvek obsahuje odkaz (URL adresu) na jinou webovou stránku, vystavuje se jeho autor riziku, že příspěvek může být posouzen jako spam.

Komentáře a diskuzní příspěvky u knih

Do záložky Komentáře v detailu knihy patří uživatelův vlastní názor na již přečtenou knihu, případně na knihu, kterou se uživatel opravdu snažil, ale nakonec ji nebyl schopen celou dočíst! Pokud váš příspěvek obsahuje spoiler (prozrazení děje), je potřeba při vkládání komentáře zaškrtnout položku spoiler. Uživatelé, kteří knihu ještě nečetli, tímto budou na vyzrazení části děje předem upozorněni.
Odkazy (URL adresy) na jiné webové stránky sem nepatří.