Vestička

Profil

Poslat zprávu

statistiky

Aktivní: dnes v 00:20·poprvé 15.11.2019
Body: 223
Palce: 81 za komentáře ·113 ostatním
Hodnocení v bazaru: 1/0

Kdo jsem

Pozdrav rodnému kraji
F. Gellner
Den slunce je a vůně plný.
Oslněn kráčím krásou dne.
Obilím táhnou dlouhé vlny
po lánech půdy úrodné.

Můj rodný kraj! Chci v duši vtěsnat
požitek turisty a dost.
Vzpomínat hnusno. Dobře je snad,
že k srdci mému nepřirost.

Láskou jej nezdravím, leč smíchem. -
Mně vstříc po žluté silnici
jde měšťák s naduřelým břichem
se svojí tlustou samicí.

Dost možná : Zde se narodili
a žili v tupém štěstí svém.
Několik bytů zalidnili
životaschopným potomstvem.

A až kdys naplní svá léta,
pak spát zde budou v pokoji
a ještě vděčně ten kout světa
svou vlastní mrchou pohnojí.

Jiří Žáček
Na co jsou holky na světě
Na co jsou holky na světě?
Aby z nich byly Maminky,
aby se hezky usmály,
na toho kdo je malinký,
aby nás měl kdo pohladit
a povědět nám pohádku,
na to jsou holky na světě,
aby náš svět byl v pořádku.


Na co jsou kluci na světě?
Páni kluci jsou tu k tomu,
aby svět byl veselý.
Vystartují ráno z domu,
jako když je vystřelí.

Nevydrží chvíli v klidu,
píšou na zeď, kdo co je,
prozkoumají Antarktidu,
promění se v kovboje.

Na potoce staví jezy,
loví lvy a vorvaně,
vymýšlejí vynálezy,
chytí hvězdu do dlaně.

Neleknou se blesku,
hromu, nevadí jim mráz a led.
Páni kluci jsou tu k tomu,
aby se svět točil vpřed.

Jan Neruda
Jak směšné byly našich předků cepy,
když celý svět se zdvihl proti nim.
A hle, svět celý zdrtil vůdce slepý,
a táboru se klaněl věčnáý Řím.

J. V. Sládek
Kdo proti nám
Kdo proti nám , ten není s námi ,
byť jediný by vlas to byl,
kdo v nepřátel jej složil chrámy,
to krev už není našich žil.
My potřebujem mužů celých,
a v boji psotě vzdornou leb,
a myšlenku na čelech smělých,
a pohrdu pro cizí chléb.
My potřebujem velkých lidí,
co velkým bouřím vzdorují,
a z celé duše nenávidí,
a z celé duše milují.