Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika předpisů, a novelizuje deset dalších zákonů, zejména trestní řád, občanský soudní řád a zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů. Zákon rozšiřuje práva obětí trestných činů, zejména o právo na relevantní informace pro oběť trestné činnosti, posiluje pomoc obětem trestných činů, zejména tím, že vymezuje pojem odborné pomoci obětem, stanoví podmínky pro její poskytnutí i dobu, po kterou mají oběti právo na odbornou pomoc. Zákon také nově upravuje poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů od státu. Nová právní úprava dále reguluje činnost subjektů, které poskytují pomoc obětem trestných činů, a zavádí jejich povinnost akreditovat se pro poskytování služeb obětem trestných činů. Současně zákon představuje další z novel trestního řádu, ve kterém zejména rozšiřuje procesní práva poškozeného v trestním řízení a zavádí dosud neznámý institut tzv. předběžných opatření záležejících v různě formulovaných zákazech chování obviněného. Publikace obsahuje podrobný komentář nového zákona a související judikaturu. Komentář vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. dubna 2013 a z judikatury k této úpravě. Kniha je cennou pomůckou pro práci neziskových organizací poskytujících pomoc obětem trestné činnosti, soudců, přísedících, státních zástupců, policistů, kriminalistů, advokátů či ostatních pracovníků právní praxe. Podává informace i pro širší okruh zájemců o otázky postavení obětí trestných činů v České republice....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/17_/171905/zakon-o-obetech-trestnych-cinu-komentar-s-judikaturou-171905.jpg 51
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturouZákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou

2014 · Leges

978-80-7502-016-1

KoupitKoupit eknihu

Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou
Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou

2013 · Leges

978-80-87576-49-6