Vladimír Vondráček citáty

česká, 1895 - 1978

Citáty (16)

„K narozeninám je ustáleným zvykem přát si zdraví. Já ale myslím, že je lepší být mírně churav a šťasten, než být zdráv a nešťasten.“


„Lidská hloupost je všudypřítomná a je jako zemětřesení. Vlastně je horší, neboť zemětřesení vždycky pomine.“


„Některé léky zkoušíme na nejlevnějším pokusném zvířeti, tj. na sobě.“


„Práce je krásná. Nesmí se však stát výhradním účelem života.“


„Příroda si vybírá ze zábavy daň daleko vyšší, než by se odvážil vybírat stát.“


200g švestkových knedlíků je dávka stejně smrtelná jako několik miligramů skutečného jedu.“


Kdyby se mne kdokoli a kdykoli zeptal, co považuji pro člověka za nejdůležitější, bez váhání bych odpověděl, že emoce.“


Lékařství není obchod. Lékařství je pomoc bližnímu. Ale lékař je také bližní.“


Lidé často žijí v dojemné důvěře, že když vedou spořádaný život, tak nemohou onemocnět. Tak spravedlivá příroda bohužel není.“


ľudia nie sú čierni,alebo bieli,väčšina populácie sú rôzne odtiene sivej,a potom sú výnimoční jedinci,ktorí sú strakatí,alebo prúžkovaní


Padesátka je věk, ve kterém se člověk v poměrném mládí dožívá úctyhodného stáří.“


psychopati sú soľou a korením spoločnosti


Skupina, do které jsem patřil já, považovala školu za nutné zlo, kterého je nutné se zhostit s úspěchem, neboť vědomosti z některých předmětů jsou cenné a dobrá známka je výhodná, příliš vyniknout je však zbytečné. (Lékař vzpomíná (1895–1920))


Teprve později jsem přišel na to, že pozorovat tančící je stejně zajímavé jako pozorovat živočichy v zoologické zahradě. (Lékař vzpomíná (1895–1920))


Vždycky když si sedám na židli, obávám se že jí jedna noha chybí. Vždycky když má všechny, jsem příjemně překvapen.“


Za války se rakouský útlak stupňoval, „Markýz Gero“, arcivévoda Bedřich, řádil. Mareš při přednáškách mluvil mimo jiné o velkých organismech, které musí zahynout, jestliže se příliš rozpínají. (Lékař vzpomíná (1895–1920))