Václav Bělohradský citáty

česká, 1944

Citáty (14)

Ctnosti doby nenormální jsou neřesti doby normální.


Člověk je rušivý element každé organizace.


Člověk je starý, když se jeho život stává jen čekáním na příležitost říci něco předem připraveného.“


Demokracie je hledáním minima povinností a maxima svobody.


Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský fundamentalismus, který nepřipouští jiné než doslovné čtení posvátného textu. Druhým nepřítelem je nacionalismus, který podřizuje svobodu řeči mýtu o společném původu obyvatel státu. Třetím nepřítelem je expert, jehož názor se postupně stává jedinou zárukou legitimity zákonů. Tato redukce legitimnosti zákonů na názor experta ohrožuje dnes demokracii nejvíce.“


Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti starších lidí začínají být na obtíž.


Filozofie je určitá rétorika, určitý literární žánr, jehož cílem je probudit v člověku nedůvěru k vlastnímu všednímu dni.


Kýč je umění ovládané duchem věčnosti.


Moderní člověk se neosvobozuje od svých iluzí, ale od situace, která iluze vyžaduje.


My nejsme jedineční, neopakovatelní, jsme jedna z mnoha bytostí na této Zemi. Naše geny sdílíme se slony, opicí, se psem. Pocitu jedinečnosti, který křesťanství vybičovalo k absurdnosti, toho se musíme zbavit.


Opakovat se je stále snadnější a myslet je stále těžší.


Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět.


Představte si tu katastrofu, kdyby Číňané měli životní úroveň Spojených států.


Vítězství je vždycky něco jiného, než vítězové mínili.