Thomas Hobbes citáty

anglická, 1588 - 1679

Citáty (11)

Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho vědění moudrost.


Každý člověk má usilovat o mír, dokud je naděje na jeho dosažení. Není-li však možné míru dosáhnout, smí použít všechny možnosti a prostředky.


Koupel je pro mne vedle ženy největší rozkoš.


Lidé se milují nikoliv z lásky, ale ze strachu.


Lidská povaha je taková. Lidé i kdyby uznali, že mnozí jiní jsou vtipnější nebo výmluvnější nebo učenější, přece jen stěží uvěří, že je mnoho tak moudrých, jako jsou oni.


Množení je od přírody, ale lásku si vymysleli lidé.


Není podstatný rozdíl v moudrosti spravující domácnost a v moudrosti řídící stát; jen práce v podrobnostech je jiná.


Netoužit je nebýt živ, mít jen slabé záliby je tupost a mít vášeň ke všemu bez rozdílu je rozptýlenost neboli roztěkanost.


Osobnost se musí vědomě pěstovat a uvádět v řád, má-li odolat vlivům, které ji chtějí rozbít. Osobnost je tedy, spíš nežli něco stálého a ohraničeného, stálé úsilí o pevnou jednotu.


Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli věci.


Smích, tato křeč plic a obličejových svalů, je účinkem nepředvídaného a naprosto jasného poznání naší převahy nad jiným člověkem.