Rainer Maria Rilke citáty

rakousko-uherská, 1875 - 1926

Citáty (24)

… mějte trpělivost se vším, co ve vašem srdci ještě není vyřešené. Zkuste si zamilovat otázky samy o sobě, oblíbit si zamčené pokoje a knihy v cizích jazycích. Odpovědi nehledejte. Dnes vám je nikdo nedá, protože jste si je neprožili. Jde o to, všechno si prožít. Dnes si hlavně musíte prožít otázku. Potom snad jednoho vzdáleného dne postupně zjistíte, a možná si to ani nebudete uvědomovat, že prožíváte odpověď.


“Perhaps all the dragons in our lives are princesses who are only waiting to see us act, just once, with beauty and courage. Perhaps everything that frightens us is, in its deepest essence, something helpless that wants our love.” - Letters to a Young Poet


A ti, kteří se scházejí v nocích a jsou spleteni v kolébající se rozkoš, konají vážnou práci a hromadí sladkosti, hloubku a sílu pro píseň nějakého příštího básníka, který se objeví, aby vyřkl nevýslovná blaha… A ti, kteří žijí tajemství falešně a špatně (a je jich velmi mnoho), ztrácejí je jen sami pro sebe, a přece to dávají dál jako zavřený dopis, aniž to vědí…


Aby jedna lidská bytost milovala tu druhou, je zřejmě nejtěžší úkol ze všech. Všechno ostatní je pouhá příprava.


Chudoba je velká záře z nitra.


Jakápak vítězství?! Vydržet, to stačí!


Je dobré být sám, neboť samota je těžká: to, že je něco těžké, pro nás musí být o důvod víc, abychom to udělali.


Je jen jedna možnost, jak se dostat z ostrova na ostrov: nebezpečný skok, při němž riskujeme více než své nohy. Věčné přeskakování sem a tam je spojeno s nahodilostí a směšností, neboť stále dochází k tomu, že dva, kteří se k sobě chtějí přiblížit, skáčí na ostrov toho druhého současně, takže se setkají pouze ve vzduchu, a po tomto namáhavém výkonu jsou od sebe vzdáleni stejně jako před tím. Na tom není nic zvláštního; neuvědomujeme si totiž, že mosty od jednoho člověka k druhému, po nichž můžeme klidně a slavnostně přecházet, nejsou v nás, nýbrž za námi, tak jako na obrazech Fra Bartolomea nebo Leonarda da Vinci. Všechno rozdvojení a zmatení naproti tomu pochází z toho, že lidé hledají to, co je spojuje, v sobě samých, namísto aby to hledali ve věcech za sebou, ve světle, v krajině počátku a v krajině smrti.


Jediná cesta je ta ve vlastním nitru.


Každý den je začátkem života.


Krajšia ako jar, je moja žiarivá jeseň (o starobe)


Láska se skládá z toho, že dva osamělí se ochraňují, dotýkají se a spolu se baví.


Let everything happen to you. Beauty and terror. Just keep going. No feeling is final.


Nejviditelnější štěstí se nám dává poznat až v okamžiku, kdy je přijmeme do svého nitra.


Přestaň hledat odpovědi. Kdybys je našel, stejně bys podle nich nebyl schopen žít.


Připadá-li ti tvůj všední den ubohým, nestěžuj si na něj. Stěžuj si na sebe, že nejsi dost silný, abys přivolal svá bohatství. Tvořivému člověku není nic nuzné, ani žádné místo ubohé a lhostejné.


Sláva je souhrnem nedorozumění, která se nakupí kolem jména.


Štěstí je důsledkem moudrosti.


Třetí ve hře je ten, co není.


Udržet své vnitřní vědomí čisté a vědět, zda jsme schopni převzít zodpovědnost za své tvůrčí zkušenosti, tak jak existují ve své pravdivosti a absolutnosti: to je základ každého umění.


V dobrém manželství si partneři střeží svou samotu. Jakmile si uvědomí, že i mezi nejbližšími bytostmi stále existuje nekonečná vzdálenost, může z toho postupně vzejít nádherný společný život. Stačí, když budou milovat vzdálenost, která mezi nimi zůstává a která umožňuje, aby na pozadí širokého nebe... Vnímali druhého jako celého člověka.


Verše nejsou, jak myslí lidé, pocity, jsou to zkušenosti. Pro jeden verš musíme vidět mnoho cizích měst, lidí a věcí. Musíme mít vzpomínky na mnoho nocí lásky…


Všichni zemřeme na vlastní smrt.


Zapřísahám ty, kdo mě milují, aby milovali mou samotu.