Peter Berresford Ellis citáty

Peter Tremayne, Peter MacAlan · pseudonymy

anglická, 1943

Citáty (11)

"Namyšlenost je pouze znamením slabosti, neboť skutečný pán svého lidu je si svou silou natolik jist, že nemá potřebu ji ostatním neustále připomínat." (Druhá smrt)


„Člověk musí klást ty správné otázky, pokud chce dostat správné odpovědi. Potíž ovšem tkví v tom, že odpovědi na otázky, jež si nyní kladu, mi nedávají žádný smysl.“ (řekla Fidelma) „Z čehož nutně plyne, že ty otázky nejsou správné,“ ozval se znovu Conchobhar. (Ďáblova pečeť)


Ať je to zapovězené nebo ne, žádný zákaz nedokáže učinit, aby něco přestalo existovat. Mnoho věcí je zakázaných, ale neznamená to, že kvůli tomu nejsou pravdivé. (Ďáblova pečeť)


Láska k penězům je kořenem všeho zla. Paní temnot


Mír v této zemi neohrožuje samo náboženství, ale lidé, kteří náboženství využívají pro své zájmy. Rozhřešení vraždou


Nelze-li uspokojit rozum, poslechněme svůj instinkt. Paní temnot


Nikdo nemůže přimět druhého, aby se považoval za podřadnějšího. Když si člověk myslí, že ho ostatní pokládají za podřadnějšího, je to tím, že se tak cítí sám. (Zvon malomocného)


Říká se, že jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mladíci, starci a muži ve středním věku. (Vykoupení krví)


Válka pouze činí vítěze brutálními a poražené pomstychtivými. (Opat s mečem)


Všichni jsme vězni následků svých činů. (Vykoupení krví)


Žádná přírodní pohroma nestála lidstvo tolik životů, jako nesnášenlivost člověka vůči názorům někoho jiného. Údolí stínu