Kosmas citáty

česká, 1045 - 1125

Citáty (5)

Dobrým a zkušeným vždy se toužím líbiti, ale lidem nevědomým a mrzutým nebojím se nelíbiti.


Které věže, byť sebevětší, které hradby sebepevnější mohou odolati lásce a milence odloučiti? Nade vším vítězí láska.


Není pochoutkou maso ni omáčka ze vzteklých vlků.


Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci.


Sebevyžší hradby neodolají lásce a milence nemohou odloučiti.