Kosmas

česká, 1045 - 1125

Nahrávám...

Životopis

Kosmas, první autor česko-latinské literatury, se narodil okolo roku 1045 v rodině duchovního českého původu. Věnoval se kněžské dráze. Chronika Bohemorium (Kronika česká) je jediné dílo, o němž lze s jistotou říci, že jej napsal Kosmas.

Základní vzdělání získal Kosmas při pražském kostele, v Praze pak zůstal až do svých 29 let. Po roce 1074 odešel do ciziny, studoval v Lutychu. Po návratu domů se stal jako jáhen kanovníkem pražské kapituly, po svém vysvěcení na kněze 18. června 1099, jejím děkanem. Několikrát doprovázel pražské biskupy na jejich cestách do ciziny.

Kosmas byl ženat s Božetěchou. Manželství kněží v českých zemích byla v té době běžná. Kosmovu ženu známe z dvojverší, jímž Kosmas zaznamenal její smrt k roku 1117 do své Kroniky. Kromě toho je smrt Božetěchy zanesena i v olomouckém nekrologiu – seznamu zemřelých pořizovaném původně za účelem zádušních mší. Z manželství s Božetěchou měl Kosmas syna Jindřicha. Předpokládá se, že se jednalo o Jindřicha Zdíka, biskupa olomouckého. Tato verze však nebyla nikdy definitivně potvrzena ani přesvědčivě vyvrácena.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Carl Sagan

1934 - 1996