Jordanes citáty

italská, ? - 552

Citáty (2)

Když nyní výše zmíněný Philip - který byl se svým synem jediným křesťanským císařem před Konstantinem - vládl Římanům, v jeho druhém roce vlády se naplnil tisící rok trvání Říma. - spekulace o císaři Philippu Arabsovi (244-249 n.l.) (Jordanes-Getica I-XVI (89))


Zajímavá zpráva o starých Slovanech: "Poblíž levého hřbetu Alp, který se sklání k severu a počíná u pramenů Visly, přebývá početný lid Venethů, okupujíc velkou plochu země. Ačkoli jejich jména se dnes liší podle různých rodů a míst, přece jen se hlavně nazývají Sclaveni a Antes." (Jordanes, Getica, I.V (35))