Jiřina Prekopová citáty

česká, 1929 - 2020

Citáty (2)

Pravá autorita spočívá v etickém principu ctít druhého. Spočívá ale i v tom, že člověk zohlední podmínky a skutečné potřeby druhého.


V rodinném systému mají první místo rodiče a druhé děti. Když se dítě propracuje na první místo vedle matky a stojí mezi rodiči, působí jako červ v jablku.