Bernard Cornwell citáty

anglická, 1944

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (88)

... když svět žije v míru, znamená to, že někdo připravuje válku. - Smrt králů


... my pohané jsme křesťany nikdy nepronásledovali a neztrpčovali jim život. Věříme v různé bohy, proto uznáváme, že je věcí každého, kterého boha uctívá. Křesťané však zatvrzele trvají na tom, že je pouze jeden bůh, a jsou přesvědčeni, že je jejich povinností pronásledovat, proklínat, zotročovat nebo zabíjet každého, kdo s nimi nesouhlasí. A pak se nám ještě snaží namlouvat, že je to pro naše dobro. - Plamenonosič


... naše životy jsou jako plavba neznámým mořem, při níž nás občas omrzí klidné vody a mírné větry a pak nemáme jinou možnost než mocně strhnout kormidelní veslo a zamířit k tmavým mračnům, vzedmutým vlnám a vřavě nebezpečí. - Hořící země


... osud je všechno. Přadleny snovají své nitě a my vykonáváme jejich vůli, ať chceme nebo ne. - Poslední království


... proč nejsem někde na severu, kde jsou muži meče svobodní a kde je málo zákonů, zato hodně veselí a radosti ze života. - Píseň meče


... tomu, že vše řídí osud, jsem neochvějně věřil. - Páni severu


... vítězství se málokdy přikloní k tomu, kdo naslouchá svému strachu. - Smrt králů


...Jednou z vlastností, které nemohu vystát u křesťanů, je jejich obdiv vůči pokoře. Představ si, povýšit pokoru na ctnost! Pokora! Dokážeš si představit nebesa naplněná samými pokornými? Hrozná představa. Jídlo stydne, jak každý podává misku všem ostatním. Na pokoře není nic dobrého, Derfele. Zuřivost, vztek a sobectví, to jsou vlastnosti, které udržují svět v chodu... - Kronika válečníkova 1 - Zimní král.


..Merlin rád prohlašoval, že život je žertem bohů a žádná spravedlnost neexistuje. Musíš se naučit smát, řekl mi jednou, protože jinak by ses uplakal k smrti...


"Vidíš co dělá? Boří staré. Proč? Aby nám mohl vnutit své lacině pompézní pověry. Proč nemůže nechat na pokoji to, co je staré? Nestaráme se o to, jestli hlupáci chtějí uctívat tesaře, tak proč on se stará, koho uctíváme my? Čím víc bohů, tím lépe, říkám. Proč potřebuje urážet cizí bohy, aby vyzvedl svého vlastního? To přece nedává smysl."...


„Wyrd bid ful araed - Všechno řídí osud (Poslední království)“


A přesto, abych řekl pravdu, rozum a láska dnes málokdy jdou ruku v ruce spolu. (Sen noci svatojánské, III. 1. 138) - Blázni a smrtelníci


Ale stejně je to podivný způsob projevování lásky, když někdo žárlí, nemyslíš? - Píseň meče


Běžte, kulhejte, plazte se, jak kdo může, ale zmizte! - Plamenonosič


Cítil jsem se opuštěný bohy a v jednu chvíli se mě zmocnilo pokušení strhnout Thorovo kladivo z krku a hodit ho do ohně. Ale opatrnost mě zarazila. Potřeboval jsem pomoc bohů, ne jejich nepřátelství, a tak jsem raději amulet sevřel a modlil se. - Válka vlků


Člověk nemá nikdy říkat o svých nepravostech druhým, vyjma zločinů, které jsou tak velké, že je nelze zatajit. Ale pak je třeba o nich mluvit jako o něčem, co bylo nutné udělat pro blaho království nebo národa. - Píseň meče


Člověk nezbaví svůj dům vos tím, že bude zabíjet jednu po druhé, ale že najde jejich hnízdo a vypálí ho. - Válečníci bouře


Do této chvíle jsem své prokletí vnímal jen jako nejasnost hrozbu bez určitého tvaru, jako spirály hadího dechu na čepeli svého meče, ale teď se má obava zhmotnila v cosi tvrdého, chladného a deštivého jako čepel sama. - Válka vlků


Hněv vás může v těžkých chvílích držet při životě, ale jen to, nic víc. - Páni severu


Hněv způsobuje zatemnění mysli a vede ke krutostem. Meč králů


Chtěl jsem zahlédnout padající hvězdu, která ve chvíli své smrti krátce zazáří a pak pohasne. Hvězdy na temné obloze se však třpytily živé a ani jedna se k smrti neměla. - Válečníci bouře


Je to kouzlo. Slova jsou jako dech, vyřkneš je a jsou pryč. Ale písmo slova zachytí a nedovolí jim vyvanout. Můžeš jím zapsat příběhy, písně... - Bledý jezdec


Jistě, tomu jsem věřil. A taky jsem věřil, že orli snáší zlatá vejce, že víly tančí o půlnoci v našich botách a že měsíc je vyřezaný z dobrého sumorsaetského sýra. - Plamenonosič


Jsme dětské hračky unášené po řece směrem k jezeru zkázy a smrti. - Pohanský pán


Jsme divadelní společnost lorda komořího. Vyprávíme příběhy. Umíme na jevišti kouzla. Předvádíme, jak se sny stávají skutečností. Jsme přece herci. - Blázni a smrtelníci


Jsou doby, kdy nás trápí různí démoni, vkládají do našich duší pochybnosti a snaží se nám namluvit, že pokud jim nebudeme naslouchat, je náš osud zpečetěn. - Válečníci bouře


Každý den je všední, až jednou všedním přestane být (Smrt králů)


Kdybych jen věděl, jaká pravda se skrývá v tom, co jsem právě řekl, možná bych mlčel. Anebo možná ne. - Válka vlků


Když básníci mluví o válce, zpívají o hradbě štítů, o letících kopích a šípech, o čepeli narážející na štít, o padlých hrdinech a válečné kořisti, ale já jsem měl brzy přijít na to, že ve válce jde ve skutečnosti o jídlo. - Poslední království


Když půda polí ztěžkne vodou jarních dešťů, nastává čas zapřáhnout do rádla pár volů, pohnat je bodcem a připravit zem k setbě. Zvířátka však musí zabrat společně, proto jsou spojena jhem. To je výstižný obraz života, neboť jestliže nazveme jednoho volka Osudem, pak druhý nese jméno Přísaha. - Píseň meče