Petr Hadrava

česká, 1951

Populární knihy

/ všech 5 knih

Nové komentáře u autorových knih

Sféra Iohanna de Sacrobosco – středověká učebnice základů astronomie Sféra Iohanna de Sacrobosco – středověká učebnice základů astronomie

Přiznávám, že jsem to nečetl dopodrobna úplně celé, jelikož kniha obsahuje i velmi mnoho komentářů. Ale to hlavní jsem myslím přečetl a můžu se vyjádřit k jejímu obsahu. Kniha obsahuje jak původní latinsky text tak český překlad. Je zde i podrobný úvod do historického kontextu původní knihy a včetně těch komentářů z různých zdrojů. Vlastní text je velmi odborný, samozřejmě z pohledu geocentralismu. Nicméně mnoho definic a pojmů stále platí a běžně je používáme aniž bychom znali jejich starobylý původ s odkazy do antiky. Zaujalo mne, že text jakkoliv stručný a logicky zastaralý definuje i pojmy, které sice stále mají platnost, ale již se nepoužívají, alespoň ne úplně běžně. Asi nejsou tolik užitečné a praktické. Další postřeh je, že zřejmě v těchto dávných dobách, včetně antiky, znali vzdělaní lidé hvězdnou oblohu velmi dobře a podrobně. V citovaných básních je mnoho odkazů na velmi specifické znalosti, což je až zarážející. Tenkrát lidé žili o mnoho blíže přírodě než dnes, kdy ve městech není vidět na obloze téměř nic.... celý text
Tomas@S


Sféra Iohanna de Sacrobosco – středověká učebnice základů astronomie Sféra Iohanna de Sacrobosco – středověká učebnice základů astronomie

Vybírám z recenze (odkaz na ni dám, jak vyjde): V knize Sféra Johannese de Sacrobosco - středověká učebnice elementární astronomie Hadravovi představují samotnou Sacroboscovu knihu, její prameny a astronomické základy, stejně jako rukopisy, inkunábule a tisky. Jejich cílem však není připravit kritické vydání De sphaera. Odvolávají se na edici připravenou Lynnem Thorndikem, který použil jen několik rukopisů, ale správně poukazují na to, že pokusit se o kritickou edici textu by bylo jednak téměř nemožné vzhledem k rozsahu jeho rozšíření v rukopisech a tiscích, jednak vlastně zbytečné vzhledem k malému počtu různočtení, protože šlo o učebnici. Cílem je něco jiného, ani ne pouhé uvedení De sphaera a jeho překlad do češtiny. Jejich cílem je představit Sféru Johannese de Sacrobosca ve zvláštním českém kontextu. Tento aspekt však, a na to je třeba kriticky upozornit, není patrný ani z názvu knihy, ani z prvního vhledu do ní.... celý text
kirkous


Evropská jižní observatoř a česká astronomie Evropská jižní observatoř a česká astronomie

Tato kniha popisuje historii astronomie v ČR a spolupráci českých astronomů s Evropskou jižní observatoří. Podle mého názoru je zajímavá zejména pro fanoušky a nadšence do astronomie, ale pro běžného čtenáře není moc atraktivní. Osobně se domnívám, že to je trochu škoda. Podobně zaměřených knih od českých autorů není mnoho a pokud už nějaká kniha vyjde, tak je škoda promarnit její potenciál. V případě této publikace se domnívám, že se mohla mnohem více zaměřit na probuzení zájmu o astronomii, a nepůsobila tak suchopárně. Poznámka: Kniha je napsána dvojjazyčně, tzn. vlevo je český text a vpravo anglický text. Lze ji tedy použít i jako učebnici k procviční astronomických pojmů v angličtině.... celý text
parxelOndřejovská hvězdárna 1898-1998 Ondřejovská hvězdárna 1898-1998

Sborník jsem si zapůjčil kvůli starším historickým příspěvkům. Jako celek je to taková všehochuť, která mě dost zklamala. Člověk zde přijde sice k různým a zajímavým informacím, ale ty nejsou ozdrojované, dokonce chybí i jakýkoli seznam literatury. Po odborné stránce tedy bohužel to není moc použitelné. A pro laiky? Také ne. Je to taková příležitostná publikace, výroční publikace, která může někoho (především milovníka astronomie) potěšit, mně však moc nepřinesla.... celý text
kirkous