Olivier Sibony

1967

Populární knihy

Nové komentáře u autorových knih

Šum: O chybách v lidském úsudku Šum: O chybách v lidském úsudku

Kdekoliv existuje úsudek, tam je i šum. To by ještě nebyla tak překvapující informace, ale to, že je ho takové množství, už ano. Téma autoři podávají vyčerpávajícím způsobem, člověk si z knihy může odnést mnoho užitečného, ale vše má své meze a se zaváděním opatření proti šumu, bych zacházel opatrně, obzvláště s krajním případem zavádění pravidel a algoritmů (ze zkušenosti vím, že lidská důstojnost v tomhle případě často trpí nejvíce a následná nevole při dodržování pravidel, bývá někdy snad i namístě). Takže stále existuje celá řada případů, kdy není nad profesionální úsudek a nejlepší použití pravidel a algoritmů, je jejich nepoužití (v souvislosti s tímto tvrzením bych chtěl odkázat na knihu Tyranie metrik, která se problému věnuje podrobněji). Doporučing: přečíst (pokud možno paralelně s touto knihou) knihu Superprognózy / Umění a věda předpovídání budoucnosti, z které - v kontextu s Kahnemanovým výzkumem - pro mě vyplynuli až teď nové závěry.... celý text
Adam84


Šum: O chybách v lidském úsudku Šum: O chybách v lidském úsudku

Pozoruhodné informace o lidském uvažování a formování rozhodnutí, přesnosti forenzních věd, právní praxi v USA, zdravotnictví, managementu a řízení lidských zdrojů. K zamyšlení stojí i kapitola o lidské důstojnosti. Jak to bývá u propojení exaktních a společenských věd informace si navzájem občas odporují. Jedno přečtení knihy stačí. Pokud to má být učebnice jak nakládat se šumem v rozhodovacích procesech, je to přiliš rozvláčné, ale kratochvilné čtení. Možná že si opatřím nějakou literaturu ze které jsou citovány studie.... celý text
knih-o-mol


Šum: O chybách v lidském úsudku Šum: O chybách v lidském úsudku

Skvělá kniha, doporučuji. Nicméně nesouhlasím s preferencemi, prioritami autora, takže tím pádem i s některými odůvodněními, dedukcemi. Na druhou stranu autor často na jiné místě v knize se víceméně opravuje, zpřesňuje, takže celkový dojem je dobrý, jen pozor na vytrhávání části textu z kontextu celé knihy. Např. na jednom místě varuje před kotvou, na druhém místě doporučuje použít kotvu, která má v některých případech značné nevýhody. I když nesouhlasím s celkovým vyzněním knihy, např. zapomíná na fragilitu řešení nastaveného dle pravidel, lze jeho poznatky, doporučení postupu při projednávání vzít velmi vážně a v mnoha případech dojde ke zlepšení úsudku bez zjevných negativních důsledků. Nebo na to, že rozptyl diagnóz lékařů je sice do značné míry způsobem šumem, ale také tím, že v realitě lékaři reagují na praktické příklady, kde příčina nemusí být jen jedna, ani nemusí být jasné která je dominantní. Dále geografické odchylky mohou způsobovat žádoucí odchylky (krádež vody u řeky versus krádež vody na poušti). Osobně autor se v této knize přiklání na stranu centralizovaných řešení se všemi nevýhodami s tím spojenými. Aneb kniha popisuje komplexní problematiku, kniha je náročná na pozornost, pamatovat si kontext, ale svého úkolu se zhostili výborně. V knize se dozvíte proč, zde uvedu pro sebe výsledek doporučení, jak vést jednání, tzv. protokol dílčích hodnocení. 1. Na počátku procesu rozdělíte rozhodnutí do dílčích hodnocených oblastí. 2. Kdekoliv je to možné, budou se dílčí hodnocení provádět z tzv. pohledu zvenčí (u opakovaných rozhodnutí použijte relativní úsudek, pokud se škálou. - mají vyšší příjem oproti firmě, co jsme koupili) 3. Ve fázi analýzy se jednotlivá dílčí rozhodnutí provádějí co nejvíce nezávisle na sobě. 4. Při vlastním rozhodování posuzují účastníci každé dílčí hodnocení samostatně. 5. U každého dílčího hodnocení by měli účastníci stanovit svůj úsudek nezávisle (před seznámením s úsudky ostatních) a následně použít metodu odhad-diskuze-odhad. 6. Pro konečné rozhodnutí intuitivní úsudek nezavrhujte, ale odložte jej až na závěrečnou fázi. + být si vědom všech odhalených vlivů na úsudek (nálada, čas úsudku, zaujetí, kotvy...)... celý text
vladkuŠum: O chybách v lidském úsudku Šum: O chybách v lidském úsudku

Kniha ukazuje, že je veľmi ľahké dostať sa do problémov a naopak zbaviť sa ich, nie následkom zlovôle alebo dobromyseľnosti konkrétnych ľudí rozhodujúcich o Vašom osude, ale prostredníctvom šumu prítomného pri ich rozhodovaní. Až teraz som si uvedomil ako veľmi šum zasahuje do našich životov.... celý text
momo67


Šum: O chybách v lidském úsudku Šum: O chybách v lidském úsudku

Při rozhodování děláme dva druhy chyb, první z nich je zkreslení, kdy se na základě našich chyb a předsudků vychylujeme jedním směrem. Tím druhým jsou náhodné chyby, kdy jeden den vyhodnotíme určitou situaci tak, a druhý den se ve velmi podobné situaci rozhodneme třeba naopak. Zatímco o různých předsudcích se vede živá společenská debata, náhodné chyby, tedy šum, se často ignorují. Asi i proto si tento šum ve své nové knize vzal na paškál slavný izraelský psycholog Daniel Kahneman. Zaměřuje se především na přijímací pohovory v koporacích, kde i přes velké sebevědomí HR oddělení, jsou výsledky často téměř takové, jako kdyby se uchazeči vybírali losem. Dále pak na americké soudnictví, kde za stejný trestný čin můžete být potrestáni jednou pokutou a jindy mnohaletým vězením. Nezapomene ani na rozdíly v lékařských diagnózách, kdy už jde někdy opravdu o život. I když toto téma pro mě není úplně neznámé, Kahneman ho zpracovává velmi přehledně a důkladně, v některých ohledech mi určitě "otevřel oči". Nevynechá ani rady a strategie pro snížení šumu, dokonce se vyrovnává s nejčastějšími námitkami proti nim. Přesto jsem měl po nějaké době pocit, že než popularizační knížku, čtu učebnici, nebo korporátní příručku a občas se i trochu nudil. Proto bych Šum doporučil hlavně lidem, které téma zajímá, nebo opravdu potřebují snížit šum v rozhodování.... celý text
OldřichHanton