Ľubomír Lipták

slovenská, 1930 - 2003

Populární knihy

/ všech 26 knih

Nové komentáře u autorových knih

Mýty naše slovenské Mýty naše slovenské

Iste, uviesť historické otázky na pravú mieru je záslužná vec. Na druhej strane editori publikácie vychádzajú z pozitivistického chápania mýtov, ktoré naplno nerozumie dôležitej úlohe skutočných mýtov v starých spoločnostiach a dobrým dôvodom rozvíjania náhražkových "mýtov" v období formovania moderných národov. To, čo nazývajú autori ahistorickým nie je nesprávnou historickou interpretáciou; vôbec nevzniká z vedeckého historiografického záujmu. ... Prečo potrebujú národy svoje "historické mýty? Prečo máme tendenciu sa utiekať k falošným predstavám o minulosti? Kde sa berie potreba mať národných hrdinov? A prečo nám ich neponúka vlastná krásná literatúra? ... Ak by niekto vytvoril poctivú a vyzretú slovenskú fantasy, ktorá zaujme imagináciu Slovákov, možno by väčšmi pomohol demytologizovať slovenské dejiny a knihkupectvá by neboli pravidelne zaplavované novými tajnými dejinami Slovanov.... celý text
Misericordia


Mýty naše slovenské Mýty naše slovenské

Kto hľadá mýty v štýle boja boha Perúna s démonmi zimy alebo priehršť Velesových skutkov, tak je na zlej adrese. Kto hľadá mýty a povesti v zmysle Dobšinského národných rozprávok o sklenom vrchu a zakliatej panne, je opäť na zlej ceste. Kto hľadá povesti o sláve Samovej ríše a Svätoplukových prútoch je opäť na scestí. Nič z toho kniha neprináša. Dozvieme sa však veľa o slovenskej histórii a jej medzníkoch, osobnostiach či výnimočných centrách. No hlavne sa dozvedáme o tom, ako sa tieto skutočnosti stávali vrstvou kolektívnej pamäte, zbavenej faktografickosti a doplnenej prvkom tajomna, iracionálna a mytologizovania.... celý text
Miro.slav


Mýty naše slovenské Mýty naše slovenské

Kniha z dielne slovenských akademikov (historikov, etnológov, archeológov etc.) prináša v mnohom podnetné (a súčasné) témy na zamyslenie, resp. na ich kritické pre-myslenie. Autorom nejde o znehodnocovanie "národnej pamäti Slovákov", ale prezentovanie reálnych historických a etnografických faktov, vedúcich nepriamo ku konfrontácii s mýtickou "národnou identitou" jedinca (obzvlášť "Slováka-národniara"). V tomto zmysle má kniha (okrem bohatstva informácií a odkazov na zdroje) svoje dôležité poslanie: poukazovať na problém vytvárania falošného a naivného vlastenectva vystavaného na stereotypizácii a mýtoch o vlastnej "národnej výlučnosti" (či iných romantických reminiscencií z 19. storočia). PS: ...odmietanie kritického pohľadu na históriu vlastného národa a iracionálna (často agresívna) obrana národných mýtov, v istom zmysle odkazuje na pocit ohrozenia zo straty (na mýtoch sformovanej) kolektívnej identity, ktorá jej nositeľom, zdá sa, saturuje nedostatočnosť osobnej identity a integrity.... celý text
hyperionSlovensko v dvadsiatom storočí Slovensko v dvadsiatom storočí

Vďaka za Liptáka! Zaujímavo napísané, nenudí. Zrejme preto, lebo to nie je klasická učebnica, ale skôr esej o SK v 20. st. a aj kvôli množstvu dobových citátov.... celý text
Caput