Jan Klápště

česká, 1949

Populární knihy

/ všech 7 knih

Nové komentáře u autorových knih

Dějiny Česka Dějiny Česka

Celkově nevím jak přistoupit k hodnocení této knihy. Pokud člověk odhlédne od toho, že se jedná o další část řady Dějiny státu od NLN, tak se dle mého názoru jedná a velmi povedený sborník. Sami autoři již v úvodu vytyčují, že se jedná o jejich eseje na dané téma a to opravdu v knize je. Ale právě tím, že se jedná o část výše zmíněné řady má člověk trochu jiná očekávání. Například eseje na sebe vůbec nenavazují a spíše se snaží bořit mýty, než vykládat dějiny Česka.... celý text
Honza91


Jeden den ve středověku Jeden den ve středověku

Velmi zdařilá publikace.
Kabuky


Dějiny Česka Dějiny Česka

Velmi dobrá kniha.
KabukyDějiny Česka Dějiny Česka

Jazyk této knihy, obzvláště první kapitoly je pro člověka se standardním slovníkem zcela nepřístupný. Proč místo slova sdělit něco někomu použít konvenovat, to nechápu. V tom mě zachaňovala angličtina. Co se týká obsahu, jsou zde chvíle určitých aha momentů k pochopení souvislostí s tím jací jsme. Například Češi vs Němci a jejich nepřátelství, které zřejmě vzniklo z toho, že elity chtěli své občany vyburcovat k činům. Poté Židi a Němci. Domníval jsem se, že Němci byli ti zlí, co zplynovali Židy. Je to trochu jinak. Židy nikdo neměl rád a u nás se proti nim brojilo stejně jako v ostatních zemích. Nakonec přišli pečliví a důslední Němci a vyřešili to. Co mě též překvapilo, je kvalita lobování T. G. Masaryka pro existenci Československa. Za to ho uznávám. Stejně i přesto, že západní mocnosti v domění, že nebude 2. sv. válka se k nám otočili zády, my jsme to stejně opět udělali, tak že jsme získali své území nazpět a jako bonus jsme odstěhovali 3 miliony Němců. Bylo to dobře nebo špatně? Záleží na jakém kontinentě. V Indii to funguje, v Evropě to nefunguje, aby v jednom státě žilo více národností. Dále se mi určitě libí postřehy toho, že díky socialismu se zrovnoprávnila společnost, vznikly sociální jistoty a všeho se dostalo na všechny a nikdo nebyl nechán na holičkách. Druhá strana je likvidace lidí v průběhu daného režimu. Nicméně po 2. sv válce jsme komunisty zvolili a vůle lidí byla znárodňovat. Častokrát ale určený směr nabere jiný směr. Podobně jako Chomeiní v Íránu. Jak se dostal k moci? Lidé si ho zvolili a islámskou novou ústavu si sami odhlasovali. Co vidím, je ovšem to, že Rusové se nezměnili. V průběhu 20. století na nás tlačili ve vlastním zájmu a za pomoci zastrašování. A my jsme jim lezli do zadnice a tak jsme poté skončili špatně. Rusové se od té doby nezměnili. Doporučuji navštívit jejich sousedské země, tam vám povypráví o jejich bratrské pomoci, které většinou pomáhají padajícími bombami. Po přečtení této knihy hodnotím 20. století jako to nejbrutálnější a nejkrvavější a nejšílenější století celosvětových dějin.... celý text
bretislav8390


Čí je ta krajina? Čí je ta krajina?

Inspirativní kniha rozhovorů s významnou osobností české archeologie skýtá vhled nejen do titulní problematiky archeologického poznávání krajiny (a obecněji vztahu krajiny a času), ale ještě mnohem výrazněji do života a profesní minulosti hlavního protagonisty. V nechronologickém sledu líčí své rodinné kořeny na Turnovsku a Semilsku (včetně osudů několika pozoruhodných příbuzných - otce a strýce, kteří byli proslulými výtvarníky), dějiny a vývoj archeologického poznávání Mostecka (a v menší míře i dalších míst: Turnova, Černokostelecka, Prahy a Pražského hradu) a na rozsáhlém prostoru také rozvoj české a evropské archeologie 20. století, zejména té její části zaměřující se na středověk, včetně kariérních peripetií významných představitelů tohoto oboru se zvláštním důrazem na Klápšťovy nestory, kolegy a přátele. Četba jednoznačně přínosná a zajímavá, jen místy poněkud změťovitá. Troufám si říct, že by si text zasloužil zevrubnější redakční zásahy (jakkoli z hlediska jazykové správnosti neobsahuje žádné zásadní lapsy) a některé věty či celé pasáže přestrukturování do průzračnější, intuitivnější a čtivější podoby.... celý text
V_M