Koupit knihy

Zoltán Bedrna

slovenská, 1933 - 2019


Nahrávám...

Životopis

Bol popredný významný pôdoznalec. Patrí medzi zakladateľov koncepcie environmentálnych funkcii pôdy, antropizácie pôdy, paleopedológie na Slovensku. Jeho profesijné aktivity boli: Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd, mapovanie pôdnoekologických jednotiek, príhorská zonálnosť pôdy, živinový režim pôd Slovenska a sveta, garant výživy poľnohospodárskych pôd na Slovensku, zúrodňovanie pôd hnojením, reacidifikácia vápnených kyslých pôd, ekológia ochrany a využívania krajiny, antropizácia pôdy, hygiena pôdy a aberácia pôdy. Bol autorom a spoluautorom 173 vedeckých a odborných prác, 457 vedecko-populárnych prác, 144 publikovaných referátov z konferencií, 11 vysokoškolských skrípt, 42 knižných publikácií.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938
Wilbur Smith

1933 - 2021