vodní hospodářství

štítky

20 knih


Voda v České republice 95% Voda v České republice 2006, kolektiv autorů

Tato kniha je o vodě - tedy o mediu, které denně používáme jako samozřejmost. Opravdový význam si uvědomíme až tehdy, když z vodovodního kohoutku neteče, anebo když nám voda zaplaví majetek. Ani poté obvykle neuvažujeme ... více


Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 80% Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 2000, Dagmar Broncová-Klicperová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Aplikované pôdoznalectvo 40% Aplikované pôdoznalectvo 1988, Zoltán Bedrna

Obsah: Pôda a pôdny fond, Pôda v poľnohospodárstve, Pôda v zeleninárstve, záhradníctve a sadovníctve, Pôda v lesnom hospodárstve, Pôda a vodné hospodárstvo, Pôda v iných odvetviach národného hospodárstva, Pôda a životné... více
Za vodou po třech kontinentech 60% Za vodou po třech kontinentech 2023, Zbyněk Hrkal

ze zápisníku hydrogeologa více


Doporučení k péči o vodní zdroje v obcích % Doporučení k péči o vodní zdroje v obcích 2019, kolektiv autorů

Praktická doporučení pro zástupce obcí a širší veřejnost v oblasti hospodaření s vodou v obci a krajině. více


Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry 0% Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry 2018, Radovan Kopp

Metodika R19/2018. Certifikovaná metodika. více


Vodné dielo Hričov % Vodné dielo Hričov 1984, Pavel Martinický

História vzniku vodného diela Hričov, Projektová úloha, Úvodný projekt, Schvaľovací proces ÚP, Schválenie úvodného projektu, Technický projekt, Priebeh výstavby, Doba výstavby, Kontrola vykonávacích prác, Odchýlky od pro... více


Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice 0% Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice 2018, Radovan Kopp

Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice – metodika R20/2018. více


Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích 0% Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích 2018, Radovan Kopp

Sborník příspěvků ze závěrečného workshopu řešení projektu Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží. Workshop se konal v Brně 11.10... více


Základy správního práva a veřejné správy. Zvláštní část. 2. díl % Základy správního práva a veřejné správy. Zvláštní část. 2. díl 1994, Petr Průcha

Druhý díl učebnice zvláštní části správního práva, zabývající se správou vod, lesů, dopravy a telekomunikací, zemědělství, školství, zdravotnictví, kultury a konfesní správou. Připravil kolektiv akademiků z Právnické fa... více


Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 0% Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy 2016, Hana Mlejnková

Změny v krajině, způsobené stavbami vodních děl, mají zcela zásadní vliv na její další charakter a vývoj. Zatopení území kompletně mění charakter krajiny, způsob života a je často příčinou nenávratné ztráty kulturního a ... více


Rybářství ve volných vodách 0% Rybářství ve volných vodách 1995, Zdeněk Adámek

Publikace je zaměřena na charakteristiku volných vod a popis způsobů jejich rybářského obhospodařování a využívání. Hlavní pozornost je soustředěna na problematiku hospodaření na rybářských revírech včetně legislativníh... více


Než nastanou deště - Jak nakládat s vodou v krajině 0% Než nastanou deště - Jak nakládat s vodou v krajině 2014, Helena Králová

Publikace se stručně zabývá principy moderní protipovodňové ochrany. Uvádí konkrétní opatření, jak lépe nakládat s vodou tak, aby bylo možné předcházet suchu, záplavám i erozi půdy, obnovovat zdroje pitné vody a zároveň ... více


Vodohospodářský význam našich lesů na příkladu Beskyd 0% Vodohospodářský význam našich lesů na příkladu Beskyd 1953, kolektiv autorů

Sborník referátů přednesených na celostátní konferenci v Ostravici (Beskydy) na thema: "O změnách hospodářského způsobu v beskydských lesích s hlediska vodohospodářského". Rozebrány jsou beskydské poměry geologické a geo... více


Když nastanou deště: Co byste měli vědět o povodních 0% Když nastanou deště: Co byste měli vědět o povodních 1999, Helena Králová

Publikace vydaná po „prvních“ povodních na Moravě (1997) seznamuje čtenáře s příčinami a následky povodní a konkrétními radami, jak se jim bránit. více


Základy stavby rybníků a hospodářských nádrží % Základy stavby rybníků a hospodářských nádrží 1960, Jan Cablík

Vysokoškolská učebnice se zabývá projektováním, stavbou a údržbou rybničních nádrží z hlediska problematiky hydrologické, hydrotechnické a stavební, biologické i ekonomické. více


Voda pro všechny : vodárenské soustavy v ČR 0% Voda pro všechny : vodárenské soustavy v ČR 2006, Dagmar Broncová-Klicperová

Publikace navazuje na knihy Historie vodárenství a Historie kanalizací a snaží se nastínit nelehkou úlohu vodohospodářů zajistit obyvatelům naší země dostatek pitné vody. Vyšlo ve spolupráci s ČSVTS, s Českou vědeckotec... více


Uteče to jako voda 0% Uteče to jako voda 2020, Jindřich Duras

Kniha o zadržování vody v krajině. více


15 rokov vodného hospodárstva na Slovensku % 15 rokov vodného hospodárstva na Slovensku 1960, Juraj Furdík

Obsah: Význam hospodárenia s vodou, Vývoj organizácie vodného hospodárstva, Vodohospodárske činnosti a ich organizácia, Štátny vodohospodársky plán, Hydrológia vo vodnom hospodárstve, Výskum vo vodnom hospodárstve, Proje... více


50 let VHS Teplice - Vodohospodářské stavby Teplice % 50 let VHS Teplice - Vodohospodářské stavby Teplice 2007, Jana Urbanová

Výroční publikace vydání k 50. letům založení VHS - Vodohospodářských staveb Teplice. Neplatné ISBN 80-87019-02-4. více