sadovnictví

štítky

9 knih


Aplikované pôdoznalectvo 40% Aplikované pôdoznalectvo 1988, Zoltán Bedrna

Obsah: Pôda a pôdny fond, Pôda v poľnohospodárstve, Pôda v zeleninárstve, záhradníctve a sadovníctve, Pôda v lesnom hospodárstve, Pôda a vodné hospodárstvo, Pôda v iných odvetviach národného hospodárstva, Pôda a životné... více


Zahradnictví 2 0% Zahradnictví 2 1963, Anna Horynová

Publikace je určena především jako učebnice pro zahradnické učňovské školy. Obsahuje dva samostatné celky, květinářství a sadovnictví. Látka je probírána ve sledu určeném osnovami předmětů květinářství a sadovnictví. Po ... více


Most naděje a života / The Bridge of Life and Hope 0% Most naděje a života / The Bridge of Life and Hope 2015, Přemysl Veverka

Podtitul: Růžový Sad přátelství a míru Lidice (1955–2015) / Rose Garden of Peace and Friendship Lidice (1955–2015). Publikace vydaná k 60. výročí založení Růžového sadu přátelství a míru v Lidicích. Odborná publikace ... více
Sadovnická tvorba 1 0% Sadovnická tvorba 1 1989, Bohdan Wagner

Určeno pro posluchače fakulty agronomické, obor sadovnicko-krajinářský. Sadovnické úpravy v zájmovém území a krajině. Svazek 1 více


Krajinářské sadovnictví 0% Krajinářské sadovnictví 1970, Bohumil Kavka

Všestranně založená publikace vyčerpává v podstatě celou problematiku vytváření krajinářsko sadovnických úprav v kulturních oblastech. Zabývá se estetikou krajin, ochranou přírody, zahradnickým a sadovnickým umění, jakož... více


Praktické zahradnictví. Květinářství - sadovnictví 0% Praktické zahradnictví. Květinářství - sadovnictví 1966, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Sadovnická tvorba 2 0% Sadovnická tvorba 2 1990, Bohdan Wagner

Určeno pro posluchače fakulty agronomické, obor sadovnicko-krajinářský. Sadovnické úpravy v zájmovém území a krajině. Svazek 2 více


Sadovnictví pro odborná učiliště 0% Sadovnictví pro odborná učiliště 2001, Pavel Dvořáček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mandloně a jejich pěstování v ČSR 0% Mandloně a jejich pěstování v ČSR 1950, František Jirásek

Publikace, psaná se zvláštním zřetelem k asanačním potřebám jižní Moravy na podporu práce osídlenců. O mandloních ve vinicích, ovocných sadech a rodinných zahradách. S četnými původními ilustracemi. 72 stran, 20 stran... více