půda, hlína

štítky

34 knih

Česká biozahradaČeská biozahrada2000, Radomil Hradil

Tato publikace, vzniklá ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO, se zabývá otázkami, jak se mohou drobní pěstitelé dlouhodobě na svých zahrádkách obejít bez chemie a dosahovat zcela čistých a zdravých výpě... více


Tisíc akrůTisíc akrů2002, Jane Smiley

Farma Larryho Cooka v Iowě se v 70. letech stala největší usedlostí v okrese; pro rodinu ale znamená dřinu a odříkání. Larry je pyšný, že jeho půda už dosáhla vysněného tisíce akrů. Všechny proto šokuje, když se rozhodne... více


Kompost, půda, hnojeníKompost, půda, hnojení2007, Robert Sulzberger

Půda a výživa rostlin, všechny druhy hnojiva, příprava kompostu. Zpracování půdy, rytí, mulčování, zelené hnojení. Praktické rady pro zdravý růst: sled plodin, smíšená kultura, odborné založení kompostu, praxe hnojení př... více
Ekologie půdyEkologie půdy1970, Hana Šantrůčková

Ekologie půdy je moderní učebnice určená vysokoškolským i středoškolským studentům, učitelům základních a středních škol i odborníkům v oblasti ekologie a životního prostředí. Jejím cílem je podat ucelenou představu o pů... více


Půda, kompost, hnojeníPůda, kompost, hnojení1999, Eleonore Hohenberger

Podtitul: klíčem k prospívající zahradě je správná péče o půdu více


Půda planety ZeměPůda planety Země2012, Miroslav Kutílek

Půda vzniká působením klimatu, vegetace a půdních organizmů na mateční substrát, kterým může být hornina nebo její zvětralina přenesená vodou nebo větrem. Prostředí vzniku půdy je modifikované reliéfem terénu a v posl... více


Kompostování a péče o půduKompostování a péče o půdu1999, Miroslav Kalina

Materiály a místo ke kompostování. Druhy kompostů. Choroby, škůdci a plevele v kompostech. Péče o půdu. 110 stran, 16 obr.,17 tab. více


Hliněný panáčekHliněný panáček2017, Jiří Duchek

Kniha textů hrnčíře Jiřího Duchka o hlíně, keramice a vůbec hledání významu a hloubky ve zdánlivě obyčejných činnostech a věcech. Kniha je souborem reflexivních textů Jiřího Duchka, uměleckého keramika inspirovaného m... více


Živá půdaŽivá půda2019, kolektiv autorů

V českém prostředí unikátní publikace shrnuje informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. Podílel se na ní rozsáhlý kolektiv autorů z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ... více


Půda - naše bohatstvíPůda - naše bohatství2019, Radim Vácha

Kolektiv autorů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v.v.i. se v knize zabývá hlavními tématy spojenými s problematikou půdy, ať už se jedná o vymezení pojmů, degradací půdní struktury a jejími příčinami, vodou v p... více


Skleníkové plyny z půdy a zemědělstvíSkleníkové plyny z půdy a zemědělství2019, Miloslav Šimek

Panuje všeobecná shoda, že hlavní podíl na stálém zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře má pokračující využívání fosilních paliv v energetice, průmyslu a dopravě. Ovšem daleko méně už se ví o tom, že další... více


Bürkental / Rozvrat rodiny Kýrů / Raimund ChalupníkBürkental / Rozvrat rodiny Kýrů / Raimund Chalupník1968, A. Nor (pseudonym)

Souborné vydání tří Norových románů ze slezského prostředí v době po první světové válce. První z nich je kronikou slezské dědiny z doby poválečné pozemkové reformy, druhý zachycuje mravní úpadek selského rodu, který se ... více


Typy lesních půdTypy lesních půd1943, Antonín Němec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ekooptimalizační delimitace neobhospodařované půdy zemědělské krajinyEkooptimalizační delimitace neobhospodařované půdy zemědělské krajiny1990, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v komplexních pozemkových úpraváchMetodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v komplexních pozemkových úpravách2005, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1