Zdeněk Vojtíšek

česká, 1963

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. (* 22. února 1963) - religionista zabývající se především studiem kultů, sekt a nových náboženských hnutí. Je odborným asistentem na Katedře psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty UK, zakládajícím členem a mluvčím Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, která je považována za antikultovní hnutí. Je šéfredaktorem religionistického čtvrtletníku Dingir. Je také významným členem a kazatelem Církve bratrské.

Seznam děl:

• 1998 - Netradiční náboženství u nás
• 2004 - Encyklopedie náboženských směrů v České republice
• 2005 - Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství
• 2007 - Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět
• 2009 - Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968