Zdeněk Veselovský životopis

česká, 1928 - 2006

Životopis

Profesor Zdeněk Veselovský (26. srpna 1928 – 24. listopadu 2006) byl jedním z nejvýznačnějších českých zoologů. Dlouhou dobu vedl Zoologickou zahradu Praha. Je zakladatelem české etologie a autorem mnoha odborných článků a populárně naučných knih z oblasti zoologie a etologie.

Narozen v Jaroměři, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (1952), kde posléze pokračoval jako pedagog. V roce 1959 byl jmenován ředitelem pražské ZOO (nastoupil 1. července 1959), kteroužto funkci si podržel téměř 30 let do konce roku 1988. Předtím pracoval v pražské zoo jako zoolog.

V roce 1964 byl zvolen za generálního sekretáře Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad, v letech 1967–1971 pak vykonával funkci viceprezidenta a v letech 1971–1975 byl prezidentem této prestižní organizace. Za jeden z jeho největších úspěchů ve funkci ředitele pražské zoo je považována záchrana koně Převalského. V roce 1988 byl pro konflikt s komunistickými představiteli města Prahy na hodinu vyhozen, což mělo za následek protesty a spontánní bojkot pražské ZOO ze strany mnoha zoologických zahrad západního světa, který však brzy ukončila Sametová revoluce. Po roce 1989 pracoval pro Fyziologický ústav Akademie věd a přednášel kurzy z oblasti zoologie a etologie na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Byl žákem nositele Nobelovy ceny a zakladatele etologie Konráda Lorenze.

Prof. Zdeněk Veselovský zemřel dne 24. 11. 2006 v pražské motolské nemocnici po nedlouhé hospitalizaci na srdeční selhání.

V listopadu 2008 získal Cenu ministra životního prostředí, in memoriam „za celoživotní dílo v oboru zoologie a etologie a za obdivuhodnou aktivitu v činnostech podílejících se na záchraně živočišných druhů a propagaci zoologických zahrad jako vzdělávacích institucí.

Dílo:
Myslivec hospodaří na vodě, SZN, 1954
Světem zvířat. I. díl, Savci, SNDK, 1960 – spolu s Janem Hanzákem
Praobyčejná zvířata, Mladá fronta, 1964
Výlet do třetihor, Mladá fronta, 1969; 2. rozšířené a přepracované vydání, 1986
Zoo Praha: Umíte se dívat na zvířata?, Praha: Zoologická zahrada, 1971
Vždyť jsou to jen zvířata!, Mladá fronta, 1974
Hlasy džungle, Orbis, 1976
Sloni a jejich příbuzní, SZN, 1977
Všední den v pražské ZOO, Albatros, 1983
Tučňáci, SZN, 1984
Ptáci a voda, Academia, 1987
K pramenům Orinoka, Panorama, 1988
Šimpanz, Panorama, 1991
Chováme se jako zvířata?, Panorama, 1992
Rys, Panorama, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1992
Dobytí Tróje aneb Nejen sloni mají paměť, ISV, 1995
Tygr, Aventinum, 1997
Říše zvířat, Aventinum, 1998
Vydra, Aventinum, Třeboňská nadace pro vydru, 1998
Člověk a zvíře, Academia, 2000
Obecná ornitologie, Academia, 2001
Etologie. Biologie chování zvířat., Academia, 2005 (zdroj životopisu: česká wikipedie)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.