Vojtěch Martínek

česká, 1887 - 1960

Nahrávám...

Životopis

Vojtěch Martínek byl spisovatel, literární kritik, dramatik a osvětový a rozhlasový pracovník spjatý s Ostravskem.

Vojtěch Martínek se narodil jako syn zchudlého kožešníka. Proto již za studií na gymnáziu v Ostravě v letech 1900- 08 byl z velké části odkázán sám na sebe. Vydělával si psaním článků, povídek a básní do Ostravského deníku, Radhoště aj. pod řadou pseudonymů, od roku 1905 i literárních příruček např. Stručné dějiny literatury české - 1905, pod pseudonymem Václav Staněk, Přehledy dějin literatur slovanských od prvopočátků až po naši dobu - 1908 pseud. Pavel Modest.

V roce 1908 začal Vojtěch Martínek studovat na české univerzitě v Praze
filologii a filozofii, po roce však přešel na češtinu a němčinu. V roce 1912 pobyl jeden semestr na univerzitě v Bonnu. Po složení státních zkoušek na konci roku 1913 nastoupil na české gymnázium v Ostravě, kde učil až do svého odchodu do výslužby roku 1947.

V roce 1955 byl Vojtěch Martínek jmenován zasloužilým umělcem.

Vojtěch Martínek publikoval hlavně v Moravskoslezské revui, Novině, Slezském sborníku, Naší době, Rozpravách Aventina aj. Rovněž byl dramaturgem ostravského divadla a předsedou Moravského kola spisovatelů, předsedou Společnosti Petra Bezruče a po roce 1949 stál v čele ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz