knihtisk

štítky

63 knih


Kniha tajemství 75% Kniha tajemství 2010, Tom Harper (p)

V zasněžené vesnici v německých horách narazí mladá žena na pozoruhodné tajemství. Než je stačí komukoliv prozradit, sama beze stopy zmizí. Jediné, co po ní zůstalo, je obrázek záhadné středověké karty, která již po stal... více


Dračí kniha 79% Dračí kniha 2008, Matthew Skelton

V oddělení vzácných tisků oxfordské univerzitní knihovny se skrývá prazvláštní kniha. Je plná prázdných stránek, a přitom je drahocennější než všechny ostatní. Je neúplná, a přitom jsou nejváženější vědci ochotni podnikn... více


Spolkla mě knihovna 89% Spolkla mě knihovna 2017, Klára Smolíková

Dobrodružná výprava do historie knih a knihoven od oblíbené autorky Kláry Smolíkové. Schválně, jaká nejpodivnější věc se ti s knihou stala? Tak třeba Davida a jeho kocoura spolkla knihovna. Jen si to představ: v klidu s... více
Z historie evropské knihy 90% Z historie evropské knihy 1989, Pravoslav Kneidl

Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Také rádi navštěvujete staré knihovny, kde v obstarožních vyřezávaných stojanech odpočívají na policích neméně letité knihy? Čtenáře upoutají nejen vůní starého pergamenu nebo pa... více


Tajemství knihy 88% Tajemství knihy 1988, Leo Pavlát

Stručné dějiny písma, knihy, psacího náčiní, tisku, knihoven a knihovnických pomůcek. 32 s. barev. obr. příl. 2., přeprac. a dopl. vydání knihy, původně vydané nakladatelstvím Albatros v r. 1982 jako neprodejná prémie... více


Co zavinil Gutenberg 95% Co zavinil Gutenberg 1975, Ludvík Souček

Naučná kniha o dějinách písma a tisku, doprovázená výběrem názorných ilustrací a fotografií. více


Člověk, média a elektronická kultura 69% Člověk, média a elektronická kultura 2000, Marshall McLuhan

Kniha proslulého kanadského teoretika médií a sociologa kultury Herberta Marshalla McLuhana (1911–1980) přináší reprezentativní výbor z jeho celoživotního díla, zaměřeného na analýzu masové elektronické kultury a komunik... více


Písmo - pamäť ľudstva 82% Písmo - pamäť ľudstva 1994, Georges Jean

História písma je príbeh starý 6000 rokov. Jej rozhodujúce epizódy sa odohrávali na území rozprestierajúcom sa od brehov Tigrisu a Eufratu až k brehom Egejského a Stredozemného mora. Rydlo, trstina, dláto, pero: nástroj ... více


Mistr z Mohuče 74% Mistr z Mohuče 1972, Friedrich Rosenfeld

Dobrodružný příběh vynálezce knihtisku J. Gutenberga. více


Poselství papíru 87% Poselství papíru 1999, Richard Khel

Autor pojímá papír jako paměť lidstva, a to nejen jako prostředek k zapsání a uchování celých literárních děl, ale také jako nositele jednotlivých nápadů, myšlenek, poznámek, vzkazů v nejrůznějších podobách. Okrajově se ... více


Moderní knihařství 87% Moderní knihařství 1999, Jindřich Král

Odborná publikace o knihařství od řemeslných vazeb a knihařských výrobků po průmyslové vazby a popis technologií, materiálů a strojů. více


Pět století českého knihtisku 60% Pět století českého knihtisku 1968, František Horák

Representativní publikace vydaná u příležitosti 500 let českého knihtisku, podává ve stručnosti jeho vývoj až do současnosti. Česky - rusky - německy - anglicky. více


Černé umění očima básníků 100% Černé umění očima básníků 1968, * antologie

Výbor z básní vztahujících se tematicky ke knihám, knihařství a tiskařství, onomu „černému umění“, byl vydán při příležitosti polygrafických jubilejí v letech 1968 a 1969. Sestavil a k tisku připravil Alois Caletka. více


Z dějin knižní vazby 100% Z dějin knižní vazby 1959, Pavlína Hamanová

Od nejstarších dob do konce 19.století. Monografie, zpracovaná na základě studia našich sbírek, zachycuje vývoj knihvazačského umění a jeho rozkvět v jednotlivých uměleckých údobích a v různých zemích. Doplněno četnými ... více


Od rukopisu ke knize a časopisu 70% Od rukopisu ke knize a časopisu 1968, Jaroslav Šalda

Příručka soustřeďuje ve zhuštěné formě co nejvíce praktických rad a údajů pro autory knih, přispěvatele časopisů, redaktory a nakladatelské pracovníky, pracovníky tiskových a náborových oddělení průmyslových a obchodních... více


Jiří Melantrich z Aventýna 70% Jiří Melantrich z Aventýna 1991, Jiří Pešek

Životopis českého knihtiskaře Jiřího Melantricha z Aventýna. více


Počátek českého knihtisku 100% Počátek českého knihtisku 2018, Kamil Boldan

Publikace našeho předního odborníka na počátky knihtisku a tzv. inkunábule (prvotisky) objasňuje historické souvislosti založení první plzeňské tiskárny ve druhé polovině 15. století a na pozadí evropské typografie 15. s... více


Poddat se nemíním 100% Poddat se nemíním 2019, Vojtěch Klimt

Kniha detailně mapuje tiskařskou činnost dědečka a tatínka básníka a písničkáře Karla Kryla v Novém Jičíně a Kroměříži. V duchovním prostředí této tiskárny Karel Kryl vyrůstal a knihy zde tištěných autorů utvářely jeho p... více


Jak se dělá kniha 100% Jak se dělá kniha 1957, Vladimír Thiele

Vtipným slovem, ve dvaadvaceti kapitolách provádí autor mladého čtenáře dlouhou cestou, kterou prochází rukopis, než se dostane jako hotová kniha na knihkupecký pult do prodeje. Začátek cesty je u spisovatele, pak prochá... více


Černé na bílém 80% Černé na bílém 1946, Michail Iljin (p)

Zajímavé příběhy písma a knihy. více