Koupit knihy

Vojtěch Kolman

česká, 1975


Nahrávám...

Životopis

Vojtěch Kolman působí od roku 2002 na katedře logiky UK FF v Praze, kde přednáší formální logiku, historii logiky a filosofii matematiky. Akademický rok 2004/05 strávil jako stipendista nadace Alexandra von Humboldta na universitě v Lipsku u prof. Pirmina Stekelera. Badatelsky se specializuje na témata z analytické filosofie a filosofie jazyka, s důrazem na jejich vztah k filosofii tradiční, zejména klasické německé. Publikoval řadu statí, překladů a odborných polemik v našich i zahraničních periodikách. Vedle knihy Logika Gottloba Frega (Filosofia 2002), oceněné Bolzanovou cenou, nejvyšším oceněním rektora pro rok 2002, je editorem sborníků Možnost, skutečnost a nutnost (Filosofia 2005) a From Truth to Proof (UK FF 2006). Jeho dosud nejvýznamnějším textem je habilitační práce Filosofie čísla.(zdroj životopisu: Kolman, Vojtěch. Filosofie čísla. Praha: Filosofia, 2008.)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019
Karel Čapek

1890 - 1938