Svatopluk Herc životopis

česká

Životopis

Mgr. Bc. Svatopluk Herc je pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Zabývá se moderním hospodářstvím a sociálními dějinami českých zemí. (zdroj životopisu: https://biblio.hiu.cas.cz/reco...)

Ocenění