Koupit knihy

Sáva Heřman

česká, 1926


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Sáva Heřman (* 21. 5. 1926 Rychvald) je český slavista, balkanolog, učitel čínských studentů češtině.
Vědecky byl zaměřen na bulharštinu a lingvistickou balkanistiku i obecnou problematiku jazykových kontaktů a jazykových hranic vůbec.
Po maturitě na reálném gymnáziu v Pardubicích studoval v letech 1945-50 filologii a anglistiku na filozofické fakultě UK v Praze a mezitím 1948-49 Historicko-filozofickou fakultu Sofijské univerzity; roku 1953 získal na UK titul PhDr. Po ukončení studií pracoval kmenově jako odborný asistent na katedře slavistiky Filozofické fakulty UK, obor balkanistika a makedonistika (1950-88), delší dobu též jako knihovník V letech 1955-57 působil jako lektor češtiny na Pekingské univerzitě, 1958-59 vedl lektorát na univerzitě v Sofii, 1964 na univerzitě v Bělehradě. V letech 1970-71 vyučoval češtinu, bulharštinu a makedonštinu na Istituto Universitario v Neapoli, zpočátku jako lektor, od zimního semestru 1970/71 jako mimořádný profesor slovanských jazyků. V letech 1972-88 byl zaměstnán na FF UK jako knihovník. Od roku 1990 opět přednáší na katedře slavistiky a na katedře politologie FF UK.(zdroj životopisu: https://www.phil.muni.cz/li...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: