Koupit knihy

Šárka Gjuričová

česká, 1946


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Šárka Gjuričová (*1946). Psycholožka. Vystudovala psychologii na FF UK Praha, ještě jako studentka se rok učila u prof. Zdeňka Matějčka. Po promoci nastoupila na nově otevřenou Dětskou psychiatrickou kliniku ve FN Motol, pracovala postupně také na dětské neurologické klinice a na psychiatrické ambulanci.
Jako žačka MUDr. Jana Špitze se podílela na rozvoji rodinné terapie, společně založili Centrum rodinné terapie ve FN Motol. V 90. letech minulého století si doplnila vzdělání stáží ve Velké Britanii a v rámci stipendia Family Therapy Networker University of Illionois, USA. Řadu let působila jako externí lektorka na FF UK Praha, kurs gender a psychologie.
Od roku 1991 se podílí na tvorbě programu Institutu rodinné terapie Praha, od 1998 má na starosti řízení programu komplexního vzdělání v rodinné terapii.
Aktivně se podílela na odborných aktivitách rodinných terapeutů, zúčastňovala českých sympozií rodinné terapie, patřila ke zvaným aktivním účastníkům Evropských kongresů rodinné terapie.
V letech 1997- 2004 měla příležitost působit jako česká reprezentantka v rámci tvořících se struktur Evropské asociace rodinné terapie EFTA. S Jiřím Kubičkou napsali příručku Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy, 2. vydání vyšlo v Gradě 2009, kromě toho publikovala řadu menších prací.
Je členkou výboru České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, výboru sekce rodinné terapie.
Působí spolu s Leou Brodovou v rámci Centra rodinné terapie ve FN Motol a jako lektorka, trenérka a supervizorka v rámci Institutu rodinné terapie Praha.(zdroj životopisu: http://www.rodinnaterapie.cz/phdr-sarka-gjuricova/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882