Robert Zbíral životopis

česká

Životopis

Absolvent práv na Právnické fakultě Univerzity Palackého a politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Zabývá se zejména právními a politickými rozměry evropského integračního procesu.
Působí na Katedře politologie a společenských věd Právnické fakulty UP v Olomouci, v současnosti ve funkci vedoucího katedry.

Dosud v ČR publikoval dvě knihy a mnoho odborných článků, několik textů včetně jedné knihy ve spoluautorství vydal též v zahraničí. (zdroj životopisu: obal knihy)

Ocenění