Radka Závodská

česká

Nahrávám...

Životopis

Vystudovala obor učitelství matematiky a biologie na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Disertační práci v oboru Fyziologie a vývojová biologie obhájila na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Šest let učila na Střední zemědělslé škole v Nových Hradech. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, kde přednáší základy buněčné biologie a zabývá se didaktikou biologie. Podílí se na výzkumu biologických rytmů hmyzu v Entomologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR.