Petr Chrdle

česká, 1946

Nahrávám...

Životopis

Původní profesí elektrotechnický inženýr a kandidát technických věd. 1990-1994 byl tajemníkem senátu Mezinárodní akademie věd San Marino, od roku 1992 řídí svoji Kongresovou a vzdělávací agenturu a stejnojmenné nakladatelství Kava - Pech, přičemž používá v mezinárodních stycích esperanto jako rovnoprávný jednací jazyk vedle češtiny, němčiny a angličtiny.
Věnuje se intenzivně esperantu, od roku 1989 je nepřetržitě členem výboru Světového esperantského svazu (UEA), ve volebním období 1998-2001 byl jako první Čech v historii UEA členem jejího prezidia. Od roku 1997 je členem zkušební komise Mezinárodní ligy učitelů esperanta. Ve své knize profesia uzo de Esperanto kaj giaj specifaj trajtoj (Profesionální využívání esperanta a jeho specifické rysy, Kava - Pech, 1995) shrnul své zkušenosti z praktických aplikací esperanta v podnikání. Nyní připravuje její druhé rozšířené vydání.

Zdroj životopisu: Esperantem za tři měsíce

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905