pro samouky

štítky

64 knih


Angličtina (nejen) pro samouky + klíčAngličtina (nejen) pro samouky + klíč2011, Ludmila Kollmannová

Nové, revidované, upravené a doplněné vydání oblíbené učebnice angličtiny, která je vhodná nejen pro samouky, ale také pro školy a kursy. Přístupnou formou vede naprosté začátečníky a falešné začátečníky k osvojení zákla... více


Španělština pro samoukyŠpanělština pro samouky1995, Libuše Prokopová

Oblíbená učebnice pro samouky v novém zpracování zaměřené na všechny španělsky hovořící země, především na Španělsko. Důraz je kladen na: . aktivní užívání španělštiny . schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích... více


Finština nejen pro samoukyFinština nejen pro samouky2008, Hilkka A. Lindroos

První učebnice finského jazyka pro Čechy nabízí v 31 lekcích úplné základy současné finštiny. Je určena především pro tradiční výuku pod vedením učitele, který může dále doplňovat a rozvádět i to, co – ve snaze pojmout d... více
Ruština nejen pro samoukyRuština nejen pro samouky2002, Věra Nekolová

Školám (základním, středním i vysokým), jazykovým kursům pro mládež i pro dospělé a hlavně samoukům je určena nová učebnice současně spisovné ruštiny. Vytrvalý uživatel si osvojí základy ruského hláskosloví, výslovnosti ... více


Francouzština pro samoukyFrancouzština pro samouky1992, Miroslav Pravda

Učebnice obsahuje ve 35 lekcích základy francouzského jazyka a umožní dohovořit se v běžných situacích denního života. více


Němčina pro samoukyNěmčina pro samouky1982, Veronika Bendová

Jak z názvu vyplývá, je tato učebnice určena těm, kteří se chtějí pokusit o samostatné studium německého jazyka bez pomoci učitele. Nezbytnými pomůckami jsou klíč ke cvičením a zvukové nahrávky, bez nichž by práce s učeb... více


Italština pro samoukyItalština pro samouky2006, Jarmila Janešová

Oblíbená učebnice pro samouky v novém zpracování přináší základní znalosti italské mluvnice, slovní zásoby (v rozsahu asi 2500 slov ), frazeologie a výslovnosti. Důraz je kladen na: aktivní užívání italštiny schopnost... více


Němčina pro samoukyNěmčina pro samouky2004, Eva Hereinová

Naučte se německy populární přímou metodou, s opakováním i humorem! Osvojte si slovní zásobu, která vám vystačí nejen na dovolenou.Naučte se správnému používání jazyka a základům německé gramatiky s pomocí 2 audio CD, kt... více


Chorvatština nejen pro samoukyChorvatština nejen pro samouky2009, Hana Jirásková

První česká učebnice chorvatštiny přináší kompletní přehled chorvatskégramatiky, poznámky k výslovnosti, bohatou slovní zásobu (v rozsahu zhruba 3000 slov), nejčastější frazeologii a konverzační obraty. Texty v učebnici ... více


Angličtina pro začátečníky a samoukyAngličtina pro začátečníky a samouky2012, Štepánka Pařízková

Tato učebnice je určena každému, kdo se chce naučit krásný celosvětově rozšířený jazyk, bez jehož znalostí se už dnes žádný moderní člověk téměř neobejde. Krok po kroku se zde seznámíte se základními gramatickými pravi... více


Francouzština nejen pro samoukyFrancouzština nejen pro samouky2007, Miroslav Pravda

Aktualizovaná a doplněná verze oblíbené učebnice určené samoukům, účastníkům jazykových kurzů, studentům i „věčným“ začátečníkům, kteří si potřebují osvěžit své znalosti. Učebnice má 35 lekcí a každá obsahuje úvodní text... více


Angličtina pro samoukyAngličtina pro samouky1966, Libuše Bubeníková

Tato učebnice vás ve 30 lekcích seznámí bez pomoci učitele se základy anglického jazyka a umožní vám dohovořit se anglicky v nejběžnějších situacích každodenního života. Učebnici doplňuje v příloze klíč ke cvičením a abe... více


Němčina pro samoukyNěmčina pro samouky1968, Štěpán Zapletal

Tato učebnice Vás seznámí ve 34 lekcích bez pomoci učitele se základy německého jazyka a umožní vám dohovořit se v nejběžnějších situacích každodenního života. Učebnici doplňuje mluvnický přehled, abecední německo-český ... více


Francouzština pro samoukyFrancouzština pro samouky2006, Vlasta Borovanová

Jazykový kurz francouzštiny určený především dospělým samoukům - začátečníkům je doplněn samostatnou cvičebnicí a 2 CD s nahranými texty, dialogy a cvičením. více


Němčina nejen pro samoukyNěmčina nejen pro samouky2018, Lucie Zemanová

Učebnice němčiny vhodná pro samostudium je doplněna klíčem ke cvičením, německo-českým slovníkem a CD-MP3.Učebnice určená začátečníkům obsahuje celkem 25 lekcí s úvodním článkem, přehledem slovní zásoby, výkladem gramati... více


1