Peter Jilemnický

Petr Jilemnický pseudonym

česká, 1901 - 1949

Nahrávám...

Životopis

Peter Jilemnický byl prozaik českého původu působící na Slovensku, představitel sociální prózy a socialistického realismu.

Peter Jilemnický absolvoval základní školu v Kyšperku, střední hospodářskou školu studoval v Chrudimi. V roce 1921 externě odmaturoval na učitelském ústavě ve slovenských Levicích.

V roce 1922 vstoupil do komunistické strany. V letech 1923 – 26 pracoval jako učitel na Kysucích. V roce 1926 odešel do Sovětského svazu, kde vystudoval na Státním ústavu žurnalistiky v Moskvě. Od roku 1930 pracoval jako učitel na několika školách na Slovensku. Před tím byl rok redaktorem deníku Pravda.

V letech 1939 – 42 žil v protektorátu Čechy a Morava, od roku 1943 do konce války byl vězněn za protifašistickou činnost. Po osvobození krátce pracoval jako úředník, po únoru 1948 nastoupil jako kulturní atašé v Moskvě, kde působil až do své předčasné smrti.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Charles Darwin

1809 - 1882