rolnická povstání

štítky

21 knih


Země mrtvých nadějí 89% Země mrtvých nadějí 2019, Christopher John Sansom

Léto roku 1549. Dva roky po smrti Jindřicha VIII. se Anglie propadá do zmatku. Dědici trůnu, Eduardovi VI., je pouhých jedenáct let. Jeho strýc Edward Seymour, vévoda ze Somersetu, za něj vládne v postavení lorda prote... více


Broumovská rebelie 76% Broumovská rebelie 1997, Jaroslav Čechura

Rolnické povstání z roku 1680. Na podkladě podrobného studia pramenů autor rozebírá průběh nevolnického povstání, příčiny a motivace jednání jeho účastníků i vůdčích postav a pokouší se dobrat poněkud netradičního obr... více


Železná koruna II - Kovář z Řasnice 95% Železná koruna II - Kovář z Řasnice 1967, Václav Kaplický

Nespokojenost, rozhořčení a odhodlanost poddaného lidu v Čechách donutily císaře Leopolda I., aby roku 1680 vydal v Pardubicích robotní patent, v němž učinil nevolníkům jisté ústupky. Zůstaly však jen na papíře a krutý ú... více
Rebelie 40% Rebelie 1975, Josef Petráň

Deníkové záznamy svědka událostí, fürstenberského sekretáře a knihovníka Johanna Ferdinanda Opize, doplněné dalším bohatým pramenným materiálem, se staly podkladem historické reportáže o velkém nevolnickém povstání r. 17... více


Rajisino utrpení 87% Rajisino utrpení 1926, Henry Greville

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dunivý krok 47% Dunivý krok 1951, Peter Jilemnický

Sociální román, který líčí počátky nového života na sovětské vesnici a těžký boj, který museli vybojovat uvědomělí rolníci s kulaky o jeho uskutečnění a zpevnění. více


Jednou za slunovratu 80% Jednou za slunovratu 1953, Bohumír Strnadel

Románové zpracování sedlácké vzpoury na severovýchodní Moravě. více


Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel prvý, Dejiny 80% Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel prvý, Dejiny 1953, Daniel Rapant

Prof. D. Rapant vo svojom dnes už klasickom diele Sedliacke povstanie na východnom Slovensku v roku 1831 (vydané v troch dieloch: prvý diel venovaný histórii, druhý a tretí diel venovaný dokumentom) prezentuje jednak prí... více


Boje venkovského lidu v období temna 40% Boje venkovského lidu v období temna 1953, Josef Kočí

Povstání nevolníků v XVII. a XVIII. století. Historická studie podává všeobecně srozumitelným způsobem, přehled bojů našeho venkovského lidu od husitských válek až po dobu národního obrození. Ukazuje, jak po celé toto... více


Život Ondry Foltýna, slezského rodáka a statečného člověka 80% Život Ondry Foltýna, slezského rodáka a statečného člověka 2003, Milan Šmerda

Život Ondry Foltýna z pera Milana Šmerdy je nejen pronikavou sondou do každodennosti poddaného obyvatelstva na Těšínsku ve druhé polovině 18. století, ale také poutavým příběhem o tom, co vše obnášelo stát se v Habsbursk... více


Nevolnické povstání v Čechách 1680 0% Nevolnické povstání v Čechách 1680 1965, Jaroslav Kašpar

Autor provedl kritickou revizi výsledků staršího bádání. Opíral se jak o novou metodologickou výzbroj, tak o vlastní rozsáhlé archívní výzkumy. Jeho práce tvoří první, nezbytnou etapu bádání o roce 1680; na jejímž základ... více


Odboj nevolníků na Frýdlantsku 1679-1687 0% Odboj nevolníků na Frýdlantsku 1679-1687 1965, Josef Kočí

Příspěvek k povstání nevolníků v Čechách v roce 1680 Tato kniha ukazuje pohled marxistické historiografie na selské rebelie v osmdesátých letech 17.století. Úvod hodnotí dosavadní poměrně chudou historiografii. Pot... více


Selské povstání na Mělnicku roku 1680 0% Selské povstání na Mělnicku roku 1680 2018, Eduard Sitař

Milovníkům historie přináší kniha nejen ucelený pohled na problematiku, která takto nebyla dosud nikdy zpracována, ale i řadu zajímavých odhalení. V publikaci jsou poutavě s využitím dochovaných pramenů zachyceny příčin... více


Prameny k nevolnickému povstání v roce 1680 % Prameny k nevolnickému povstání v roce 1680 1986, Eliška Čáňová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách 0% Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách 1980, Marie Vojtíšková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Barva jeřabin 0% Barva jeřabin 2008, Richard Sobotka

Povstání Valachů v letech 1620-1644 více


Roľnícke povstanie 1831 0% Roľnícke povstanie 1831 1984, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pod Dóžovou zástavou 0% Pod Dóžovou zástavou 1951, József Eötvös

Historický román "Pod Dóžovou zástavou" (pôvodný titul je "Uhorsko roku 1514") je popri "Dedinskom notárovi" najvýznamnejšie Eötvösovo dielo. Dielo je vrcholom jeho politickej a umeleckej činnosti inšpirované búrlivými u... více


Dva příspěvky k dějinám selských bouří a selského poddanství v XVII. století % Dva příspěvky k dějinám selských bouří a selského poddanství v XVII. století 1893, Antonín Rezek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Anglické povstání roku 1381 0% Anglické povstání roku 1381 1952, Rodney Howard Hilton

Historická studie podává rozbor feudálního zřízení v Anglii a zachycuje příčiny i průběh velkého selského povstání r. 1381, které bylo příznakem hluboké krize feudalismu a uspíšilo jeho konečný rozklad, třebaže bylo krva... více