rolnická povstání

štítky

20 knih


Země mrtvých nadějíZemě mrtvých nadějí2019, Christopher John Sansom

Léto roku 1549. Dva roky po smrti Jindřicha VIII. se Anglie propadá do zmatku. Dědici trůnu, Eduardovi VI., je pouhých jedenáct let. Jeho strýc Edward Seymour, vévoda ze Somersetu, za něj vládne v postavení lorda prote... více


Železná koruna II - Kovář z ŘasniceŽelezná koruna II - Kovář z Řasnice1967, Václav Kaplický

Nespokojenost, rozhořčení a odhodlanost poddaného lidu v Čechách donutily císaře Leopolda I., aby roku 1680 vydal v Pardubicích robotní patent, v němž učinil nevolníkům jisté ústupky. Zůstaly však jen na papíře a krutý ú... více


Broumovská rebelieBroumovská rebelie1997, Jaroslav Čechura

Rolnické povstání z roku 1680. Na podkladě podrobného studia pramenů autor rozebírá průběh nevolnického povstání, příčiny a motivace jednání jeho účastníků i vůdčích postav a pokouší se dobrat poněkud netradičního obr... více
RebelieRebelie1975, Josef Petráň

Deníkové záznamy svědka událostí, fürstenberského sekretáře a knihovníka Johanna Ferdinanda Opize, doplněné dalším bohatým pramenným materiálem, se staly podkladem historické reportáže o velkém nevolnickém povstání r. 17... více


Dunivý krokDunivý krok1951, Peter Jilemnický

Sociální román, který líčí počátky nového života na sovětské vesnici a těžký boj, který museli vybojovat uvědomělí rolníci s kulaky o jeho uskutečnění a zpevnění. více


Jednou za slunovratuJednou za slunovratu1953, Bohumír Strnadel

Románové zpracování sedlácké vzpoury na severovýchodní Moravě. více


Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel prvý, DejinySedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel prvý, Dejiny1953, Daniel Rapant

Prof. D. Rapant vo svojom dnes už klasickom diele Sedliacke povstanie na východnom Slovensku v roku 1831 (vydané v troch dieloch: prvý diel venovaný histórii, druhý a tretí diel venovaný dokumentom) prezentuje jednak prí... více


Život Ondry Foltýna, slezského rodáka a statečného člověkaŽivot Ondry Foltýna, slezského rodáka a statečného člověka2003, Milan Šmerda

Život Ondry Foltýna z pera Milana Šmerdy je nejen pronikavou sondou do každodennosti poddaného obyvatelstva na Těšínsku ve druhé polovině 18. století, ale také poutavým příběhem o tom, co vše obnášelo stát se v Habsbursk... více


Boje venkovského lidu v období temnaBoje venkovského lidu v období temna1953, Josef Kočí

Povstání nevolníků v XVII. a XVIII. století. Historická studie podává všeobecně srozumitelným způsobem, přehled bojů našeho venkovského lidu od husitských válek až po dobu národního obrození. Ukazuje, jak po celé toto... více


Barva jeřabinBarva jeřabin2008, Richard Sobotka

Povstání Valachů v letech 1620-1644 více


Pod Dóžovou zástavouPod Dóžovou zástavou1951, József Eötvös

Historický román "Pod Dóžovou zástavou" (pôvodný titul je "Uhorsko roku 1514") je popri "Dedinskom notárovi" najvýznamnejšie Eötvösovo dielo. Dielo je vrcholom jeho politickej a umeleckej či... více


Tomáš Müntzer a jeho dobaTomáš Müntzer a jeho doba1957, Alfred Meusel

Populárně vědecká práce vypráví o německých selských bouřích v letech 1517-1525, hodnotí vystoupení hlavních představitelů reformačního hnutí a staví proti sobě Luthera jako představitele "knížecí reformace" a ... více


Roľnícke povstanie 1831Roľnícke povstanie 18311984, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dva příspěvky k dějinám selských bouří a selského poddanství v XVII. stoletíDva příspěvky k dějinám selských bouří a selského poddanství v XVII. století1893, Antonín Rezek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nevolnické povstání v Čechách 1680Nevolnické povstání v Čechách 16801965, Jaroslav Kašpar

Autor provedl kritickou revizi výsledků staršího bádání. Opíral se jak o novou metodologickou výzbroj, tak o vlastní rozsáhlé archívní výzkumy. Jeho práce tvoří první, nezbytnou etapu bádání o roce 1680; na jejímž základ... více


1