Otokar Fischer

česká, 1883 - 1938

Nahrávám...

Životopis

Otokar Fischer byl básník, esejista, dramaturg, filozof a překladatel.

Otokar Fischer se narodil v česky cítící židovské rodině. Jeho otec byl majitelem malé chemické továrny, která však neprosperovala, až nakonec zkrachovala. Otec zemřel a celá rodina se přestěhovala do Prahy, kde žila ve velmi stísněných poměrech.

Otokar Fischer gymnazijní studium dokončil v Praze maturitou v roce 1901. Dále se věnoval na pražské české univerzitě germanistice a romanistice, ve studiu pokračoval na pražské německé univerzitě a v Berlíně studia dokončil doktorátem. Potom pracoval v pražské Univerzitní knihovně, dosáhl i docentury. V roce 1927 se stal řádným profesorem dějin německé literatury na pražské Filozofické fakultě v Praze.

Otokar Fischer podnikl několik studijních a pracovních cest do Německa, Francie, Itálie a Jugoslávie. V roce 1926 pobyl rok na univerzitě v Gentu, navštěvoval přednášky na univerzitách ve Štrasburku a v Paříži.

Fischer celý život velmi miloval divadlo. V Národním divadle byl dramaturgem, předsedou činoherní komise, potom šéfem činohry. Horlivě pracoval v protifašistickém hnutí (pomoc německým emigrantům, podpora španělským demokratům). Na Národním divadle uváděl dramata Karla Čapka a dalších autorů s protifašistickou tematikou.

Otokar Fischer zemřel v roce 1938, pochován je na pražském vinohradském hřbitově.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015