Almanach na rok 1914

Almanach na rok 1914 https://www.databazeknih.cz/img/books/23_/230668/bmid_almanach-na-rok-1914-230668.jpg 4 18 0

V osmém svazku edice Skrytá moderna chceme upozornit na literární historií opomíjený Almanach na rok 1914 (1913). Nejvýznamnější skupinové vystoupení předválečné avantgardy se poměrně dlouho připravovalo, souběžně s přípravou byla organizována také skupinová čtení, doprovázená diskusemi navazujícími na velkou generační polemiku z roku 1912. Do plánovaného druhého ročníku almanachu se počítalo též se spoluprací absentujících generačních souputníků (R. Werner, F. Langer, E. Taussig, P. Křička), avšak pokračování v nastoupené cestě znemožnily události první světové války, na jejíž fronty byli někteří účastníci odvedeni (S. K. Neumann), jiní během ní podlehli nemoci (O. Theer), další padli (E. Taussig). Umělecky nevyvážené příspěvky Almanachu manifestačně deklarují přihlášení k soudobému, dynamicky se proměňujícímu životu lidské civilizace. K jeho zachycení má sloužit v poezii volný verš (K. Čapek), v próze pak synchronní polyperspektivnost přenesená do literatury z výtvarného kubismu (J. Čapek). Oproti artificiálnosti symbolistně-dekadentní generace a jejímu opovrhování přítomným děním se autoři Almanachu, pod vlivem vitalismu i futurismu, hlásí k životu „tady a teď“ a výše oceňují snahu hledat inovativní přístupy v umění než dokonalou formu výsledného textu. Zdůrazněním uměleckého syntetismu, sepětím s dalšími uměleckými obory (výtvarné umění, hudba) a obratem k‌ ‌„živému životu“ představuje Almanach důležitý mezník ve vývoji české literatury, předznamenávající vystoupení poválečné avantgardy. – Vychází ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.... celý text

Žánr:
Literatura česká

Vydáno: , Akropolis
více info...
Přidat komentář

Autoři knihy

Otakar Theer
česká, 1880 - 1917
Otokar Fischer
česká, 1883 - 1938
Vlastislav Hofman
česká, 1884 - 1964
Karel Čapek
česká, 1890 - 1938
Jan z Wojkowicz (p)
česká, 1880 - 1944
Arne Novák
česká, 1880 - 1939
Stanislav Kostka Neumann
česká, 1875 - 1947
Josef Čapek
česká, 1887 - 1945

Kniha Almanach na rok 1914 je v

Přečtených19x
Doporučených1x
Knihotéce5x
Chystám se číst6x
Chci si koupit2x