Milada Součková

česká, 1899 - 1983

Nahrávám...

Životopis

Milada Součková byla experimentátorská prozaička, básnířka a literární historička. Narozena 24. ledna 1899 v Praze, zemřela 1. února 1983 v Bostonu (USA).

Milada Součková se narodila v rodině stavebního podnikatele. Po absolvování dívčího reálného gymnázia Minerva studovala přírodní vědy a medicínu na Karlově univerzitě, stala se lékařkou, ale praxi nikdy nevykonávala. Až do roku 1945 se plně věnovala literatuře, značný vliv měl na ni surrealismus.

Za války se Milada Součková stýkala s autory Skupiny 42, měla kontakty s Pražským lingvistickým kroužkem. Přispívala do novin a časopisů, např. Lidové noviny, Eva, Kvart, Slovo a slovesnost aj. V roce 1945 byla jmenována kulturním atašé při českém konzulátu v New Yorku. V roce 1948 na svou funkci rezignovala a rozhodla se trvale zůstat v USA.

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015