Martin Procházka

česká, 1953

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. se narodil v roce 1953. V letech 1998-2008 byl ředitelem Ústavu anglistiky a amerikanistiky na Filosofické fakultě UK. Nyní je na téže fakultě vedoucím semináře anglické literatury Ústavu anglofonních literatur a kultur a předsedou oborové rady doktorského programu Anglická a americká literatura. Je šéfredaktorem mezinárodního časopisu Litteraria Pragensia.

Přednášel mj. na universitách v Heidelbergu, Kostnici, Londýně, Bristolu, Prestonu, Glasgowě, St. Andrews, Portu, Berkeley, Kansasu, Bostonu, Stanfordu, Adelaide, Melbourne a Canberře.

K jeho nejdůležitějším vědeckým pracím patří monografie Romantismus a osobnost. Subjektivita v anglické romantické poezii a estetice (1996), Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontexty (2005, spolu se Zdeňkem Hrbatou) a Transversals (Transverzály, 2007), dále studie o romantismu a Shakespearovi publikované v USA, Británii, SRN, Francii, Řecku a Japonsku.

V roce 1996 vydal spolu se Zdeňkem Stříbrným Slovník spisovatelů Anglie, Irska a dalších zemí Britského společenství, jehož druhé, opravené a doplněné vydání vyšlo roku 2003. K dalším publikacím patří učebnice Literary Theory. An Historical Introduction (1994, 1997, 2008) a Lectures on American Literature (2002 2008; spolu s kolektivem autorů). V současnosti rediguje spolu se Z. Hrbatou týmový projekt Encyklopedie keltských literatur a kultur.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973